FEL AZ ÉGBE

Spirituális

100% 4 szavazat

FEL AZ ÉGBE

Írta: Poór Edit

 

 

Egy angyal szárnycsattogásai,

Hasítják végig a levegőt,

Lengedező, lágy suttogással,

Szférák zenéje kíséri őt.

 

 Gyöngéden öleli magához,

Szeretve, féltve egy alakot.

Neki nincsenek még szárnyai,

Ám, mosollyal simul karjain.

 

 Méltósággal emelkednek fel,

Csak lebegnek folyton fölfelé,

Az egyre ritkuló levegőn,

Fénylő, napsugaras felhőkön.

 

 Légkörben homályos alakok,

Köröttük angyalok s Szeráfok,

És a zarándok földi szellem,

Tör magasba egyre könnyebben.

 

 Vigasztalás szelleme, fénytől

Övezve siklik el mellettük,

Máshol, lelkek ezer világból,

Emelkednek ki sírjaikból.

 

A jók és a rosszak elválnak,

Mint fénylő napsugár s ködárnyak.

A jók, angyaloktól kísérve,

Emelkednek fel az Istenhez.

 

 Míg a rosszak, alsó rétegekben,

A puszta, rideg világokban,

Szenvedőkként lent maradnak,

Elkövetett bűnükért vezekelnek.

 

 Fényes angyal, kedves terhével,

Áthaladt, mind e rétegeken,

Földi léleknek kiteljesedett

Szárnya, mire világukba elértek,

 

 Abba a szférába, ahová

Az Isten kegyelme osztotta.

Dicsőítő éneket zengő,

Fénytiszta’ Szeráf vált belőlük.

 

A FÖLDRE SZÜLETÉS

Spirituális

100% 4 szavazat

A FÖLDRE SZÜLETÉS

Írta: Poór Edit

 

 Isten törvénye uralkodik,

A végtelen mindenség felett,

Édesen némul el mellette,

Az ezernyi színű akarat.

 

 Őrangyal kísér le a Földre,

Bajban, ő lesz segítségedre.

Fénysugárból alkotott lények,

Lebegve, mint a gomolygó köd,

 

 Hullámozva, követnek téged.

Égi zene kísér utadon,

Búcsúzik szellem családod.

Mérhetetlen űr, föld s ég között,

 

 A Kozmoszban, piciny porszem vagy.

Fényalak, puha ölébe kap,

Megnyílnak szemeid, látsz, érzel,

Látod jövődet, születésed,

 

 Ám, a további folytatás,

A Jó Isten kezében van.

Elfeleded égi otthonod,

Vár rád a földi családod.

 

 Fogadd, hódolj az akaratnak,

Kezd az életedet, mint gyermek,

Imádd, az Istent ki teremtett,

Aki, mindenhol, mindig jelen van!

 

 

A NAP

Természet

100% 4 szavazat

A NAP

Írta: Poór Edit

 

A legcsodálatosabb,

Ősi, égi tünemény,

Életet, melegséget,

Áraszt a Föld bolygóra.

 

A napból sugárzik ki,

Az a delejes erő,

Amit a légköre,

Meleggé alakít.

 

 Fényével beragyogja,

A naprendszerünket,

Világosságot adja,

A világmindenségnek.

 

Erői leáramlása,

Hoz szeretetet szívünkbe,

Békés, nyugodt áldása,

Emeli fel lelkünket.

 

Vakítón, királynőként,

Ragyog az égbolton,

S csillagok világának,

Ő felséges koronája.

A HOLD

Természet

100% 4 szavazat

A HOLD

Írta: Poór Edit

 

Az éj sötétjében,

 Ragyogó csillagok,

Sugárzó fénykörében,

Ezüstösen csillog,

 

 A felderengő Hold.

Formája változó,

Újhold, kecses, íves,

Földről, így látható.

 

 Gyönyörű látványt nyújt,

Növekszik fokozatosan,

Napról-napra az égen,

S kiteljesül egészen.

 

Oly varázslatos fénye,

Elcsábul a tekintet.

Közelsége folytán,

A Földre, erősen hat.

 

 Telihold erőinek,

Szabad leáramlása,

Nyugtalanítóan hat,

Az emberi világra.

 

 Mély tenger árapálya,

Függ a Hold járásától,

És ilyenkor szenvedünk,

Az álmatlanságtól.

 

 Felszíne rideg, kietlen,

Felénk mindig, fénytől

Duzzadt arcát mutatja.

Ám, sötét túloldalán,

 

 Az élet mostoha.

Kábulatba ejtő,

Szépsége földünkről,

Eltereli figyelmet,

 

 A magában hordozó,

Sötétség erőiről.

Az égbolton egyedüli,

Éj királynőként tündököl.

 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Alkalom-Ünnep

100% 2 szavazat

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

 Írta: Poór Edit

 

Boldog születésnapot,

Tiszta szívből kívánok!

Szeretet virágaiból,

Küldöm, színes szívcsokrom!

 

Légy mindig nagyon boldog,

Ahogyan a felkelő,

Fényben fürdő napsugár,

Mely szikrázóan ragyog.

 

 Lebegjen vidám mosoly,

A sugárzó arcodon,

Szemed, örömtől csillogjon,

Miként a fény gyémánton.

 

 Lelked legyen bölcsesség,

Örök, tiszta forrása,

Életed göröngyös útján,

Istenhited táplálja.

 

GYERMEKNAPRA

Alkalom-Ünnep

100% 2 szavazat

GYERMEKNAPRA

Írta: Poór Edit

 

Drága kislányomnak!

Mindig óvtalak,

És fogtam a kezed,

Mikor beteg voltál,

 

Őrködtem ágyad felett.

Immár felnőtt lettél,

Ám, számomra mindig

A gyermekem maradsz.

 

Bölcsességemet,

Mind átadtam neked.

Fogjad az Úr kezét,

Soha el ne engedd!

 

Csak higgy és érezd Őt,

Csak higgy és láthatod,

Csak higgy és hallhatod,

Kegyelemmel vezet

 

Az életutadon.

Erőt ad, vígasztal,

Mindent megad neked,

Ami lehetséges,

 

Felvállalt pályádon.

Mindig hit vezessen,

Szívedben, önzetlen

Szeretet lángoljon!

 

Gyermeki boldogság,

Soha el ne hagyjon,

Ezt kívánja neked,

Féltő édesanyád.

 

VÉGTELEN JÓSÁGÚ MENNYEI ATYÁM 

Ima

100% 2 szavazat

VÉGTELEN JÓSÁGÚ MENNYEI ATYÁM

Írta: Poór Edit

 

Kérlek, adj erőt, hogy életem célját,

Betölthessem és felvállalt feladatomat,

Végig vigyem.

Kérlek, erősítsd hitemet, hogy az élő hit,

Bennem, bölcsesség adománya legyen.

Add, hogy a szeretet két főparancsolatát,

Minden élethelyzetben betölthessem.

Kérlek segíts, hogy Szent Fiad,

Iránymutatásait mindenkor felismerjem és

Életem során, követni tudjam.

Atyám kérlek, ehhez adj erőt és védelmet

Számomra.

S ha méltónak találsz szolgálatodra,

Add, hogy élő alázattal szolgálatodra lehessek.

Uram! Mindenkor, mindenben legyen meg a Te akaratod!

Ámen.