ŐRSZELLEMEK

Spirituális

100% 1 szavazat

ŐRSZELLEMEK

Írta: Poór Edit

 

Kik itt a földre születnek,

Mindig kapnak őrszellemet,

Magas légköri gyűrűből,

Életútján kíséretül.

Soha nem vagy egyedül,

Kérd csak bátran segítségül.

Angyalok rendje,

Missziós szellemek,

Segítik földi életed.

Igazság szerető lélek,

Hallja angyali éneket,

Lelkiismeret szaván szól,

Csak hallgasd szívedet.

A Mentő angyalok,

Kisebb csoportok,

Balesetek helyszínén,

Érkeznek elsőként.

Gyógyító szellemek serege,

Orvosok segítő ereje.

Imádkozz gyógyulásért,

Tiszta, erős delejességükért.

Megkapod közvetlenül,

Rendkívüli a gyógyerejük.

Fájdalom, kétségbeesés óráiban,

Imád által köréd szállnak,

Isten akaratában való megnyugvásban,

Hitednek is erőt adnak,

Őket hívjuk, Vigasztaló angyaloknak.

Az Értelem szellemei,

Igazság képviselői,

Gondolatainkra hatnak,

Tudatunknak bölcsességet adnak.

Vannak, kik a Békét őrzik,

Viszálykodás ellen hatnak.

A Szeretet angyalai,

Hintik el a szerelem csiráit,

Menyben kötött házasságok,

Földi megvalósulások.

Médiumok vezető szellemei,

Vigyázzák földi lelkeket,

Kiknek küldetése,

Föld és ég összekötése.

Megszabott létünk végén,

Imádkozva megyünk haza,

Elkísér majd minket,

A Halál szerető angyala.

Megtért szellem végez,

Magasabb légkörbe emelkedve,

Missziós tevékenységet,

Ez a szolidaritás és szeretet törvénye.

  

TÚLVILÁG TÖRVÉNYEI

Spirituális

100% 1 szavazat

TÚLVILÁG TÖRVÉNYEI

Írta: Poór Edit

 

Életünk boldogulása,

E földi világban,

Szellemi törvények betartása,

Fokozata szabad akaratunkban.

Törekvés a tökéletesedésre,

Abszolult jó érvényesülésére,

Önzetlen szeretet kifejtése,

A lélek szellemesülése.

Érzelmi, értelmi lelki erő,

Fokozódik folyvást,

Gyarapodó bölcsesség, boldogság,

Jelenti a megvilágosodást.

Hűséges harcosok,

Az Úr igazságában,

Szilárd követők,

Isteni törvény betartásában.

Ki a jó szóra nem hallgat,

Sötétség útján halad,

Gonosz erőknek jó falat.

Értelme elhomályosul,

Érzelme eltompul,

Lelke elsatnyul.

Tévelygésre jutott szellemek,

Nem fogadják el a kegyelmet,

Visszautasítják Isteni törvényeket,

Megmaradnak tagadásuk mellett.

Lefokozódott lelkierejükkel,

Kárhozatba süllyednek.

 

ÉLETÜNK CÉLJA

Spirituális

100% 1 szavazat

ÉLETÜNK CÉLJA

Írta: Poór Edit

 

Minden élet célja,

A fejlődés fokozata,

Bűn – büntetlenül nem maradhat,

Utunk csak előre haladhat.

Szeretetben kiegyenlítődés a feladat,

Elfogadás, megbocsájtás kísérje utadat.

Bántalom, szeretetlenség következménye,

Az ok – okozat törvénye.

S földi világ színpadán,

Szereped vezeklés ám.

Kiegyenlítés a múltért,

Megpróbáltatás a jövőért.

Az előző életek elfedése,

Isten jótéteménye.

Sok kínos emléket borít,

Így a tisztulás útján segít.

A lélek normális élete,

Örök szellemi léte.

Testi lét csak időleges,

Örökkévalóban pillanatnyi test.

Elkísér testi létünk sajátságai,

Előző életek képességei.

Karma lefolyása hullámszerű,

Minden hetedik élet nagyszerű.

Gondolataink, szavaink, cselekedeteink,

Feljegyezve őrzik Akasa lemezeink.

Vigyázzák angyalok serege,

A kozmikus világegyetemben.

Múltból sokat töröl a kegyelem,

Isten így könnyít terheden.

Elég jelen élet kötelessége,

Tökéletlenség elleni küzdelem,

Vállalt életút mindenekfelett.

  

TEREMTÉS

Spirituális

100% 1 szavazat

TEREMTÉS

Írta: Poór Edit    

 

Isten, mint ősforrás,

Teremtő ereje óriás.

Halhatatlan Atyai szeretete,

A világegyetemet teremtette.

Az elsődök mint tiszta lények,

Csodálatos teremtőerővel,

Szabad akarattal rendelkeztek.

Szikrázóan ragyogó fényükkel,

A térben oly könnyedén lebegtek.

Ám jött a gőgösségnek árnya,

Egyes szellemek fényét,

Zordul elhomályosította.

Ezzel kezdődött el,

Tiszta lények bukása.

