FELHŐ TÁNC

Természet

FELHŐ TÁNC

Írta: Poór Edit

Nap, mosolygó fénysugarát,

Ábrándos felhők takarják,

S váltakozó alakjukkal,

Varázsolnak szép formákat.

A széllel ők táncot járnak,

Felvillanó kék égbolton,

Fák lombjai meghajolnak,

Kecsesen a szél úrfinak.

Fenyves erdőnek zúgása,

Megadja táncnak ritmusát,

Színes, éneklő madarak,

Elcsivitelik dallamát.

Élő természet szólama,

Lélekemelő harmónia,

Vidám, bohém felhők tánca,

Mely szemet elkápráztatja.

AZ ÁLOM VILÁGA

Spirituális

AZ ÁLOM VILÁGA

Írta: Poór Edit

Elcsendesedik minden,

Éjszaka sötétjében,

Csillagok tiszta fénye,

Az eget tartja ébren.

Lassul a Föld légzése,

Szívdobbanás üteme,

Álom fátyla betakar,

S nyílik lélek világa.

Emberarcú idegenek,

Híreket hoznak felőled,

Hol vagy? – sietve kereslek,

Ám, ködfüggöny lágyan ébreszt.

Elme, már a Föld tudatban,

De léleknek kis szikrája,

Még remélve keres – kutat,

S pirkadat, zárja a kaput.

ÉLEDŐ TAVASZ

Természet

ÉLEDŐ TAVASZ

Írta: Poór Edit

Múlik a tél, búcsúzik,

Hó angyala távozik.

Ébred tavasz tündére,

Simogat lágy szellője.

Jácint, nárcisz, ibolya,

Kopár avart felváltja.

Színes virág illata,

A levegőt átjárja.

Éledő tavaszban,

Megújul most minden lét,

Természetnek szépsége,

Esélyt kap új életre.

Merészen erőre kap,

Nap, aranyló sugara,

Tűzben ég ifjúsága,

Majd lenyugszik alkonya.

Körforgás világában,

Időkerék meg nem áll,

Újjáéledő tavasz,

Kiteljesedik nyárban.

Fogyatkozó erővel,

Hosszan nyúlnak az árnyak,

Fáknak hulló levele

Mutat, lenyugvó tájat.

Színpompázó angyalok,

Hírnökei az ősznek,

Féltőn készítik elő,

A létet megpihenésre.

Majd a hosszú tél után,

Újra sarjad az élet.

Virágba borulnak fák,

S a körforgásba lépnek.

FÁJÓ KÖNNYEK

Gyász-Emlékezés

FÁJÓ KÖNNYEK

/Az elmúlt időszakban eltávozottak emlékére/

Írta: Poór Edit

A fájó könnyek hullanak,

Mindazokért, kik itt hagytak,

Földi élet világából,

Sokan, hirtelen távoztak.

 

Megremegnek most a szívek,

Hisz hiányuk körül övez,

Elhalkul, néma marad száj,

Megrendült lélek, ami fáj.

 

Imáink szeretetfénye,

Kísérjen el benneteket,

Megőrizzük emléketek,

Amíg, ott leszünk veletek.

 

FARSANGI BÁL

Alkalom-Ünnep

FARSANGI BÁL

Írta: Poór Edit

 

Álmodom egy szép bálról,

Fehér, csipkés ruhában,

A keringőt táncolom,

Kecsesen s fiatalon.

 

Délceg, ifjú karjában,

Az esti félhomályban,

Elhalkul a zeneszó,

Szemei, oly csillogók.

 

Összeérnek az ajkak,

Fellángolnak a vágyak.

Hűs szellő fuvallata,

Véget vet az álomnak.

 

Eltűnik a semmibe,

Tovaszáll az ifjúság,

Minden elmúlik egyszer,

Időkerék meg nem áll.

ÍRÓ DEÁK

Gondolatok

ÍRÓ DEÁK

Írta: Poór Edit

 

Író deák iskolában,

A szomszédjáról másolgat,

Nem kell sokat törni fejét,

Elég, ha más ír okosat.

 

Hozzászokott kellőképpen,

Nála ez már rutinból megy,

Ám, közben felnőtté vált,

S gondolja ez természetes.

 

Kihúzza magát, mily okos,

Hozzá szélesen mosolyog,

S ha talentumot nem kapott,

Szerez ehhez mástól jogot. 

 

            

ÚJÉV KÜSZÖBÉN

Alkalom-Ünnep

ÚJÉV KÜSZÖBÉN

Írta: Poór Edit

 

Az ó évtől búcsúzunk,

Most magunk mögött hagyjuk.

Az újévnek küszöbén,

Szívünkben hit s remény kél.

 

Jövőt fátyol borítja,

Ám, örök az Úr fénye,

Ragyogtatja szeretet,

Mely fátyolon átvezet.

 

Kívánom, e fáklya fénye,

Mindenkit átvezessen,

Legyen boldog újéve,

A Földön minden embernek!

 

LÉGY KÉSZEN

Alkalom-Ünnep

LÉGY KÉSZEN

Írta: Poór Edit

Légy készen, várj az Úrra,

Várd, hiszen Ő közel van!

Kísérő angyalszárnyak,

Már mellettünk suhannak!

 

Most más ez a karácsony,

Magányosabb, csendesebb.

Elhalkul világ zaja,

Hallhasd, az Úr érkezett!

 

Alázatos imával,

Hálával telt szívekkel,

Bűnbánó, megtért lélekkel,

Tekinteted emeld fel!

 

Fénylő csillag mutatja,

Az égbolton majd újra,

Évszázadok múltával,

Eljön az idő újra.

 

Fénysereg Ura érkezett,

Megharcolja életed,

Szeretet erejével,

Győz a sötétség felett!

 

Átragyog már a fénye,

A világmindenségen,

Várj az Úrra, légy készen,

Várd Őt hittel s reménnyel!

 

ADVENT ANGYALAI

Alkalom-Ünnep

ADVENT ANGYALAI

Írta: Poór Edit

 

Advent első vasárnapja,

Első gyertya lángja lobban.

Kicsi angyalok suhannak,

Ezüst szárnyaik csillognak.

 

Kezükben fénylő fáklyával,

Tisztító tüzet hordoznak.

Mindent körbe – körbe járnak,

Urunkról örömhírt hoznak.

 

Mire ellobbannak majd mind

A négy gyertyának lángjai,

Jézus Földre megérkezik,

Sötétség uralma elveszik!

 

Légy hát nagyon boldog ember,

Reménnyel sohase hagyj fel!

Van ki érted szeretettel,

Küzdve – küzd, sohasem hagy el!

HÓSIRÁLY

Természet

HÓSIRÁLY

Írta: Poór Edit

 

Sirályok, sirályok,

Hófehér királyok.

Víz felett repülve,

Élelmet keresnek.

 

Halak, algák, kagylók,

Létére vadásznak,

Szempillantás alatt,

Őrájuk lecsapnak.

 

Jegesmedve után,

Éberen kutatnak,

Övék tudják jól,

A lehulló falat.

 

Fészkeiket magas,

Sziklafalra rakják,

Szénából, mohából,

Hol hó, elolvadt már.

 

Hófehér gyöngysorként,

Óceán kékjében,

Messze tovaszállnak,

Vagy őrzőként állnak,

A szikla szirteken.