JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE

Írta: Poór Edit

 

Jézus, amikor megéhezett,

Kísértő előtte megjelent.

Így szólt;

„Ha isten fia vagy szólj,

Hogy a kövek váljanak kenyérré.”

 

Jézus, csábításnak ellen állt,

Kísértőnek, ily válaszul szolgált;

„ Nem csak kenyérrel él az ember,

Hanem az Isten igéjével.”

 

Ördög, újra próbára tette,

Szent városba magával vitte.

Templom párkányára mutatva,

Vesd le magadat onnan mondta.

 

Angyaloknak Isten parancsol,

Majd tenyerükön hordanak,

Ne hogy kőbe üsd a lábadat,

Ne félj hát, ha Isten fia vagy.

 

Jézus, így felelet az Ördögnek,

„ Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.”

Sátán erőnek nem volt elég,

Elvitte egy nagy, magas hegyre.

 

Innen mutatta meg Jézusnak,

A világ összes országait,

Vagyonát és dicsőségeit,

Övé lesz Ördög imádatért.

 

 „ Távozz tőlem Sátán! „ – szólt Jézus

Mert meg van írva; csak az Urat,

Csak a te Istenedet imádd,

És csak egyedül neki szolgálj.

 

Ekkor elhagyta a kísértő,

Az Ördög próbáit kiállta,

Jézust, angyalok vették körül,

Isten küldte őket szolgálatra.

 

AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK

Írta: Poór Edit

 

Jézus, Jordán folyóhoz visszament,

János éppen prédikált, keresztelt.

Jézust, amikor megpillantotta,

Így szólt; „ Íme az Isten báránya,

Aki, elveszi a világ bűneit.”

 

János két tanítványa, már vágyta,

Megismerni az Istennek fiát.

Idő eljött, megjelenésével,

Így szólt hozzájuk; „Őt kövessétek.”

 

Az elsők voltak, András és János,

Ők hangtalanul követték Jézust,

Arra várva, megszólítsa őket.

Jézus megkérdezte, „kit kerestek?”

 

„Hol laksz” kérdezték a tanítványok.

„ Gyertek nyugodtan, meglátjátok.”

Egész napon át vele maradtak,

Tanítását figyelve hallgatták.

 

Élménnyel tele indultak haza,

Másról sem beszéltek otthonukban,

Csak Megváltó megismeréséről,

Felejthetetlen nap lett számukra.

 

Galileai halászok voltak,

Hallójukba már sok halat fogtak,

Együtt beszélgettek, barátkoztak,

Jézus hű követői maradtak.

 

 Később egy napon, a tenger parton,

András a hálókkal foglalkozott,

Hallotta, amint nevét szólítják,

Arra figyelt, látta Jézus ott állt.

 

Boldogan hívta testvérét Simont,

Együtt üdvözölték a Megváltót.

Jézus, amikor Simonra nézett,

Így szólt; „Én Péternek nevezlek.”

 

A Péter név, kősziklát jelent,

Akkor nem értette ezt az új nevet,

Úgy hitte, nem megingathatatlan,

Éppen, nagyon is kételkedő volt.

 

 Jézus, elhívta követőjének,

Hogy hal helyett, majd fog embereket.

A két testvér ott hagyta hálóit,

A mesternek, hű követői lettek.

 

Kissé távolabb meglátták Jánost,

Zebedeus fiát és testvérét,

János sietve indult Jézushoz,

Jakab gyorsan követte fivérét.

 

Elmentek vele Betsaidába,

Itt összetalálkoztak Fileppel,

Jézusnak, már lett öt tanítványa,

És útközben tanította őket.

 

 Mikor Kána határához értek,

Filep barátjához előre ment,

Natanaelnek örömhírt vitte,

Megtalálták Jézust, a Messiást.

 

Natanael egy fügefa alatt,

Üldögélt épp, árnyékba húzódva.

Kiről Mózes és próféták írtak,

Názáretit megtaláltuk, mondta.

 

Natanael ugyan kételkedett,

De barátjával Jézus elé ment.

