„ A SZOMBATNAPOT MEGSZENTELD!”

Vallás

100% 1 szavazat

„ A SZOMBATNAPOT MEGSZENTELD!”

Írta: Poór Edit

 

 Az Isten hat nap teremtette

Tökéletesen szép világot,

A hetediket megszentelte,

És nem végzett semmilyen dolgot.

 

Hat napon mindig munkálkodjál,

Hetediket pihenni hagyjál.

Megemlékezzél, megszenteljed,

Újabb hat napra erőd gyűjtsed.

 

Ne csak majd pihenéssel töltsed,

Hanem szellemed is fejlesszed.

Olvassál, avagy imádkozzál,

Lelki fejlődésben haladjál.

 

Fizikai és lelki tested,

Harmóniában kell, hogy legyen.

Élő nyugalommal feltöltsed,

E napon örömmel pihenjen.

 

Ez a negyedik parancsolat,

A teremtő Isten személye,

És a földi ember személye,

Között, képez átjáró hidat.

 

Ha az Urat mindenek felett

Teljes lelkedből szereted,

Parancsolatait megteszed,

Fejlődésedben célhoz vezet.

 

Minden hétnek egyetlen napja,

Nyugalomé, megpihenésé,

A célhoz érés jelképéé,

Melyet átsző Isten áldása.

 

Hagyd a földi dolgot békében,

E helyett a lelked ébredjen.

Úrnak szentelt nap reggelére,

Ébredj szent, méltó szeretetre.

 

Ő óhaja az, hogy lebontsa,

A földi élet búját – baját,

Keserűségét, fáradságát,

Lelkeinket felszabadítsa.

 

Megszentelve, szárnyat növesszen,

Szellemünk feljebb emelkedjen,

Majdan végcélunkhoz vezessen,

Az Ős hazában megöleljen. 

„A TE URADNAK, ISTENEDNEK NEVÉT HIÁBA FEL NE VEDD! „

Vallás

100% 1 szavazat

„A TE URADNAK, ISTENEDNEK NEVÉT HIÁBA FEL NE VEDD! „

Írta: Poór Edit

 

 A teremtő Isten neve szent!

Ily érzés járja át lelkedet,

Idegszálakon át testedet,

Az Úrnak adva tiszteletet.

 

Nem a világ felé külsővel,

Legbelül egy zugban szentéllyel,

Az Úrnak oltárt emelve fel,

E szálon Ő ránk gondot visel.

 

Ne esküdözz, és ne fogadkozz,

Bilincsként a földre visszahoz.

Ne emlegesd az Isten nevét,

Szitokként, avagy álszent hitként.

 

Igaz szívből szólj igazságot,

Ne hamisan szólj hazugságot,

Hogy egymást félrevezessétek,

Mert keserű lesz életetek.

 

Az Úrnak szent nevét, ha szólod,

Dicsőítve Őt igaz hittel,

Legyen őszinte alázatod,

Élhesd áldását kegyelmével.

 

A megbocsájtó szeretetét,

Érezd átható tiszteletét.

Hagyd, formáljon földi utadon,

Életed e szerint változzon!

 

FÖLDI TÜNEMÉNYEM

Szerelmes

100% 1 szavazat

FÖLDI TÜNEMÉNYEM

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Csillagodnak fénye

Feltűnik az égen,

Itt ragyogsz most nékem

Földi tüneményem.

 

A csókod tüzétől

Felizzik az élet,

Forró ölelésed

Sosem érhet véget.

 

Lelkem repülni kész

Messzi végtelenbe,

Kezedet megtartva

Öröklét fényébe.

 

Boldogság sugarad

Megérinti szívem,

Örökre megmarad

E szerelmed nékem.

 

„ NE CSINÁLJ MAGADNAK FARAGOTT KÉPET! „

Vallás

100% 1 szavazat

„ NE CSINÁLJ MAGADNAK FARAGOTT KÉPET! „

Írta: Poór Edit

  

Földi, avagy égi bálványok,

Faragott kép, kitalálmányok’.

Istennek helye van lelkedben,

Az egyedüli Úr szívedben.

 

Ki e helyet mással betölti,

Isteni vezetést elveszti.

Hamis érzés, tudat vezeti,

A tévelygése eltéríti.

 

Igaz útját meg nem találja,

Hamisság lesz lelke szolgája.

Kik idegen Istent faragnak,

Már tévelygő úton haladnak.

 

Lelkek így szerzik meg maguknak,

A nehéz szenvedéseiket,

Gyötrő nyomorúságaikat,

Könnyel áztatják fájdalmukat.

 

Jó és a rossz mindig ütközik,

Ám jó megtartja értékeit,

A rossz szétbomlik, feloldódik,

És szenvedésekben szét hullik.

 

Ki Isteni jót elfogadja,

A maga lelkéből, mint drága

Igazgyöngyöt, majd előhozza,

Élete áldásként hordozza!

 

A Te szívednek érzéseit,

Mely teremtődet megilleti,

Ne hagyd elhomályosítani,

Lelkedet csak Ő fényesíti!

 

„ ÉN VAGYOK A TE URAD, ISTENED”

Vallás

100% 1 szavazat

„ ÉN VAGYOK A TE URAD, ISTENED”

Írta: Poór Edit

  

 Az ég mennydörgött és villámlott,

Erős kürtzengés hallatszott,

Az Úr hangja mindent áthatott,

„ Én vagyok a te Urad, Istened”

 

Ekként szól az Úr Sion hegyén,

Visszhangzik ma is szívek mélyén.

Ember szeresd a Te Istened,

Ki téged a földre teremtett.

 

Őt illeti minden tisztelet,

E létben csiszolja lelkedet.

Emeld alázattal szívedet,

Ő általa nyersz majd kegyelmet.

 

Ne kételkedj Atyánk létében,

Megszabadít Ő kétségtelen.

Akár a vérzivatarokon,

Akár úszó könnytengereken,

 

Kiszabadít és hordoz téged.

De nem úgy, ahogy Te akarod,

Fogva tart önző gondolatod,

Eltévelyedett ember lélek.

 

Hanem hallgasd az Úr beszédét,

Keresd és éld az Úr törvényét.

A fényutadat megtalálva,

Gondjaidat tedd oltárára.

 

 A Sinai hegy mennydörgését,

Felváltja az idő múlása.

Épp úgy csendes szellőként,

Lágyan, de szól az Úrnak hangja.

 

„ Én vagyok a te Urad, Istened”

Hangzik időtlen – idők óta.

Örökké él az Isten szava,

Ha hisz vagy nem e föld lakója!

  

VÁGY HAJNALÁN

Szerelmes

90% 2 szavazat

VÁGY HAJNALÁN

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

A vágy hajnala ragyog ránk,

Mint fényben fürdő napsugár.

Ragyogj – ragyogj, reánk hatva,

Fényutunkat megmutatva.

 

Csillag szemed csillan most rám,

Csókos ajkad tapad hozzám,

Karjaidban így jó lenni,

Örökké egymást szeretni.

 

Szerelmünknek tűz örvénye,

Szíveinket fonja össze.

Boldogságunk öröm fénye,

Napjainkat ragyogja be.

 

Áldás fátyla a kezünkön,

Egység, erő a lelkünkön.

Őrizzük e meleg fészket,

Hálát adva jó Istennek!