BOLDOG TALÁLKOZÁS

Szerelmes

100% 3 szavazat

BOLDOG TALÁLKOZÁS

Írta: Poór Edit

 

Pályaudvar nyüzsgő forgatagában,

Vágyakozva fonódtak karjaink egymásba.

Boldogság fényétől ragyogott a nap,

Szemünkben tükröződött egy akarat.

Szívünk dobbanásának dallama,

Lágy zeneként kerített hatalmába.

Lelkünk úszott csillogó varázsban,

Szerelmünk tüze forró éjszakában.

Ablakunkon áthatolt a holdsugár,

Álomtündér is megjelent immár.

Gyönyörködve néztem arcodat,

S reggelig vigyáztam álmodat.

 

ÉLET TEMPLOMA

Spirituális

100% 3 szavazat

ÉLET TEMPLOMA

Írta: Poór Edit

 

Hunyd be szemed láss csodát,

Eléd tárul egy pompázó világ.

Fényörvény emeli lelked magasba,

Megállsz gyönyörködni egyik szférában.

Szikrázó színekben tündököl minden,

Dús energiától fák ragyognak itt fenn.

Harmónia és béke hatja át a teret,

Fényvirágok hajladozva lágyan zenélnek.

Andalító ritmusra angyalok táncolnak,

Feltöltő erejét érzed e látványnak.

Távolban egy templom tűnik fel,

Az Élet temploma előtted tárul fel.

Csillogó aranyban megnyitja kapuit,

Szeretet mindent rózsaszínbe borít.

Lépj be bátran várnak már rád,

Atya és Jézus áldott oltáránál.

Tedd le bánatod megoldatlan gondod,

Kérj az Úrtól bűneidre bocsánatot.

Legyen hited az Ő erejükben,

Bocsáss meg te is ellened vétkezőknek.

Szeretet vezessen utadon tovább,

S hagyd, hogy az Úr viseljen gondot reád.

Kérj tőlük erőt minden napjaidhoz,

Áldásukkal lesz tele a holnapod.

 

NOVEMBER ELSEJE

Gyász-Emlékezés

100% 3 szavazat

NOVEMBER ELSEJE

Írta: Poór Edit

 

November elseje megemlékezés napja,

Emlékezünk drága eltávozottainkra.

Kik szellemvilágban éltek ott fent,

Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,

Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.

Letettétek – e földi világ súlyos terheit,

Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,

Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.

Szemünkből könny arcunkon végigpereg,

Közösen töltött életutunk fel – fel dereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,

Örömteli találkozásunk lesz a csillagokban.

Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,

Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

NOVEMBER ELSEJE

Alkalom-Ünnep

100% 2 szavazat

NOVEMBER ELSEJE

Írta: Poór Edit

 

November elseje megemlékezés napja,

Emlékezünk drága eltávozottainkra.

Kik szellemvilágban éltek ott fent,

Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,

Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.

Letettétek – e földi világ súlyos terheit,

Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,

Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.

Szemünkből könny arcunkon végigpereg,

Közösen töltött életutunk fel – fel dereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,

Örömteli találkozásunk lesz a csillagokban.

Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,

Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

 

ÖRÖKRE VELED

Szerelmes

100% 3 szavazat

ÖRÖKRE VELED

Írta: Poór Edit   

 

Életem alkonyán találkoztam veled,

Sors úgy alakította életem s életed.

Lenyugvó nap fénye szikrázik a fák közt,

Szerelmünk lángjai beragyogják életünk.

Tőled messze, távol erdei úton sétáltam,

Hiányodtól szenvedve égi káprázatban.

Távol vagy kedvesem, mégis oly közel,

Szerető szíved fák lombjai között tűnik fel.

Drága minden perc mit Te adsz nekem,

Nem élhetek már nélküled csak örökre veled.

Lelkünk gondolat fonalán eggyé olvad végleg,

Vágyaink csillognak boldogság fényében.

Ha majd egyszer végéhez ér – e földi utam,

Szívem utolsó dobbanásáról angyalok neked suttognak.

Kezed akkor sem engedem el,

Isten előtt köt hozzád hű fogadalmam.

S ha meghatódtál ne szégyelld könnyed,

A férfikönnynél drágább kincs nincsen.

Hagyd, hogy arcodról lecsókoljam néked,

Hiszen már örökre csak TE vagy nékem.

 

LÁTOMÁS KERESZTELŐRŐL

Spirituális

100% 3 szavazat

LÁTOMÁS KERESZTELŐRŐL

Írta: Poór Edit    

 

Templomban áhítat csendje,

Piciny leányka vár keresztelésére.

E bájos tündérnek Julia a neve,

Papi szertartások elkezdődnek vele.

Míg földi világban folyik a rituálé,

Lélek keresztsége a szellemvilágé.

Hatalmas angyalok jelennek meg sorban,

Kápolna falánál sorfalat állnak nyomban.

Az oltár felett szent fények örvényében,

Jézus, Mária és Isten Atyánk körben.