Ahogyan a Mester meglátta,

Így szólt,”Íme, egy igaz izraelita,

Becsületes, kiben nincs álnokság.”

 

 Natanael csodálkozva hallgatta,

Honann ismeri őt a Messiás.

Aki, azonnal megválaszolta;

„ Láttalak ülni Fügefa alatt.”

 

Már Natanael nem kételkedett,

Tisztelettel hajolt meg előtte.

Ők magukban végleg eldöntötték,

A Megváltót követik örökre.

 

Az útjuk során, még hat tanítványt,

Választott maga mellé a mester,

Épp, ahány törzse volt Izraelnek,

Jézus Apostolai, ők lettek.

 

 Követei, kik később elmentek,

A széles, nagyvilágra hirdetni,

Az üdvözítőt minden embernek,

Hírvivői a kereszténységnek.

 

JÉZUS TIZENKÉT APOSTOLA

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

JÉZUS TIZENKÉT APOSTOLA

Írta: Poór Edit

PÉTER APOSTOL

 

Péter Betszaidából származott,

házasságkötését követően,

anyósa házában Kafarnauban élt.

Halászattal foglalkoztak,

a testvérével, Andrással.

Gyermeke még nem született,

Amikor Jézus felkérésének,

eleget tettek, tanítványai lettek,

követték a Mestert mindenhova.

Péter volt a legbuzgóbb tanítványa,

érzelmek, hangulatok, végletek embere,

mégis ő a tizenkét Apostol szóvivője.

Jézus bizalmasa, különleges szolgálatra.

A halál kapujának és mennyek országának,

az oldás és kötés hatalmának,

 kulcsait ő kapta meg.

„ Legeltesd bárányaimat”- mondta Jézus,

tejhatalommal ruházta fel Pétert,

mint főpásztort.

Felelősség teljes vezetést,

odaadó gondviselést,

igénylő szolgálattal bízta meg.

Feltámasztotta a halottakat,

gyógyította a betegeket,

tanította, hirdette Isten igéjét,

megkeresztelte a híveket,

szigorúan követte Jézus tanításait.

 Kősziklára építette az egyházat,

Jézus által adott nevéhez,

méltóan szolgálta az Úr Istent.

Erőteljes külseje, érzékeny embert takart,

övében hordott egy darab vásznat,

azzal törölgette, könnytől fénylő arcát.

Élete végéig mély fájdalom töltötte el,

amiatt, hogy háromszor is félelemből,

megtagadta a Mestert.

Könnyezett, ha az Úr lelke,

lebegett felette,

akkor is, ha Jézus fájdalmát érezte.

Őszinteségével a szívét ajkán hordta,

hű, bölcs, erős Szent egyéniségének,

kisugárzó ereje, arcán is megjelent.

Vezette és hitben erősítette testvéreit,

Róma veszélyesnek érezte tanításait,

elfogták és börtönbe vetették,

majd kereszt általi halálra ítélték.

Utolsó szó jogán azt kérte,

fejjel lefelé feszítsék keresztre.

Alázatosságában nem tartotta,

 méltónak magát arra,

Hogy úgy feszítsék meg, mint a Mestert.

Aki a Menyből jött a földre,

vérének áldozatával eltörölni,

az emberek számtalan bűneit.

Péter a földről ment a menybe,

ahol, híven folytatja misszióját,

lelkeket tanítja a fejlődés útján.

 

ANDRÁS APOSTOL

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

ANDRÁS APOSTOL

Írta: Poór Edit

 

András, Galileából származott,

/ Simon/ Péter testvére volt.

Jánossal elsőként követték Jézust,

Keresztelő János tanítvány köréből.

Pétert, elsőként vezette a Megváltóhoz.

András, a maga belátásából,

akarta követni Jézust.

Testvére, Pétert a Mester,

hívó szavára követte,

aki ezt mondta; Jöjjetek utánam

ember halásszá teszlek titeket.”

Nagyon humánus, józan gondolkodású,

előítélet mentes, nyitott,

tettre kész tanítvány volt.

Egész élete arról szólt,

hogy másokat Jézushoz vezessen.

