BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK,MERT ŐK AZ ISTEN FIAINAK MONDATNAK 

BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK,

MERT ŐK AZ ISTEN FIAINAK MONDATNAK

Írta: Poór Edit

 

A sok betegségeknek, idegeskedésnek

 és nyomorúságnak oka,

a tartós ellenállás Isten igazságának és

törvényeivel szemben.

A lélek kifárad a célt tévesztett bolyongásban.

Az engedetlenség, az önzés, az irigység,

a testiség, a hazugság, az anyag bálványozása,

a kegyetlen bosszúállás, mind a

lélek békétlenségének ellensége.

Ezek harcban állnak, hogy az Isteni kegyelem

által nyújtott örömet, boldogságot,

megsemmisítsék.

A földi világot, siralom völgyé tegyék.

 Azért boldogok a békességre igyekvők,

mert a békesség a lelket felemeli,

meggyógyítja, ellenállóvá, kitartóvá,

erőssé teszi a bűnnel szemben.

Megalapozzák Isten országát,

a háborúság világában.

A lélek nagyarányú hullámzását,

 a bűn és következményeivel való harcok okozzák.

Öröm- bánat, nyereség- veszteség, dicsőség-gyalázat,

felemelkedés- alásüllyedés,

szeretet-gyűlölet, mind erős hullámzásban

tartja a lelket.

Egészen addig, amíg elfáradva,

kimerülve, összeroppanva

 céltalannak látja a földi életet.

 Amíg nagy végletek között hánykódik

nem tud megnyugodni.

Amíg vágyai az egyik véglet felé űzik,

bele kell nyugodnia, hogy a nem kívánt

végletbe zuhan alá.

Ez boldogtalanná, szerencsétlenné

teszi az embert.

Nem csak a földön, a halál utáni életben is.

Azonban szükséges, hogy az ellentétes

lelki törekvések, makacs akarat

kiélhesse magát.

A következmények hatásaiból,

kénytelen levonni a tanulságokat.

Az Isteni jó és igaz, betölti az egész mindenséget.

Teremt, éltet, boldogít, rendet tart fent.

A szeretet áldásaival árasztja el teremtményeit.

 Aki ezeket elfogadják, magasabb rendű

élhetőségek vonalába emelkednek.

Egyre tökéletesebb megértőivé vállnak,

az Isteni tulajdonságoknak, melyeknek

elérhetése, megnyitja előttük,

a végtelen élet örömeinek,

ki nem apadó forrását.

A békesség szükséges alapeleme

a lelki fejlődésnek.

E nélkül káosz, rendetlenség, zűrzavar keletkezik.

Ezek oktalan erő pazarlások, mely következménye

a legyengülés, elhomályosodás, összeroppanás.

A haragos indulat, a legkisebb támadásra

is érzékenyen reagál és felhasználja a lélek erőit.

Az indulat kitörése alatt nem ura önmagának.

Az indulat a tévelygések vak eszköze,

 beszédével, cselekedeteivel rombol.

Van amikor a ráhulló súly alatt,

megtörik, de a lezajlott vihar perceire

visszatekintve szégyenkezik önmaga előtt is.

De sajnos a rombolás már megtörtént,

hátráltatja a haladást, és a lelki érzések

világát tarolja le.

Boldogok a békességre igyekezők, mert akik

megérezték lelkükben, az Isten szent

lelkének békességet árasztó jelenlétét,

igyekeznek magukban és másokban,

a bűn kárhozatos voltát belátva,

azt lehetetlenné tenni.

Boldogok, akik nem hordoznak lelkükben

háborúságot, akik nem szítják fel a haragos

indulatot, elégedetlenséget.

Nem fűtik a szenvedélyeket, a ellenségeskedést,

gyűlöletet, megbotránkozást, hanem

igyekeznek ezt jó akarattal,

elhárítani az útból.

A földi életben, a bűnökkel, hibákkal terhelt

lelkek világában, csak nagy áldozatok

és lemondások árán lehet ideig-óráig megtartani

a békességet.

De nem ez a látszólagos békesség nyújt boldogságot,

hanem az a békesség, mely Isten megismeréséből

árad az emberi lélekbe.

Ez a békesség Isten végtelen jóságába,

Atyai gondoskodásába vetett hit következménye.

Erőt, biztonságérzetet, bátorságot,

belső szellemi világosságot, bölcsességet,

reménységet sugároz szét.

A szellemi öntudat tökéletesedését segíti elő.

A békességes lelkű ember, szellemi

és lelki erőinek urává lesz.

Boldogok a békességre igyekezők,

akik a tévelygés labirintusából keresik

Istennel az összeköttetést.

Keresik az Ő törvényét, akaratát, hogy

békességet találjanak és ezt széthintsék a világban.

Boldogok, akik lélekben már idáig eljutottak,

mert ők Isten fiainak mondatnak.

Csak a bölcs, a határozott irányt követő,

emberi lelkek képesek békességes lélekkel,

türelemmel várni a szenvedést okozó rossz elmúlását.

Minden lélek részére, el van készítve,

születése előtt az ő sorsa, amely

az ő lelki természetének kibontakozását,

 fejlődését, javítását és tisztulását segíti elő.

Ha megérti Isten akaratát,

ezekben a sorsszerű irányításokban,

a megismert jó és igaz szerint végzi feladatát,

akkor nincs a jelentéktelennek látszó élet,

mostohának tartott sors.

Mert ragyogó eredményekkel,

gazdagítja a világot és az egyént,

aki diadalra vitte  a jót és igazat

az ő életében.

  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.