A FÖLDI KÖNNY

Vallás

100% 1 szavazat

A FÖLDI KÖNNY

Írta: Poór Edit

 

Mily nehéz résztvevő szívet találni,

Ama nyomorúságos napjainkban,

Amíg derült ég fénye ragyogtatja,

Fölös számmal vannak barátaink is.

 

Beborul fölöttünk a látóhatár,

Majd szenvedések sokasodnak reánk,

Gyakran eltűnnek a résztvevő szívek,

Mint, ahogy árnyék a borús időben.

 

Könny, mely először csordul az arcodon,

Azért homályosítja el szemedet,

Ne keress vigaszt a föld árnyékában,

Hanem tisztábban lásd az Istenedet.

 

Az a könnyező szem megtanít téged,

Hogy balga és oktalan ki emberhez,

Vagy más teremtményhez köt reménységet,

Megtanít, emeld fény felé lelkedet.

 

Isten szomorú szíveket szereti,

Legszebb neki az áhítat szavai,

Amelyektől a megindult léleknek,

Könyörgő, igaz könnyei peregnek.

 

Nincs halandó, ki ne ízlelte volna,

A szenvedések keserű poharát,

Remegő szívvel, ne hallotta volna,

Közeledni az ég zengő fájdalmát.

 

De a vergődő lelkeknek könnyeket,

Szárnyakat adott az Isten kegyelme,

Könnyet, mely lemossa a földnek porát,

Szárnyat, mellyel lelke, az Úr felé szállhat.

 

Az ima, elménket mennyei fénnyel,

Atya, szeretet lángjával tölti fel,

Ez áldásának kegyelem forrása,

Mellyel vétkeinket tisztára mossa.

 

Nagyvilágban a tengerek mélysége,

Csillagok magassága mutatja meg,

Róla szól égi láng, fűszál, harmat csepp,

Pacsirta, panaszos dalt őneki zeng.

 

Test táplálék nélkül halálra ítélt,

Lélek ima nélkül sötétségben él,

Istenem, Atyám feléd nyújtom kezem,

Én is gyermeked vagyok, Atyám, Vezess!

 

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Ima

100% 1 szavazat

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Írta: Poór Edit

 

O, Uram!

Hallgass meg kérlek.

Fogadd el imámat,

Gyógyulni kívánó,

Betegek nevében.

Bocsáss meg nékik,

Botladozó vétkeikért,

Irgalmas kegyelmeddel,

Betegségeikből oldozd fel.

Gyógyító fényeddel,

Testüket töltsed fel.

Jézus nevében,

Örvendjenek egészségben.

Áldásod minden betegséget elérjen,

Gyógyító erőd mindenkire terjedjen.

Légy áldott Uram mindenért,

Köszönöm, hálatelt szívvel,

Hogy meghallgattad imám a betegekért.

Uram, legyen meg mindenkor,

A Te akaratod!

Úgy legyen, Ámen.

 

A PIRAMIS

Spirituális

100% 1 szavazat

A PIRAMIS

Írta: Poór Edit

 

Szép Egyiptom földjén,

A sivatag völgyén,

Aranyló piramis,

Égre mered Szfinx is.

 

Magas tiszta erők,

Kik megépítették,

Ők voltak az Őrzők,

Nevüket feledték.

 

Fénylő energia,

Csúcsán behatolva,

Spirális alakban,

Körbe áthatotta.

 

Szimbolikus forma,

Tudást, bölcsességet,

Isteni szent teret,

Hagytak utókorra.

 

Jött fénynek árnyéka,

Seth gonosz csapata,

Gyűlöletet szított,

Átokkal piszkított.

 

Sírkamrák helye lett,

Piramis belseje,

Falfestmény rejti el,

A szakrális teret.

 

Vigyázz hát hova lépsz,

Hozzá nem értő kéz,

Seth átka elkísér,

S már a fertőzés kész.

 

Kik egykor ott voltak,

Sötét átkot szórtak,

Karmikus útjukon,

Halállal lakoltak.

 

Jön majd az ítélet,

Az átkok eltűnnek,

Fényár és tisztaság,

Lesz, élő igazság.

 

TÁNCOS BENŐ

Alkalom-Ünnep

100% 1 szavazat

TÁNCOS BENŐ

/ Újév /

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Tested Benő

csont és velő,

aszalt izmod

fonnyadt erő.

 

Nem árt pezsgő

csontváz nyerő,

fogad csattog

ez a nyerő.

 

Szólít Ámor,

Itt a mámor.

Arcod pirul,

kedved virul.

 

Táncod csörög,

párod vödör.

Samu hörög,

észveszejtő