Julia, kis angyali lélek alázattal lebeg eléje,

Isten áldásával szentkeresztséget felvéve.

Kezében a szenttűzzel visszatér testébe,

Küldetése földi létben szentkeresztsége.

Áldott lénye szeretett fényében,

Ragyogó csillagként vezeti életében.

 

LÁTOMÁS TEMPLOM FELSZENTELÉSÉRŐL

Spirituális

100% 3 szavazat

 

LÁTOMÁS TEMPLOM FELSZENTELÉSÉRŐL

Írta: Poór Edit

 

Mesés templom előtt állok,

Harangok megszólalására várok.

A két torony égig emelkedik,

Csodálatos barokk stílusa környezetbe illik.

Hívő lelkek buzgón imádkoznak,

Papi szertartások rendben folynak.

Angyalok serege magasabb dimenzióban,

Templom felszentelésén munkálkodnak.

Ezüstösen csillogó tündérszárnyuk,

Felragyognak sorban az égbolton.

Láncszerűen fonódnak,

Kört alkotván magukból.

Aranyeső alászáll fentről,

Gömbformát sűrítve templom körül.

Mihály Arkangyal kristályvédelme,

Beborítja e fényhallót felszentelésül.

Imádkozz csak mindig hittel,

Magasztosan emelkedik lelked szeretettel.

Jézus, Mária és az Atya hallgat figyelemmel.

Elárasztják a templom hajóit,

Gyémántfényű áldott energiák,

Hétsugár mestereinek szivárványszínű pompája.

Megérintik az alázatos szívűeket,

Kik megélhetik boldog felemelkedésüket.

Táncoló fények cikáznak,

S az angyalok körbe – körbe járnak,

Vigasztalásukkal mindenkit megtalálnak.

 

LÁTOMÁS TEMPLOM FELSZENTELÉSÉRŐL

Vallás

100% 3 szavazat

LÁTOMÁS TEMPLOM FELSZENTELÉSÉRŐL

Írta: Poór Edit

 

Mesés templom előtt állok,

Harangok megszólalására várok.

A két torony égig emelkedik,

Csodálatos barokk stílusa környezetbe illik.

Hívő lelkek buzgón imádkoznak,

Papi szertartások rendben folynak.

Angyalok serege magasabb dimenzióban,

Templom felszentelésén munkálkodnak.

Ezüstösen csillogó tündérszárnyuk,

Felragyognak sorban az égbolton.

Láncszerűen fonódnak,

Kört alkotván magukból.

Aranyeső alászáll fentről,

Gömbformát sűrítve templom körül.

Mihály Arkangyal kristályvédelme,

Beborítja e fényhallót felszentelésül.

Imádkozz csak mindig hittel,

Magasztosan emelkedik lelked szeretettel.

Jézus, Mária és az Atya hallgat figyelemmel.

Elárasztják a templom hajóit,

Gyémántfényű áldott energiák,

Hétsugár mestereinek szivárványszínű pompája.

Megérintik az alázatos szívűeket,

Kik megélhetik boldog felemelkedésüket.

Táncoló fények cikáznak,

S az angyalok körbe – körbe járnak,

Vigasztalásukkal mindenkit megtalálnak.

 

KERESZTÚT

Spirituális

100% 4 szavazat

KERESZTÚT

Írta: Poór Edit

 

Csendesen meghatódva ballagunk,
Stációknál imádkozva meg-megállunk.
Megnyílik az ég látomásban ott vagyok,
Jézus, Mária vezetik a bűnbánó zarándokot.
Atya felügyeli imádkozók lelkeit,
Menetet aranyfényű alagút övezi.
Apostolok szeretettel köszöntenek,
Hálaadó imától könnyeink peregnek.
Alázatos hívők énekétől zengő keresztút,
Angyalok alkotnak körénk fénykoszorút.
Karmától tisztult ragyogó energiaszálak,
Az Úr lelkeinket feloldozta bűneink alól.
Immár megújulva folytatjuk életünk,
Véget ért keresztúti zarándok menetünk.
Legyen hitünk ragyogóan tiszta,
Életünket a jó Isten megáldotta.

 

KERESZTÚT

Vallás

100% 3 szavazat

KERESZTÚT

Írta: Poór Edit

 

Csendesen meghatódva ballagunk,
Stációknál imádkozva meg-megállunk.
Megnyílik az ég látomásban ott vagyok,
Jézus, Mária vezetik a bűnbánó zarándokot.
Atya felügyeli imádkozók lelkeit,
Menetet aranyfényű alagút övezi.
Apostolok szeretettel köszöntenek,
Hálaadó imától könnyeink peregnek.
Alázatos hívők énekétől zengő keresztút,
Angyalok alkotnak körénk fénykoszorút.
Karmától tisztult ragyogó energiaszálak,
Az Úr lelkeinket feloldozta bűneink alól.
Immár megújulva folytatjuk életünk,
Véget ért keresztúti zarándok menetünk.
Legyen hitünk ragyogóan tiszta,
Életünket a jó Isten megáldotta.