PÁL FILIPPIBEN

100% 1 szavazat

PÁL FILIPPIBEN

Írta: Poór Edit

 

Pál és Silás néhány napot,

Filippiben töltöttek.

Szombati napon kimentek,

A városkapun kívülre,

 

A folyó partján leültek.

Asszonyok ott egybegyűltek,

Kimosták a ruháikat.

Pál, Silós hozzájuk szóltak,

 

Hirdették az igét nekik.

Ők figyelmesen hallgatták,

Az egyik asszony Lídia,

Meg is keresztelkedett.

 

Meghívta őket házába,

Hogy háza népe is hallja,

Az igehirdetésüket.

Egy szolgáló lány jött szembe,

 

Akiben jövendő mondó

Lélek lakozott és jósolt.

Jó keresetet jelentett,

Az urainak, hogy jósolt.

 

Követte Pált s kiáltozott,

Ezek az emberek, Isten,

Szolgái, akik hirdetik,

Nektek az üdvösség útját.

 

Több napon át is így történt,

Pált pedig felbosszantotta.

Ezért kiűzte a lelket,

Ebből a szolgálólányból.

 

Amikor látták urai,

Hogy oda lett keresetük,

Elfogták Pált és Silást,

És a főtérre hurcolták.

 

Hatóság elé állították,

Hamis vádakkal illették.

Majd megbotozták őket,

Börtön mélyére vetették.

 

Lábukat, kalodába zárták.

Imádkoztak, dicséretet

Énekeltek, a többi fogoly,

Pedig hallgatta őket.

 

Éjféltájban, nagy földrengés

Támadt, megrendültek a

Börtön alapjai, megnyílt

Minden ajtó és lehulltak,

 

Mindenkiről a bilincsek.

A börtönőr ezt meglátva

Megijedt, kivonta kardját,

Végezni akart magával.

 

Mert azt hitte, hogy a foglyok,

Megszöktek a nyitott ajtón.

Pál rákiáltott; Ne tegye!

Ott vannak mindannyian.

 

Börtönőr, benézett hozzá,

Erős remegés fogta el,

Odaborult Pál lábához,

Kivezette őket s kérte;

 

Uraim, mit kell tennem,

Hogy én is üdvözülhessek?

Higgyetek az Úr Jézusban,

Házad népével együtt.

 

Az őr ellátta sebeiket,

Felvitte őket házába,

Asztalt terített nekik,

Majd mind megkeresztelkedtek.

 

Másnapon az elöljárók,

Elküldték a hivatali

Szolgákat az őrhöz azzal,

Engedje szabadon őket.

 

Ám, Pál így szólt hozzájuk;

Megvertetek nyilvánosan,

Ítélet nélkül börtönbe

Zártatok, Rómaiak vagyunk.

 

Titokba tesztek ki minket?

Jöjjenek az elöljárók,

Ők maguk vezessenek ki.

Hivatali szolgák, átadták

 

Elöljáróiknak Pál

Üzenetét, ők pedig

Nagyon megijedtek, mikor

Meghallották Rómaiak.

 

Pál és Silás elmentek

Lídiához, bátorították

Ottani testvéreiket.

Majd Tessalonikába mentek.

 

Innen tovább utaztak Béreába.

Egy darabig itt időztek,

Silás, Timóteus még ott

Maradtak egy kis ideig.

 

Pált azonban a testvérek

Athénba elkísérték.

Silást, Timóteust, míg várta,

Háborgott a lelke magában.

 

Látta a város tele van

Bálványokkal, vitázott is

Zsidókkal s Istenfélőkkel,

Néhány filozófussal.

 

Hirdette az igét itt is,

Jézus feltámadásáról.

Tanított kereszténységről,

Szentlélek keresztségéről.

 

Páran csatlakoztak hozzá,

Többségük elutasította.

Nem fogadták el tanait,

Így Pál eltávozott onnan.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.