A HEGYI BESZÉDRŐL

A HEGYI BESZÉDRŐL

Írta: Poór Edit

 

Jézus bejárta az egész országot,

Elvitte mindenhová az örömhírt.

„ Eljött az Isten országa.”

Megtanította az embereket arra,

 

Hogyan kell élniük, ezután hitben,

Mind meggyógyította a betegeket.

És boldoggá tett közülük sok embert,

Akinek szerencsétlen volt az élete.

 

Igazán boldogok, csak azok lettek,

Akik, az úr Jézusban hittek.

Ám sokan nem voltak képesek erre,

Megértették, hogy Ő a szabadító,

 

De nem értették, mitől szabadít meg.

Úgy képzelték, Messiás földi király,

Aki majd elűzi az ellenséget.

Izrael lesz, világ leghatalmasabb népe.

 

Ezt tanították a farizeusok.

Ezért nem értették Jézust sokan.

Nem azért jött, hogy földi király legyen,

Nem vagyon, hatalom által akarta,

 

Boldoggá tenni az embereket.

Az Ő országa a Mennyekben van,

Ő Mennyei boldogságot hozott az,

Embereknek, amely mindennél nagyobb.

 

 Ezért sokszor meg kellett magyaráznia,

Hogy mi az Ő küldetése és célja.

Számtalan példázatot is elmondott,

Hogy őket, a helyes útra tanítsa.

 

Jók, kedvesek legyetek egymás iránt,

Nem csak külsőleg, hanem szívetekből.

Nem csak a barátaitokkal szemben,

Hanem ellenségeitekkel szemben is.

 

Mindig alázatosnak kell lennetek,

Ha ti majd megbocsájtotok másoknak,

Nektek is megbocsájt Mennyei Atya,

Ha nem, úgy nektek sem bocsájt meg az Atya.

 

Sokan szerették volna megcselekedni,

Mind azt a jót, melyet tőle tanultak,

Ez azonban igen nehéznek látszott.

Mert nagyon sok bűn terhelte lelküket.

 

Élet gondjai sem hagytak nyugtot,

Szegények, nehezen kerestek kenyeret.

Gazdagok, aggódtak meglopják őket.

Ezért nehéz volt boldoggá lenniük.

 

Ahogy gyermek rábízza gondját apjára,

Úgy kell rábízni, minden gondjainkat,

Istenre, a mi Mennyei Atyánkra.

Neki mindannyiunkra gondja van.

 

A beszédje végén nyomatékosan,

Hangsúlyozta Jézus, ne csak hallgassuk,

Hanem cselekedjük is, amit mondott.

Isten akarata legyen, életünk

 

Fundamentuma, az Ő igéjére,

Épüljön fel az egész életünk.

Ámulva hallgatták Jézus beszédét.

Egészen más volt az, amit Ő mondott,

 

Mint, amit farizeusoktól hallottak.

Bátran, erővel hirdette az igét,

Érezte mindenki, szava igazság.

Egészen bizonyos, Ő a Messiás.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.