„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Vallás

„NE KÍVÁND A MÁSÉT!”

Írta: Poór Edit

 

„ Ne kívánd a másét!”

Ez az utolsó parancsolat,

Elköveti már a gondolat,

Ne kívánj semmit, ami másé!

 

Mozgatórugója kapzsiság,

Irigység és birtoklási vágy,

Meg kell tanulni lemondani,

Megelégedni, elfogadni.

 

Ellentét egyik erőssége,

Az embernek önzés törvénye,

Az irigy telhetetlensége,

Mindenben mértéktelensége.

 

Isteni kegyelem többet ad,

Mint, ahogy azt, megérdemeljük,

Így ne elégedetlenkedjünk,

Adjunk hálát, azért ami van.

 

Alázatra és szerénységre,

Megtanít elégedettségre,

Földi vágy elengedésére,

Hiábavaló törekvésre.

 

Kapjuk, mi sorsunkban adottság,

Mi nincs, az hiábavalóság,

Az elégedettség boldogság,

A szívnek, léleknek nyugodtság.

 

Ne fájjon, ne szomorkodjatok,

Ha most le is kell mondanotok,

Isten megadja azt majd nektek,

Amikor rá nem is számítotok.

 

Út végén a lélek haza tér,

Kérdezi majd értem mit tettél,

Az én részemre mit szereztél?

Csak földi javat teremtettél.

 

Földi javak porrá hullanak,

Fent táplálékul nem szolgálnak,

Szomjazó, éhező lesz lelked,

Ha nem tisztítod át jellemed.

 

Az Úr szellemi törvényei,

Ebben segít eligazodni,

Földi embernek megtartani,

Ehhez imával erőt kérni. 

  

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Vallás

„NE MONDJ HAMIS TANUBIZONYSÁGOT!”

Írta: Poór Edit

 

A földi törvény is bünteti,

Ki hamisan vall társaira,

Ha jogi formát elköveti,

Bánja három év szabadsága.

 

A sátánnak sötét világban,

Szüksége van a hazugságra,

Ne derüljön fény gonoszságra,

Így kerülnek a hálójába.

 

Soha ne mondj valótlanságot,

Ne vidd létedbe hazugságot,

Mindig légy igaz és egyszerű,

Őszinte, egyenes jellemű.

 

Őrizkedjetek a pletykától,

Hízelkedés válfajaitól,

Ez mind hamis bizonyságtevés,

A gonosztól megkörnyékezés.

 

Ki, ezen törvényt be nem tartja,

Megébredve szellemvilágba,

Kiutat, majd nem találja,

Ő hazug labirintusába.

 

Ránccal tele lélekruhája,

Felírva összes hazugsága,

Itt azoknak van boldogsága,

Kinek ránctalan lesz ruhája.

 

A földre születés kegyelem,

Azért adatik az embernek,

Mert számadáskor a léleknek,

Hiányos igazság mérlege.

 

Hibát, bűnt, melyet elkövetett,

Vagy amit rosszul cselekedett,

Istentől nyílt lehetőséggel,

Kiigazítsa szeretettel.

 

Kik Isten törvényében élnek,

Igazsághoz hűek maradnak,

Csak igazságot cselekszenek,

Lélekben tiszták maradjanak.