Az utolsó napokban,

ő viszi Fileppel /Fülöppel/

a pogányokat Jézushoz.

Szerényen, alázatosan testvére / Péter/,

árnyékában élt, de a Mester,

bizalmas köréhez tartozott.

Jézus feltámadása után,

elsőként az isteni hívást,

Örményországban, Kurdisztánban,

teljesíti, ahol pásztorok,

vadászok sátraiban,

hirdeti az evangéliumot.

Múlhatatlan érdeme,

emberi nagysága,

hogy a világon először,

Örményországban lett,

államvallás a kereszténység.

Térítő tevékenységének sikere,

hogy nem akarta ráerőszakolni,

az evangéliumi hitét a népek,

meglévő kultúrájára.

Tiszteletben tartotta a hagyományokat.

A Szkíták is beengedték belső köreikbe.

Ők már akkor is komoly,

spirituális múlttal rendelkeztek.

Törvényeik és erkölcs tana,

messze földön híres legenda.

András teljesítményét csak,

 Fülöp Apostol közelítette meg.

 Ezért nevezték őket,

„ Két Szkíta térítőnek.

Vándor útjain,

 sok megpróbáltatás érte,

de az Úr mindig meg segítette.

Egész életét, zarándokútnak tekintette.

A Szkíták és Trákia után,

Görögországba ment.

Itt hitvitába keveredett,

az akkori uralkodóval.

Feltárta előtte a kereszt,

által történt megváltást,

és annak misztériumát.

Az uralkodó hajthatatlan maradt,

börtönben küldte.

A legszörnyűbb kínok alá vette.

De András hitét,

ennek ellenére sem törte meg.

Parancsba adta, feszítsék keresztre.

Egy X formára ácsolt,

keresztre feszítették,

azóta hívják András keresztnek.

A keresztfán,

még két napig tovább prédikált,

majd harmadik napon meghalt.

Halála pillanatában,

csodálatos fény ragyogta körül.

Krisztus, hűséges vértanúja,

látta, hogy dicsőségében,

jön el érte az Úr.

Azóta a szellemvilágban,

segít a lelkeknek megtérni.

 

id. JAKAB APOSTOL

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

id. JAKAB APOSTOL

Írta: Poór Edit

 

Betszaidába született,

az egyház hagyományába,

az idősebb nevet kapta.

Megkülönböztetés miatt,

az Alfeus fiától, ifj. Jakabtól.

Jakab, János testvére,

Zebedeus és Szalóme fia.

Apjától örökölte a mesterséget,

Halászatból éltek.

Éppen hallójukat javították,

Amikor Jézus elhívta őket.

Péter, János mellett, Jakab a harmadik,

akinek Jézus különleges feladatot szánt.

Péter az egyház szikla alapja,

János a szeretett tanítvány,

Jakab az első vértanú az apostolok közül.

Kiváltságos helyzetekben,

Jézus, csak hármukat vette maga mellé.

Így olyan élményekben is volt részük,

mely kilenc társuknak nem adatott meg.

Jakab robbanékony természetű, de jóságos.

Amikor az egyik alkalommal a Szamariaiak,

nem akartak szállást adni,

öccsével együtt felháborodva,

így szóltak; „ Uram, ha akarod,

lehívjuk az égből az Isten nyilát,

Hadd pusztítsa el őket.”

Jézus ezért elnevezte őket” menydörgés fiainak”.

Jakab odaadóan várta Isten országát.

Szalóme asszony leborulva,

 Jézus előtt kérte,

hogy fiai közül az egyik a jobbján,

a másik a balján üljön majd országába.

Erre Jézus így szolt; „ Nem tudjátok mit kértek.”

„Tudtok-e inni abból a kehelyből,

amelyet, majd én iszom.”

„ Tudunk „- felelték.

A Mester így folytatta;

„ A kehelyből fogtok ugyan inni,

de a jobbra és balra ülést,

nem az én dolgom adni.

Az azokat illeti, akinek Atyám szánta.”

A többi tíz tanítvány, ezt halván,

megneheztelt rájuk.

