BOLDOGOK AZ IRGALMASOK, MERT ŐK IRGALMASSÁGOT NYERNEK

BOLDOGOK AZ IRGALMASOK, MERT ŐK IRGALMASSÁGOT NYERNEK

Írta: Poór Edit 

 

Az irgalom, magasabb rendű szeretet,

egyik oldal ága.

Sokat beszélnek emberek szeretetről,

de valójában nem ismerik.

Az önző szeretet fogalmán túl,

csak kevesen jutnak el.

Önző célok, vágyak találhatók e érzésben,

ha pedig csalódik, átváltozik

gyűlöletté, ellenségeskedéssé,

vagy hideg közönnyé.

Az Úr, az önző szeretetből akarja kigyógyítani az

embereket.

Mivel ez nem szeretet, csak az utánzata.

 Azért boldogok az irgalmas szívűek,

mert ismerik a szeretet mennyei fokozatát.

Akik ezt az érzést nem ismerik,

nem gyakorolják, végig kell tapasztalniuk,

gyötrelmes állapotokat, melyben

megtanulják a legparányibb szeretet értékelését is.

Mint lámpa fény az éjjeli lepkét,

úgy vonza a földi csillogás, az ember lelkét

a tévelygés, bűn útjára.

Ez mindig mélyebbre és mélyebbre vezeti,

a kétségbeesés poklába,

a szenvedőket, akik képtelenek megállni,

a bűn következményének árjával szemben.

Minden bűnt, hibát, mulasztást, a tévelygő,

tökéletlen ember követ el,

minden rossz eredménynek, szenvedésnek,

fájdalomnak az ember az okozója.

Isten mégsem pusztítja el az embert,

hanem időt ad a megtérésre,

alkalmat ad a javulásra.

Isten irgalmas az ő eltévelyedett

teremtményeivel szemben.

Ő tudja, hogy tökéletlen lélek

minden megmozdulása,

csak tökéletlen eredményt hoz.

Mindaddig nyomorúság és szenvedés fakad,

amíg el nem fogadja az igazságot

vezetőül, melyet Ő adott az elveszetteknek.

Isten egyformán segíti azokat,

akik beismerik bűnösségüket,

tökéletlenségüket és egész

lelküket és annak sorsát,

Isten könyörülő irgalmasságára bízzák.

 Isten elvárja az emberektől is,

hogy irgalmas legyen azokhoz,

akiknek sorsa, ideig-óráig az ő kezében van.

Mindenki rászorul az irgalmasságra,

 mert nincs tökéletes ember.

Nincs, aki kivonhatná magát a végzet,

igazságosztó hatalma alól.

Boldogok az irgalmasok,

mert ők irgalmasságot nyernek.

Az irgalmasság nem gyönyörködik mások

szenvedésében, nem örvendezik

mások szomorúságán, fájdalmán.

Nem rombol, hanem romokból épít és

menti, ami menthető.

Az irgalmasság enyhíti a szenvedést,

küzd a bűn és tévelygés ellen,

azokkal az eszközökkel, melyet a szeretet

ad az ember kezébe.

Nem szükséges, hogy önmagát és erejét

felülmúló nagyot akarjon, hogy a világot

boldogítsa, elég ha mindent,

legjobb tudása szerint igyekszik elvégezni.

Elég, ha a szeretet törvénye szerint

cselekszik, mindenhol és mindenkor.

Akik Isten lelkét hordozzák szívükben,

Isten őket közvetlen módon irányítja.

Ők boldogok, még ha itt élnek a földön is.

Lábaikkal a föld porát tapossák,

testükben épp úgy hordozzák a terheket,

ugyan úgy szenvednek, csalódnak, hibáznak,

– hiszen nem tökéletesek –

Mégis boldogok, mert, ha a természettörvénnyel

szembe kerülnek is,

lelkükben érvényre jutott a szeretet törvénye,

mely megolvasztja azt,

és felmenti bűneik következményének terhe alól.

Az emberi tévedéseknek vannak olyan

következményei, melyek hosszabb időre,

feltartóztathatják a szellemet az előre haladás útján.

Tévedései lekötik, választási szabadságát

korlátozzák, ítélő képességét megbénítják.

Így kényszerhelyzetbe kerülve,

csak lassan, nehézkesen jut a lélek,

ismét abba a helyzetbe, hogy

tévedéseit belássa és teljes erejével kutasson,

az igazság után, mely azután megvilágítja,

a fejlődés és tisztulás útját előtte.

Az irgalmasság cselekvői, a szeretet irányításával

hamar belátják tévedéseiket, mert

 rá vezeti őket a kielégítetlen, betöltetlen érzés,

mely lelkükben, minden tévedés után keletkezik.

A szeretet érzése, hatalmas, mindent felülmúló erő.

Aki ennek a sugár özönébe kerül,

nem állhat ellen többé.

Ez viszi, emeli, átformálja, megtisztítja,

megvilágosítja, újjá teremti, igazzá és boldoggá teszi,

mind azt, aki kitárja lelkét előtte és befogadja.

A szeretet az irgalmasság érzésével hat,

munkálkodik a múlandó káprázatok világában.

Az örökkévalóságban, megrögzítő

erővel és hatalommal ruházza fel,

azt a lelket, akin keresztül a

munkálkodás lehetőséget nyer.

A szeretet Istentől eredő szent élettörvény.

Akik irgalmasok, ebben a törvényben élnek,

ezt tart fent felettük igazságot.

Azért mondja az Úr boldogoknak az

irgalmasság cselekvőit, mert ők a felmentő és

kiegyenlítő törvényt a szívükben hordozzák.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.