SZOMORÚ FELHŐ

Természet

SZOMORÚ FELHŐ

Írta: Poór Edit

 

Szomorú a felhő,

Szél fújja homlokát,

Gondterhelt ráncai,

Csillognak könnyei.

 

Hull, csak hull a zápor,

Haragszik az ég is,

Nagy villámokat szór,

Vele sírok én is.

 

Sötét, zord, gomolygó,

Dübörgő ágyúszó,

Fák süvítő lombja,

Csak úgy törik az ága.

 

Tépáz, zúz, rombolja,

A viharnak mindegy,

Mi marad utána,

Ha elvonul innen.

 

Gyorsan jön, gyorsan megy,

Csak átvonul itt lent.

A sötét fergeteg,

Többé nem fenyeget.

 

Amott már Nap fénylik,

Mosolyog az ég is,

Aranyló sugarával,

Szivárvány felfénylik.

 

Borúra jön derű,

Az élet ily nedű,

Örömre, bánatra,

Csak a könny áradna.

HÚSVÉT ÜNNEPE

Alkalom-Ünnep

HÚSVÉT ÜNNEPE

Írta: Poór Edit

 

Jézus Urunk megszületett,

Így kapnak földi lelkek kegyelmet.

Lehozta nekünk a szeretet törvényét,

Értünk vállalta nehéz életét.

Amerre járt tanított,

Sok betegséget gyógyított.

Kik példabeszédét nem értették,

Megkínozták és megfeszítették.

De harmad napra feltámadott,

Így a lélek örök életet kapott.

Lélek útja megtisztíttatott,

Fénylenyomatot hátrahagyott.

Kinek hite Ő benne él,

Szellemi törvény szívében él.

Nyílik halál órájára,

Föld légkörének fénykapuja.

Szálló lélek alagútját,

Szivárvány fény beragyogja.

Urunk vár a túlsó parton,

Kíséretünk az angyalok.

Megterített asztal várja,

Kinek az Úr bűneit megbocsájtja.

 

HÚSVÉT ÜNNEPE

Vallás

HÚSVÉT ÜNNEPE

Írta: Poór Edit

 

Jézus Urunk megszületett,

Így kapnak földi lelkek kegyelmet.

Lehozta nekünk a szeretet törvényét,

Értünk vállalta nehéz életét.

Amerre járt tanított,

Sok betegséget gyógyított.

Kik példabeszédét nem értették,

Megkínozták és megfeszítették.

De harmad napra feltámadott,

Így a lélek örök életet kapott.

Lélek útja megtisztíttatott,

Fénylenyomatot hátrahagyott.

Kinek hite Ő benne él,

Szellemi törvény szívében él.

Nyílik halál órájára,

Föld légkörének fénykapuja.

Szálló lélek alagútját,

Szivárvány fény beragyogja.

Urunk vár a túlsó parton,

Kíséretünk az angyalok.

Megterített asztal várja,

Kinek az Úr bűneit megbocsájtja.