De Jézus így szólt hozzájuk;

„ Aki nagyobb akar lenni közületek,

szolgátok lesz, aki első akar lenni,

rabszolgátok lesz.

Az ember fia nem azért jött,

hogy neki szolgáljanak,

hanem, hogy ő szolgáljon,

és adja életét, váltságul sokakért.”

Jakabban, jó talajra hullottak,

a Mester szavai.

Jézus feltámadása után,

Judeában, Szamariaban,

hirdette Isten igéjét,

sokakat elvezetett,

a keresztény hitre.

Ő lett Jeruzsálemi egyház püspöke.

Valóban ivott az Úr kelyhéből,

az egyház oszlopa volt.

Agrippa király, amikor

az egyházra támadt,

elsőként, Jakabot végezte ki,

lefejezés által.

Ő lett az első vértanú az Apostolok közül.

Az őt őrző katona,

látva hitét, állhatatosságát,

kérte; bocsásson meg neki.

„ Béke legyen veled” – válaszolta,

és megcsókolta.

A lefejezést követően,

a kísérő katona is kereszténynek

vallotta magát és mellé térdelt.

Agrippa, őt is lefejeztette.

Nem engedte eltemetni,

ezért a tanítványok,

a holtestét ellopták,

márvány szarkofágba tették,

majd egy hajóra rejtették.

A hajót, elfelejtették,

parthoz kötni.

A víz elvitte Hispániáig,

mai nevén Spanyolország.

Itt temették el, egy csillag

jelezte sírját,

nagy fény vette körül,

a helyet, Csillag mezejének nevezték el.

A megtalált sírt,

nagy tisztelet övezte.

Kis kápolnát építettek felette.

Alfonz asztúriai király,

ezt kibővítette.

Azonban az arabok lerombolták,

de megkímélték a sírt.

Ezen a helyen épült a bazilika,

mely ma is áll.

Szent Jakabot a leg jóságosabb,

legerősebb pártfogóként tisztelik.

Egész Európából zarándokolnak sírjához.

A zarándok utat, Szent Jakab útnak,

az- az El Caminónak nevezik.

 

JÁNOS APOSTOL

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

JÁNOS APOSTOL

Írta: Poór Edit

 

A Galileai Betaniából származott,

testvérével, Jakabbal halászatból éltek.

Elsőként volt Keresztelő János tanítványa,

majd elsőként lett, Jézus követője és bizalmasa.

Heves vérmérséklete miatt,

Jakabbal együtt,  „Menydörgés fiai”

nevet kapták a Mestertől.

Nagyon is cselekvés embere volt.

Olykor dühös, türelmetlenséggel tört ki,

testvérével együtt.

Ekkor még mindig a nép körében élő,

harcos messiás várásába gondolkodtak.

Ő volt a „ szeretett tanítvány”,

a legfiatalabb a tanítványok közül.

Élete valódi változáson ment keresztül,

mert Jézus szeretete átformálta őt.

Aki korábban kész lett volna,

a hitetlenekre pusztulást kérni a menyből,

mert ellenségesen viselkedtek,

a Mesterrel szemben,

ő lett a szeretet hírnöke.

Buzgóság, égő szeretet élt szívében,

hősies és hűséges volt.

Ő volt az egyetlen tanítvány,

aki a Messiást végig követte a Keresztúton.

Ott állt a kereszt alatt,

Jézus anyja mellett.

A Mester Máriát, az édesanyját,

az ő gondoskodására bízta.

János minden erejével és képességével,

A Messiás öröm hírét hirdette.

Jeruzsálemben maradt és a környéken,

végzett Apostoli tevékenységet.

Amikor a főtanács parancsára,

megtiltották, hogy Jézusról beszéljen,

Péterrel együtt így válaszoltak;

„ Ítéljétek meg magatok,

helyes volna- e Isten előtt,

hogy inkább rátok hallgassunk,

Mint Istenre”.

Mária halála után, Efézusba költözött.

Atya lett a nagy kikötő városnak.

Pál Apostol és tanítványa Timóteus,

is itt végezték szolgálatukat.