Fény és árnyék feszültsége,

Robbantotta széjjel,

Az isteni egységet,

Adó és elfogadó félre.

Kettejük között nem maradt más,

Csak az egymás utáni sóvárgás,

Mindent elsöprő érzéki vágy,

Összeköti őket a magnetikus szál.

Külön – külön az erőfeszítés,

Megnőtt tehetetlenség érzés,

Megbontotta a szeretet egységét.

Helyt adott a gyűlöletnek,

S őt követte az irigység.

Tisztán ragyogó lények,

Hová tűntek a fények,

Süllyedtek az anyagi világba,

Hol az ősi indulatok,

Arra ösztönözték őket,

Halmozzanak, legyenek önzőek.

Bálványuk lett hitük tárgya,

Hol van már a tiszta árja,

Sötétség az úr holt világba.

Isten megbocsájtó kegyelme,

Jézus példamutató élete,

Tanítása, szellemi törvénye.

Segítséget nyújt a mában,

Életed fénnyé formálásában,

Térj meg ember a fény világába.

Hit legyen utad, a szellem világába,

Szentlélek ereje tisztítson, vezessen.

 

SZERELEM

Alkalom-Ünnep

100% 1 szavazat

 SZERELEM

/ Valentin napra/

Írta: Poór Edit

 

Hirtelen jön váratlanul,

Szerelem, amely lángra gyúl.

Boldogság árnya átsuhan,

Ő az igazi valóban.

 

Tűztől csillogó szemekben,

Vágyától izzik lélekben,

Odaadó hű szerelem,

Maradandó az életben.

 

A szeretetnek hatalma,

Oly végtelenül hordozza,

Szívüknek fénysugarával,

Vannak összekapcsolódva.

 

Kik így egymásra találnak,

Rájuk angyalok vigyáznak.

Egység, erő, áldást hozó,

Fény útján tiszta ragyogó.

 

 SZERELEM

Szerelmes

100% 1 szavazat

 SZERELEM

/Valentin napra/

Írta: Poór Edit

 

 Hirtelen jön váratlanul,

Szerelem, amely lángra gyúl.

Boldogság árnya átsuhan,

Ő az igazi valóban.

 

Tűztől csillogó szemekben,

Vágyától izzik lélekben,

Odaadó hű szerelem,

Maradandó az életben.

 

A szeretetnek hatalma,

Oly végtelenül hordozza,

Szívüknek fénysugarával,

Vannak összekapcsolódva.

 

Kik így egymásra találnak,

Rájuk angyalok vigyáznak.

Egység, erő, áldást hozó,

Fény útján tiszta ragyogó.

 

KI SZERET IGAZÁN

Gondolatok

100% 1 szavazat

KI SZERET IGAZÁN

Írta: Poór Edit

 

Az életünk csupa esély,

Nem tudom megragadjam –e én?

Kellek-e igazán,

Vagy játék vagyok csupán?

Játszmát nyer, ki mer,

Kockáztatni mindig kell.

De lelkem félelemmel tölt el,

Biztos én vagyok, ki neked kell?

Démoni gyötrő kétség,

Soha sem múlik el.

Csalódások fájdalma szívemből,

Ordítva tör fel.

Könny áztatja ismét párnám,

Ki igazán szeretne, nincs is talán?

Az élet nem kényelem,

A boldogságért harcolni kell.

Hol vagy hát harcosom?

Vagy én vagyok más oldalon?

 

HARC A SZABADSÁGÉRT

Gondolatok

100% 1 szavazat

HARC A SZABADSÁGÉRT

Írta: Poór Edit

 

Én vissza sosem nézek,

Mindig csak előre lépek.

Harcolsz velem szabadságodért,

Vagy maradsz fogvatartottként.

Velem van az erő,

Mely nem legyőzhető.

Start vonalnál indulni,

Kell az akaraterő.

Végig kitartóan akarni,

Így lehetsz célhoz érő.

Ki közben megáll, meghátrál,

Soha sem lesz nyerő.

Életed célja így lesz veszendő.

Lélekből küzdj és harcolj,

Csak így lesz veled is az erő.

Boldog nyertesek,

Kik megharcolják az életet.

 

TÁNCOLÓ HÓPIHÉK

Természet

100% 1 szavazat

TÁNCOLÓ HÓPIHÉK

Írta: Poór Edit

 

Táncoló hópihék,

Szikrázó fehérek,

Parányi tündérkék,

Hullnak pelyhekként.

 

Tisztuló felhőkből,

Ragyogó égboltról,

Szállnak libegőn,

Csodaszép takarón.

 

Suhanó szánkóval,

Jött a télvarázsló,

Hideg fuvallattal,

Dér fagyott a fákon.

 

ÚJ ÉV

Alkalom-Ünnep

100% 1 szavazat

ÚJ ÉV

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Borgőzös felhő,

Durran a pezsgő.

Ó évre, Új év

Malac szerencsét.

 

Mit kívánhatnánk:

Áldásos békét,

Örömöt, mókát,

Asztalra récét.

 

Boldog legénynek,

Szorgos menyecskét.

Nehéz életnek,

Jó lét reményét.