NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAPFELŐL; MERT A HOLNAP AGGODALMASKODIK A MAGA DOLGAI FELŐL. ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA 

NE AGGODALMASKODJATOK TEHÁT A HOLNAP

FELŐL; MERT A HOLNAP AGGODALMASKODIK

A MAGA DOLGAI FELŐL. ELÉG MINDEN NAPNAK

A MAGA BAJA

Írta: Poór Edit

 

Az ember azt hiszi, ha valami égbekiáltó

nagy bűnt nem követ el, ő már jó

és tökéletes életet él.

Bár nagy tévedései nincsenek,

kicsiny tévedései úgy befedik

az igazságot, hogy nem képes azt felismerni.

Legtöbb ember nem elégszik meg a mai nappal,

mellyel Isten megajándékozta,

hanem a holnapi nappal törődik,

jövőjéért aggódik, mely még Istennél van.

Nem bízza Istenre saját és szeretteinek

sorsának intézését.

Nincs semmi értelme az anyagi javak halmozásának,

mely messze jövőről akar gondoskodni.

Minden napnak meg van a maga terhe és öröme.

Az ember éljen a ma kegyelmével, melyet Istentől

kapott, a holnapra pedig neki van gondja.

Ha öröme, boldogsága van, adjon hálát Istennek,

ha pedig gondja, bánata vagy szomorúsága,

kérjen erőt az Úrtól, annak elviselésére.

Ha megpróbáltatás éri, legyen óvatos,

elővigyázó és kérjen segítséget Istentől, hogy

el ne tévedjen.

Az ember mindig éljen, cselekedjen legjobb tudása

és ismertet szerint, mint aki tudja, hogy

a jövő, a jelen magvából kell ki.

Azonban ez Isten kezében van, mindenkinek

a maga idejében adja az aratást.

 Az ember hiába akar, ha az, Isten végzésével

nem találkozik.

Még, ha lelkének javát feláldozza is az

anyagi érdekekért, van, hogy  Isten jobbnak

látja az anyagiakat megvonni.

Néha megadja az Úr az anyagi javakat, mert

a lélek fejlődéséhez elősegítő eszköz lehet.

A földi élet, csak eszköze, előkészítője

a szebb, jobb boldogabb életnek.

Nagyon szegény, elmaradott világ ez ahhoz, hogy

tökéletes boldogságot nyújthasson.

Isten országa, azonban határtalan boldogságot

kínál azoknak, akik az Ő törvénye szerint élnek.

Munkájuk eredménye, megelégedés,

békesség, öröm lesz, mely felülemeli őt a

testiség, szenvedély viharain.

Az ilyen ember szellemi látóköre kitágul,

és már itt a földi életben egy magasabb rendű

létállapotba kerül.

Sok titoknak látszó tudomány megnyílik előtte,

és sok elérhetetlennek látszó dologhoz közelebb

kerül, annak a bölcsességnek birtokában, melyre

őt Isten országának igazsága tanította.

Az az élet célja, hogy az ember helyesen használja

fel a földi napjait.

Ne a test, az anyagiasság örök bizonytalanságának

tévelygéseivel, hanem az örök élet bizonyosságát,

kereső és megtaláló munkával töltse.

  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.