A FÉNY ŐRZŐI

Spirituális

100% 4 szavazat

A FÉNY ŐRZŐI

Írta: Poór Edit

 

Magasabb szféra lakói,

Lélek fényének őrzői.

Küldetéssel születnek le,

Anyagi síkú Földünkre.

 

Hit lámpásának fényével,

Oszlatják a sötétséget,

Szeretetük melegével,

Feloldják a gyűlöletet.

 

Fényük átírja a teret,

Jelen van jó kedv, szeretet,

Tanítják a bölcsességet,

Példamutató életet.

 

Szentlélek tisztító tüze,

Élőforrás lelkeikben,

Mely, lankadatlan táplálja,

S hittel őrzi, jó pásztora.

                             

AZ ÖSVÉNY ÚTJA

Spirituális

92% 5 szavazat

AZ ÖSVÉNY ÚTJA

Írta: Poór Edit

 

Tízparancsolat, egykor,

A kor, embereinek,

Mózes által íródott,

A tisztulás törvénye.

 

 Jézus, fény útján járva,

Igaz ösvényt mutatta,

Mindenkinek tanította,

Mi, lélek fejlődés útja.

 

 Tízparancsolaton túl,

Törvényt kiegészítette,

Mert tisztulást követően,

Cél, lélek fejlődése.

 

 Csak az Ő útját követve,

Jutunk el az Atyához.

Az ösvény keskeny és nehéz,

Ő előttünk jár, mint fény.

 

 Segít, felemel, vigasztal,

Ám, követni Őt, csak komoly,

Szándékkal és akarattal,

Kitartással fogjuk tudni.

 

 Nagy érték a földi élet,

Fejlődni itt lehetséges.

Csiszolni jellemünket,

Gyémánt fényűvé lelkünket.

 

Ám, nem fér bele hét fő bűn,

S hozzá köthető társai,

Ez ösvény akadályai,

A legyőzésnek tárgyai.

 

 Gőg, érzékiség, gyűlölet,

Anyagimádás, irigység,

Bálványimádás, önzés,

Mindegyik, bukás okai.

 

 Bukások miatt, ismétlünk,

Újra kell, Földre születnünk,

Az ösvény útját követnünk,

Jellemfejlődést elérjük.

 

A Mennyek országába,

Szeretetlenség nem jut be,

Menny kapuja zárva marad,

S a lélek kívül marad.

 

KI VAGY TE…

Spirituális

92% 5 szavazat

KI VAGY TE…

Írta: Poór Edit

 

Lelked, oly szeretetteljes,

Fényesen vonz, mint egy mágnes.

Test, lélektől elszigetelt,

S ha egód nagy, börtönbe zár.

 

Lelked óvó szava nem jön át,

Szeretet érzése, lesz harag,

Kedvesség helyett, indulat,

Hiúságon, egód mulat.

 

Testedben, így rabmadár vagy,

Hiszen az egód táncoltat.

Lélek szabadsága örök,

Szeretet nyitja börtönöd.

 

Ám az ego, jó börtönőr,

Uralkodik a jellemen.

E nemes harcot, mindenkinek,

Megvívnia, magának kell.

 

Kell, őszinte önismeret,

Ha győz, rossz jellem felett,

Visszaadja a léleknek,

Szabadságát, s szeretetet.

 

Meghallja, majd óvó szavát,

Így, lecsitítja egóját.

Cselekszi a szeretetet,

Élete lesz boldog, teljes.

SZELLEMI TŰZ

Spirituális

90% 4 szavazat

SZELLEMI TŰZ

Írta: Poór Edit

 

A szellemi tűz világít,

A szellemi tűz lelkesít,

Mely egy fényforrásból ered,

Nélküle, sötétség lenne.

 

Jelenthet, komoly értéket,

Avagy, felperzselő tűzet.

Szenvedélyek, felégetnek,

Indulatok felperzselnek.

 

A lelkesedésnek tüze,

Elvégzi tisztító munkáját,

Átsegít akadályokon,

Előre visz fejlődésben.

 

A hitben és reménységben,

Szeretetben, eleven tűz ég.

E tűz soha ki nem alszik,

S örökéletet jelenti. 

A SZERETET FÉNYE

Spirituális

88% 5 szavazat

A SZERETET FÉNYE

Írta: Poór Edit

 

A szeretetsugár fénye,

Ragyogtatja testem, lelkem.

Kitárom szívem ég felé,

S kitárom a föld felé.

 

Szeretet vonzás körébe,

Gyűlnek a barátok össze,

Angyalok kíséretében,

Láthatatlan szál fűz össze.

 

Ez a szeretet simogat,

Békés, teljes és megnyugtat.

Igaz, őszinte lélekkel,

Mindig segítőkészséggel.

 

A szerelemtől erősebb,

Örök baráti szeretet,

E kötelék végig kísér,

Átváltozásnak ösvényén.

 

A szerelem egy vad szikra,

Gyorsan tör ki, mint egy vulkán,

Majd kiég és lesz hamuvá,

Eltörölve mindent porával.

 

Soká tart újra épülés,

Tapasztalat már oly nehéz.

Biztosabb egy igaz barát,

Nem okozva szív fájdalmát.

 

Tiszta lélek, tudja, érzi,

Felelősség reménykeltés,

Őszinte szó kemény sokszor,

Óv, hiábavalóságtól.

 

Fájó könnyet számon kérik,

Súlyos tőle lélekmérleg,

Kinek nagy már bölcsessége,

Nem lép újra folyóvízbe.

 

KIK FELHŐK FELETT ÉLTEK

Gyász-Emlékezés

88% 5 szavazat

KIK FELHŐK FELETT ÉLTEK

/ November 1 /

Írta: Poór Edit

 

Kik már felhők felett éltek,

S angyalok szférájában jártok,

Akiket nem láttunk már régen,

E napon emlékezünk rátok.

 

Kik velünk együtt ünnepeltek fent,

Értetek, egy – egy gyertya égjen,

Minden gyertya lángja megidéz

Egy lelket s minden láng felidéz,

 

Egy – egy csodálatos emléket.

Szeretetszál összeköt minket,

Könnyeink arcunkon peregnek,

Bár nem ölelhettünk át régen,

 

E nap, mégis velünk lehettek.

Gondolatunk hívó szavára,

Angyalokkal felénk lebegtek,

Csak a lágy szellő fuvallata,

 

Mi megérinti arcainkat.

Tudatjátok itt léteteket,

Érezzük szereteteteket.

Majdan hívó harang szavára,

 

Mi is követünk benneteket.

Gyönyörű mennyei szférában,

Egyesülünk lélekcsaládban,

Örömteli viszont látásban.