SZENT KARÁCSONY

Vallás

100% 1 szavazat

SZENT KARÁCSONY

Írta: Poór Edit

 

Szent karácsony éjjelén,

Megjelent az égi fény,

Megszületett Jézusunk,

Ő lett megváltó Urunk.

 

Példakép az élete,

Megható szeretete,

Arcán ülő mosolya,

Gyémánt fény beragyogja.

 

Tisztaság és szelídség,

A tudása bölcsesség,

Példákon át tanítja,

Ki szívébe fogadja.

 

Alázat és szerénység,

Becsület és tisztesség,

Mindig mértékletesség,

Ilyen a jó keresztség.

 

Imáink hozzád szólnak,

Bűnök megbocsájtatnak,

Áldásod sugárzik ránk,

Életünk minden napján.

 

Hálával telt szívünkkel,

Szent Karácsony Ünnepén,

Kérünk téged lelkünkkel,

Fogadj asztalod köré.

 

SZENT KARÁCSONY

Alkalom-Ünnep

100% 1 szavazat

SZENT KARÁCSONY

Írta: Poór Edit

 

Szent karácsony éjjelén,

Megjelent az égi fény,

Megszületett Jézusunk,

Ő lett megváltó Urunk.

 

Példakép az élete,

Megható szeretete,

Arcán ülő mosolya,

Gyémánt fény beragyogja.

 

Tisztaság és szelídség,

A tudása bölcsesség,

Példákon át tanítja,

Ki szívébe fogadja.

 

Alázat és szerénység,

Becsület és tisztesség,

Mindig mértékletesség,

Ilyen a jó keresztség.

 

Imáink hozzád szólnak,

Bűnök megbocsájtatnak,

Áldásod sugárzik ránk,

Életünk minden napján.

 

Hálával telt szívünkkel,

Szent Karácsony Ünnepén,

Kérünk téged lelkünkkel,

Fogadj asztalod köré.

„NE ÖLJ!”

Vallás

100% 1 szavazat

„NE ÖLJ!”

Írta: Poór Edit

 

A születés Isten kegyelme,

Az élet az Úr ajándéka,

A halál bűn következménye,

Bukás, büntetés hozadéka.

 

Minden egyes nap az életben,

Lehetőség örökéletre,

Bővülhet a fogalom köre,

Itt tágulhat az ismerete.

 

Az élet ad megpróbáltatást,

És sokszor szolgáltat ütközést,

Ebből a lélek megtanulja,

A múlandót hogyan uralja.

 

„Ne ölj” ezt mondja Isten szava,

Az életet Ő ajándékozta,

Az Élet Szent, Istentől való,

Ám nem kell félni a haláltól.

 

Csak Ő nyújthat örökéletet,

Felcserélve múló életet,

Egyedüli joga a végzet,

Mert Ő minden lelket átvezet.

 

Körülötted minden viruló,

Az élő természet ragyogó,

Azért ki az élet ellen vét,

A teremtő Isten ellen vét.

 

Ne öld élet semmi formáját,

Hagyd, hozza maga alkotását,

Istennek célja van vele,

Ő ki készít, majd neki helyet.

 

Meg kell kötni szív indulatát,

A szemek villanó sugarát,

Mielőtt még az lesújtana,

Visszahat bűnös gondolatra.

 

Ami az öléshez elvezet,

Gőg, dac, bosszú, hiúság érzet,

De az Úr igazság törvénye,

Nem tűri, bűn, törvény sértése.

 

„Ki fegyvert fog, fegyver által vész el”

Semmi rosszat nem cselekedhet,

Anélkül, hogy önmaga ellen,

Mint emberi lélek vétkezzen.

 

Így hat a természet törvénye,

Mely nem ismer kíméletet se,

Az ok – okozat jut érvényre,

Élő, az igazság törvénye.

 

A lélek azon érzéseit,

Mely a szeretet törvényeit,

Nem követi, azt irtsátok ki,

Mert menny kapuja nem nyílik ki.

 

„ NE PARÁZNÁLKODJÁL! ”

Vallás

100% 1 szavazat

„ NE PARÁZNÁLKODJÁL! ”

Írta: Poór Edit

 

Így szól Isten parancsolata,

Mellyel lelkek fluidszálát óvja,

A testnek, szellemnek, léleknek,

Egységesnek kell maradnia.

 

Ki szembeszegül e paranccsal,

Vétkezhet testtel vagy lélekkel,

Véthet akárcsak gondolattal,

Csábító érzékiségekkel.

