BOLDOGOK, AKIKNEK A SZÍVÜK TISZTA, MERT ŐK AZ ISTENT MEGLÁTJÁK

BOLDOGOK, AKIKNEK A SZÍVÜK TISZTA, MERT ŐK AZ ISTENT MEGLÁTJÁK

Írta: Poór Edit

 

Az emberek szívének tisztasága, Isten ajándéka,

melyet mindenki elnyerhet, csak el kell fogadnia,

Isten kegyelmét.

Maga akarata által, senki sem tisztíthatja meg szívét,

Csak akkor tisztulhat meg, ha Isten, a bűntől

 megtisztította.

Nem csak az a bűnös, aki bűnt követ el, hanem az is,

aki a bűn gyökerét, tisztátalan gondolatokat,

vágyakat a lelkében hordozza.

Szívből törnek elő, a gonosz kívánságok,

káros szenvedélyek, érték nélküli törekvések.

Az elfajult lelki természet érvényesülni akarása,

felszínre hozza, hogy cselekvésben élje ki magát.

 A lélek, mint egy örök forrás,

folyamatosan ontja magából,

azokat a gondolatokat, melyek

az ő elveinek megfelelően, betöltik,

mindenkori világát.

Minden lélek, annyi boldogságot, örömöt talál,

az ő földi vagy szellemi hazájában,

amennyi jóval, igazzal töltötte meg.

Annyi fájdalmat, csalódást kell elszenvednie,

amennyit a jóval és igazzal ellentétben cselekedett.

Amit a lélek előhoz belső énjének világából,

azért felelnie kell, a folyton tökéletesítő,

Isteni törvény előtt.

Ez az igazság törvénye, melyet sem kikerülni,

 sem kijátszani nem lehet,

mert semmi sem marad elrejtve.

 Az igazságtól eltévelyedettek

és Isten törvényével szembehelyezkedettek,

hiszik azt, hogy a maguk erőszakos akaratával,

befolyást gyakorolhatnak, sorsuk jobbá tételére.

Azonban ez tévhit, szívük egyre sötétebb

 érzéssel telik meg.

Kedélyük, nyugtalanabbá, türelmetlenebbé válik.

Mert a rajtuk és körülöttük lévő bűn egyre jobban,

elhatalmasodik.

A törvény és igazság elleni vágyak

és cselekedetek miatt.

Szűkebbre vonják ezzel szabad választásuk

lehetőségét, hogy ha később jót akarnának

sem lesznek képesek rá, mert bűneik

szoros korlátokat vonnak köréjük.

A bűn parancsol és kényszerít engedelmességre.

 Aki bűnt cselekszik, szolgája lesz a bűnnek.

A gonosz, leghűségesebb alárendeltjének

is gonosszal fizet, mert semmi jóval nem rendelkezik.

Nehéz rabigába fogva görnyed a bűnös,

saját bűneinek terhe alatt.

Nincs világossága, hogy tájékozódjék,

békessége, hogy megpihenjék,

nincs ereje a bűn parancsoló hatalmával szemben.

A bűnnel szemben csak a tiszta szívűség

az áthatolhatatlan páncél.

Erről lepattan minden támadás,

minden kísértés.

Ezért boldogok a tiszta szívűek,

mely csak a hit által lehetséges.

Hisz Isten végtelen hatalmában,

erejében, bűnbocsájtó kegyelmében.

 Hisz Isten, Jézus által adott igéjében,

és kijelentett igazságaiban.

A tiszta szívű, belátja saját gyengeségét,

és engedelmes Isten akarata előtt.

Lelkét, életét Isten kegyelmébe helyezi,

és új életet kezd.

A megismert igazság szerint,

melyet az Úr, ír elő az Ő követőinek.

Isten szereti a megtérő gyermekeit,

mindent megad nekik, ami a javukra szolgál.

Megadja a bűntől való feloldozást és szabadulást.

Átformálja, megtisztítja szívüket és lelküket.

A bűnök szenvedtető következményei,

csak okozat.

Az ok, a lélek hibás természetében található.

A gyógyulásnak és nyomorúságtól való szabadulásnak,

 csak egyetlen  útja, Isten felé fordítani

tekintetünket, tőle kérni, várni mindent.

Engedelmeskedni akarata előtt,

ha ő másképp látja jónak, mint ahogy

mi azt gondoljuk.

Ha a lélek szent meggyőződéssel hiszi azt,

hogy Isten neki a legjobbat akarja,

akkor békességes megnyugvásban,

változik át, Isten újjáteremtő munkájában.

Ebben a megnyugvásban, átalakul a lélek

bűnre hajló természete,

 igazságért síkra szálló harcossá.

Rá eszmél a szeretet szent törvényére,

ekkor válik képessé átérezni,

mások szenvedését is.

 Ebben a békességes megnyugvásban,

gyúl ki a mennyei világosság a lélekben.

Ekkor lesz tisztán látóvá, hogy gyönyörködve

szemlélhesse Isten cselekedeteit,

a látható és láthatatlan világban.

Ekkor megtelik a lélek kimondhatatlan hálával,

szeretettel és vágyakozva keresi

Istennel a még szorosabb összeköttetést.

Isten szent lelke, ezalatt egyre nagyobb területen

hatja át mennyei fénnyel, erővel.

Elhinti benne a mennyei erényeket,

amely a lelket Isten gyermekévé teszi.

A tisztaszívű lélek meggyógyult,

Isten kegyelme megtisztította,

megszabadította a bűntől, tévelygésektől.

 A lélek természete átalakult,

vágyai, törekvései már nem

 a gonosz erejéből táplálkozik,

hanem Isten szeretetéből és bölcsességéből.

A világi élet testi javai nem izgatják,

dicsőség, hírnév értékét veszti.

Elhalványodik a látszat világ fontossága,

az örökké való értékek

felé terjed érdeklődése.

Csak a megtisztult szívű ember tudja

ezt felfogni, megérteni,

mert csak a tiszta szívekben alakulhat ki,

Isten képmása.

A tisztátalan lelki természet, mint homályos felhő,

elfedi az Isten jóságát, igazságát a kutató

szemek elől.

 Ezért magára hagyatva érzi magát,

a szenvedő ember, mert nem látja az Istent.

Az Úr végtelen élet szépségével, boldogságával

ajándékozza meg azokat,

 akik hűek voltak és hittek,

és bíztak az Ő ígéretében.

„ Boldogok akiknek szívűk tiszta, mert ők az Istent

meglátják.”

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.