LEHETŐSÉG

Gondolatok

LEHETŐSÉG

Írta: Poór Edit

 

Látóhatár mezején nézd, ahogy fel kel a Nap,

Arany sugarával áttöri a hajnalt.

Szikrázó fényével beragyogja földünket,

Tiszta energiája feltölti életerőnket.

Engedj méltó tisztulásnak lelkedben helyet,

Szeretet legyen szívedben gyűlölet helyett.

Tisztító tűz ragyogjon át rajtad,

E ragyogás hozza el majd neked az új utad.

El kell, hogy engedd fájó múltadat,

Hisz az elmúlás fátyla sötétébe borítja azt.

Ne nézz vissza, mert nincs már fénye,

Nézz az égre, a lehetőség a Nap fénye.

 

 

HŰ MARADOK, ELFOGADOM

Szerelmes

HŰ MARADOK

/Válaszversek/

Írta: Nagy Károly

 

Ugye már csak várnom kell?

Nem engedsz már többé el.

Mindig fogod kezemet,

így kapod meg szívemet.

Szél fújta el lábnyomunk,

mikor korzón sétáltunk.

Bennem mégis megmaradt,

ahogy veled sétáltam.

Mélyen fogant érzés ez,

foghattam a kis kezed.

Így alkonyult ránk a nap,

ölelkeztünk naphosszat.

Édes érzés szívünkben,

ráhatott a testünkre,

Eldöntöttem szívemben,

hű maradok örökre.

 

 ELFOGADOM

/ Hű maradok – válaszvers /

Írta: Poór Edit

 

A hűséged elfogadom,

Míg élek a hűséget megtartom,

Lelkünk egységét örökre vállalom.

Nem engedlek többé el,

Mindig fogom kezedet,

Megnyerted a szívemet.

Reád vártam sok éven át,

Sorsunk mindig egy úton járt,

Megélhettük a csodás találkozást.

Nem kell többé más nekem,

Veled szép az életem,

Boldog vagyok szerelmem.

Hitünk, létünk alapja,

Szerelmünk hű záloga,

A jó Isten áldása.

 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Alkalom-Ünnep

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Írta: Poór Edit

 

D rága Károlyom!

R ád mosolyog most a nap,

Á ldott  e születésnap.

G yönyörű szép életed,

A ngyalok vigyázzák fent!

 

K ívánok még sok ilyet neked,

Á ldott legyen mind végig életed!

R emény , hit őrizze szívedet,

O ly jó Jézusunk vigyázza lelkedet!

LY ukréseket foldozza be teneked!

O ly szép, örömteli legyen itt léted,

M ind örökké az Úr fogja két kezed!

 

SOKAT VÁRTAM REÁD

Szerelmes

SOKAT VÁRTAM REÁD

Írta: Poór Edit

 

Őszbe fordult elmúlt a nyár,

Hajam is deres őszül már.

Elmúltak az évek,

Magányomnak vége.

Sokat vártam reád,

Mindenképp megérte.

Megérintet lényed,

Magasztos érzésed.

Találkozásunk életem,

Legboldogabb élménye

Ölelésed áthatol szívemen,

Éreztem, nem kell más nekem.

Melletted egy életre döntöttem,

Templomi eskünket,

Soha sem felejtem.

Kezem kezedbe simult,

Ajkunk csókban összeforrt.

Törlődött a múlt,

Tiszta fényben jár utunk.

Ha majd újra ott sétálunk,

Csak minket vár örök padunk.

 

CSODÁS NAPOK

Szerelmes

CSODÁS NAPOK

Írta: Poór Edit

 

Az úr ki mindig fogja kezem,

Átvezet életemen.

Mutatja utamat előre,

Csak mennem kell egyenesen.

Hűségem megajándékozza,

Csodás napokkal megáldja.

Boldogságot mindig megadja,

S az ember párját megtalálja.

Örök hűséget templomban fogadja,

Egység, erő az Atya mondata.

E kötés örökké él,

Míg lelkük Istenben él.

 

CSODÁS NAPOK

Vallás

CSODÁS NAPOK

Írta: Poór Edit

 

Az úr ki mindig fogja kezem,

Átvezet életemen.

Mutatja utamat előre,

Csak mennem kell egyenesen.

Hűségem megajándékozza,

Csodás napokkal megáldja.

Boldogságot mindig megadja,

S az ember párját megtalálja.

Örök hűséget templomban fogadja,

Egység, erő az Atya mondata.

E kötés örökké él,

Míg lelkük Istenben él.

 

VÁGYOTT BOLDOGSÁG

Szerelmes

VÁGYOTT BOLDOGSÁG

Írta: Poór Edit

 

Ó, vágyott boldogság,

Minden lélek vágyik rád.

Ősidőkben külön vált emberpár,

Keresi igaz párját életeken át.

Sok keserű csalódáson át,

Megtisztult lélekkel vár.

Egyik életben egymásra talál,

Lelkük eggyé olvad, mint a fénysugár.

Boldogságuk határtalan,

Megértik egymást lelkük szaván.

Nincs már idő és tér,

Lelkük összeforrt, mint a fény.

Az Úr áldása ragyog rajtuk,

Védelmük hitük és tisztaságuk.

Zárt szeretet egységük,

Boldog így szerelmük.

  

RÁD GONDOLOK

Spirituális

RÁD GONDOLOK

Írta: Poór Edit

 

Duál testvérem rád gondolok,

Szívem mélyéből egy érzést hozok.

Egykori életünk nyoma,

Lelkünk szentélye hordozza.

Tiszta áldott szerelmünk,

Akkor be nem teljesült,

Ádáz harc elvette életünk.

De az igaz szerelemnek,

A halál nem vet véget,

Elodázza egy új élet.

Most találkoztunk,

S szerelmünk újra élhet.

Pörögnek elém a képek,

Nem akarlak elveszíteni téged.

Szeress úgy, mint akkor kérlek,

Én, szeretlek tiszta szívvel téged.

Legyen szerelmünk hű és örök,

Isten áldásával fényben is örök.

 

RÁD GONDOLOK

Szerelmes

RÁD GONDOLOK

Írta: Poór Edit

 

Duál testvérem rád gondolok,

Szívem mélyéből egy érzést hozok.

Egykori életünk nyoma,

Lelkünk szentélye hordozza.

Tiszta áldott szerelmünk,

Akkor be nem teljesült,

Ádáz harc elvette életünk.

De az igaz szerelemnek,

A halál nem vet véget,

Elodázza egy új élet.

Most találkoztunk,

S szerelmünk újra élhet.

Pörögnek elém a képek,

Nem akarlak elveszíteni téged.

Szeress úgy, mint akkor kérlek,

Én, szeretlek tiszta szívvel téged.

Legyen szerelmünk hű és örök,

Isten áldásával fényben is örök.

          

CSODÁS VILÁG

Spirituális

CSODÁS VILÁG

Írta: Poór Edit

 

A világ száz csodája vár reád,

Csak légy készen reá.

Lelked ragyogjon tisztán, mint a fény,

Szíved hordozza szeretetet, mint erényt.

Legyen erősebb hited mindennél,

Az Úr útja áldással teli remény.

Oly csodálatos e világ,

Igazabb, mint egy mesevilág.

A lélek dimenziójában,

Te irányítod sorsod.

Isten, Atyaként felügyeli dolgod,

Áldásával harmóniába vagy boldog.