 

Isten törvénye a házasság,

Házasságon túl paráznaság,

Testek kapcsolódásaikor,

Lélek fluidszálakat sodor.

 

Ami lezárt volt földi létben,

Sodrás által megnyitja éppen,

A nehéz terhek, betegségek,

Bűn miatt már el nem kerülnek.

 

Mit a bűnnel magához vonzott,

A lelki fluidszál megbomlott,

Romlott érzés mit tovább adott,

Igaz érzés bepiszkolódott.

 

Mindahány lélek fel van fűzve,

Istenhez vezetnek szálaik,

De bűnös utakat követve,

Az Úrtól így eltávolodik.

 

Bolyong csak e földi világban,

Oly keserűen elhagyatva,

Majd, ha Istenhez kezét nyújtja,

A boldogságot megkaphatja.

 

SZÜLETÉSNAPODRA

Alkalom-Ünnep

100% 1 szavazat

SZÜLETÉSNAPODRA

Írta: Poór Edit

 

Esti fényben felragyog,

A Te boldog csillagod,

Megszülettél énnekem,

Találkoztál én velem.

 

Sorsforduló hozta el,

Nekünk találkozni kell,

Sorsunkat megírták,

Most az alkony ragyog ránk.

 

A születésnapodon,

Új életed induljon,

Szemed fénye lobogjon,

Boldogságtól csillogjon.

 

Szívem húrján játszom el,

A szerelmes lelkemmel,

Legboldogabb Te legyél,

Velem mindig itt legyél.

 

A születésnapodon,

Isteni áldás hulljon,

Az öröm megtaláljon,

Reád angyal vigyázzon.

 

„NE LOPJ!”

Vallás

100% 1 szavazat

„NE LOPJ!”

Írta: Poór Edit

 

Ebbe a fizikai létbe,

Küldött minden egyéniségnek,

Ott kell megállnia a helyét,

Ahová Urunk rendelte életét.

 

Ki felellős Istennel szemben,

Felelős a környezetével,

Ajándékba kapott élettel,

Felelős természettel szemben.

 

Parancsolatoknak sora,

Isten által úgy van megírva,

Ahogy a lélek öntudata,

Elkezd megvilágosodnia.

 

Senki sem tehet a világba,

Úgy, ne volna visszahatása,

Cselekedjék jót, avagy rosszat,

Visszaszáll rá érzésvilága.

 

Azért adja Isten a törvényt,

Hogy léleknek üdvére váljék,

Mutatja, hogyan cselekedjék,

Avagy, hogyan ne cselekedjék.

 

„ Ne lopj! „ Így szól a parancsolat,

Szándékos és passzív formája,

Ne vegye el ember a másét,

Ne károsítsa meg lelkét.

 

Azzal is lop, ha rágalmazza,

Bizalmát, hitelét megrontja,

Az ígéret is hiányt okoz,

S a hazugság, csalódást hoz.

 

A lopás mozgató rugója,

Önzés minden felhalmozója,

Kapzsiság lesz mértékadója.

Itt por és hamu káprázatja.

 

Az örökélet őshazája,

Fényben fürdő Atya áldása,

Igazság, tisztaság pompája,

Így vár minket Isten országa.

  

„ TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT! „

Vallás

100% 1 szavazat

„ TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT! „

Írta: Poór Edit

 

„ Tiszteld atyádat és anyádat! „

A Legfontosabb parancsolat,

Mit Isten törvényben elrendelt,

Emberek közötti viszonyban.

 

Földi létben az első kihez,

Mint ember hozzákapcsolódik,

Életét adó párhoz születik,

Szülőkhöz lélekben kötődik.

 

Tisztelni kell az életet,

A forrást, amelyből ő is lett,

Istennek a rendelkezését,

Hogy épp ott kezdje el életét.

 

Ki vétkezik a szülei ellen,

Az vétkezik az élet ellen,

Ki vétkezik az élet ellen,

Nem lehet hosszú életű sem.

 

Nagy értékű a földi élet,

Felemel, javulásra késztet,

Mit Isten ajándékul adott,

A lélek fejlődésre kapott.

 

Az Úr országában nincs helye,

Tisztátalanságnak vagy bűnnek,

Eme földi létben a lelkek,

Emelkedésre kényszerülnek.

 

Így elérik a harmóniát,

A békesség, szeretet vágyát,

Betartva Úr parancsolatát,

Elnyerik majd Isten országát.