A császár azonban,

üldözte a kereszténységet.

Ekkor, a már öreg Apostolt is elfogták,

Rómába vitték Domitianus elé,

ahol halálra ítélték.

Forró olajjal teli üstbe kellett dobni,

de János, aki egyedül szenvedte végig,

a kereszthalál kínjait Mesterével,

sértetlenül lépett ki, a gyilkos fürdőből.

Majd méreg kelyhet itattak vele,

előtte keresztet vetett,

egy az sem ártott neki.

 Ezután, Pathmosz szigetére száműzték.

Isten, egy éjszaka,

hatalmas látomásban,

megnyitotta előtte a menny,

és föld titkait, feltárta az egyház jövőjét.

Ez olyan félelemmel töltötte el,

hogy ájultan rogyott,

a látomást mutató,

angyal lábaihoz.

Sokáig maradt elragadtatásban,

amikor magához tért,

már fényes nappal volt.

A látottakat rögtön feljegyezte,

először a barlang falára kővel,

majd amikor egy halász vitt neki,

író szerszámokat,

megírta a Jelenések könyvét,

pergament tekercsekre.

Amikor a császár meghalt,

visszatért Efézusba.

A halála közeledtével,

oltár mellett ásta meg sírját.

Leszállt a sírgödörbe,

imádkozásra tárta karját.

Ekkor egy vakító fény villant,

mire a körülötte állók,

újra láttak,

a Szent teste eltűnt a szem elől.

 

FILEP / FÜLÖP / APOSTOL

Újszövetség I.

100% 1 szavazat

FILEP / FÜLÖP / APOSTOL

Írta: Poór Edit

 

Fülöp Betszaidában született.

Halászatból élt, jóságos vidám,

természetű embernek ismerték.

Mindenki jól érezte magát a közelében.

A legkomolyabb viharban is fütyörészett.

Semmi sem tudta kizökkenteni,

nyugodt természetét.

Az asszonyokkal szívesen tréfált,

amikor halat vettek tőle.

A gyerekeknek tengerész,

históriákat mesélt.

Szeretetre méltó halász volt.

Jézus első tanítványai közzé tartozott.

Lelkesen követte, sokakat vezetet hozzá.

 Életére ez volt jellemző,

nem próbálta meggyőzni őket,

csak ennyit mondott; „ Jöjj és lásd meg.”

Ő mutatta be a Mesternek Natanaelt.

A Megváltó halála után, többek között,

Anatólia nyugati területén prédikált,

gyógyított és halottakat támasztott.

Húsz évig hirdette Szkítában,

az evangélium igéjét.

Majd Ázsiában, Hierapolisz,

ősi városában telepedett le,

három próféta tehetséggel,

megáldott lányával.

Itt is hirdette az igét,

de a hitetlenek elfogták,

keresztre feszítették.

Így halt mártírhalált Fülöp.

Fülöp a szellemvilágban,

hitben erősíti a lelkeket.

Segít a felkészülésben,

az újjá születéshez.

 

HÁLA IMA

Ima

100% 1 szavazat

HÁLA IMA

Írta: Poór Edit

 

Uram, köszönöm, hogy segítesz nekem,

Köszönöm, hogy fogod a kezem,

Köszönöm, hogy megbocsájtasz, s utamon vezetsz.

Ha néha elbukok is, Te felemelsz,

Mindig adsz erőt, és lehetőséget.

Uram kérlek, fogadd el hálaimámat,

Mindazokért, kik téged nem ismernek,

Azokért is, kikért nem imádkoznak.

Áld, meg Uram kiket ismerek,

És azokat is, kik engem ismernek.

Áld meg mindazokat, kik életem során,

Ha egy pillanatra is, de közük volt hozzám.

Add, hogy bocsássanak meg, ha ellenük vétettem,

Akár itt a földön, vagy szellemi létükben.

Én már megbocsájtottam, hisz Te is megbocsájtasz Uram,

Irgalmas kegyelmed, oly fáradhatatlan.

Köszönöm, hogy meghallgattad imám,

Köszönöm, hogy most olvasod imám!