ADVENTI VÁRAKOZÁS

Alkalom-Ünnep

ADVENTI VÁRAKOZÁS

Írta: Poór Edit

 

A karácsony estéjén,

Jézus születésére,

Méltón megemlékezzünk,

Ünnepére készüljünk.

 

Advent, eljövetelt jelent,

Hittel tele várakozás,

Bűnbánat és megtisztulás,

Reménysége a lelkeknek.

 

Az Adventnek kezdete,

Negyedik vasárnappal,

Kezdődik meg előtte,

Felkészülés ideje.

 

Minden vasárnap gyertya

Lángja fényesen lobban,

Csendesen imádkozva,

Az angyalokra várva.

 

Szentestére jön közénk,

Megváltó Jézus Urunk,

Arany fénysugarával,

Ki átölel áldásával.

 

 

NÉVNAP

Alkalom-Ünnep

NÉVNAP

Írta: Poór Edit

 

Névnapodra köszöntelek,

Kívánok jó egészséget,

Örömteli vidámságot,

Teljesüljön kívánságod!

 

Ünneplésed legyen méltó,

Sok kívánság és a jó szó,

Elkísérjen e napodon,

Légy boldog névnapodon!

 

A sok jóból sosem elég,

Szeretetem mindig elér,

Minden napok kertjeiben,

Terem egy szál virág neked!

 

APÁK NAPJA

Alkalom-Ünnep

 

APÁK NAPJA

Írta: Poór Edit

 

Drága Édesapám!

Értünk sokat dolgoztál,

Szeretve fáradoztál.

Angyalok hívására,

 

Égi szférákba távoztál.

A példaképem voltál,

Itt e földi világban.

Betöltetlen űr maradt,

 

Életem viharában.

Tudom, nem tétlenkedel’,

A felhők mögül néha,

Boldogan letekintel’.

 

Szeretetnek rózsaszín,

Fénye ölel át téged,

Apák napja ünnepén,

Így köszöntelek téged.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

Alkalom-Ünnep

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT

 Írta: Poór Edit

 

Boldog születésnapot,

Tiszta szívből kívánok!

Szeretet virágaiból,

Küldöm, színes szívcsokrom!

 

Légy mindig nagyon boldog,

Ahogyan a felkelő,

Fényben fürdő napsugár,

Mely szikrázóan ragyog.

 

 Lebegjen vidám mosoly,

A sugárzó arcodon,

Szemed, örömtől csillogjon,

Miként a fény gyémánton.

 

 Lelked legyen bölcsesség,

Örök, tiszta forrása,

Életed göröngyös útján,

Istenhited táplálja.

 

GYERMEKNAPRA

Alkalom-Ünnep

GYERMEKNAPRA

Írta: Poór Edit

 

Drága kislányomnak!

Mindig óvtalak,

És fogtam a kezed,

Mikor beteg voltál,

 

Őrködtem ágyad felett.

Immár felnőtt lettél,

Ám, számomra mindig

A gyermekem maradsz.

 

Bölcsességemet,

Mind átadtam neked.

Fogjad az Úr kezét,

Soha el ne engedd!

 

Csak higgy és érezd Őt,

Csak higgy és láthatod,

Csak higgy és hallhatod,

Kegyelemmel vezet

 

Az életutadon.

Erőt ad, vígasztal,

Mindent megad neked,

Ami lehetséges,

 

Felvállalt pályádon.

Mindig hit vezessen,

Szívedben, önzetlen

Szeretet lángoljon!

 

Gyermeki boldogság,

Soha el ne hagyjon,

Ezt kívánja neked,

Féltő édesanyád.

 

SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

Alkalom-Ünnep

SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

Írta: Poór Edit

 

A karácsony Mennyei Atya,

Végtelen szeretetének ünnepe,

Aki fiát Isteni szférából,

Küldi lesüllyedt földi világba.

 

 Ekkor, ki Jézust szívébe engedi,

Ő megszületik ott és betölti.

Jézus, szeretettből alámerül,

Világító fáklyaként mutatja,

 

 A hazafelé vezető utat.

A Messiás, Megváltó Isteni

Szeretet ünnepe a Húsvét.

Amelyben önmagát feláldozza,

 

 Megtisztulásért az emberiségért.

A gonosz erejét oldva, bontva,

Szeretet elvét táplálékul adva.

Megerősíti, megvilágítja,

 

 A mélyre zuhant emberiséget.

Tanításaival irányt mutat,

A megvilágosodás útján.

Pünkösd, Szent Szellem tűzkeresztsége.

 

 Atya, kegyelmi ajándékainak,

Beteljesülése Szentlélek által.

Húsvét, örökélet felkínálása,

Pünkösd, az élet megélése.

 

 Kik ismerik Jézus tanításait,

S követni akarják útmutatásait,

Pünkösd, eggyé ötvözi számukra,

A megélést tűzkeresztség által.

 

 Pünkösd, a lélek felszabadulása,

Az élet megszentelődése.

A Szent Szellem ajándéka erő,

Mely lélekre száll s megszentelődik

 

 Vele testünk és életünk.

Hajlékunk, Isten hajlékává lesz,

A test, Szentlélek templomává lesz.

Pünkösdkor kitöltekezik mindenkire,

 

 Aki befogadja életébe,

Hatalmas egyesítő ereje,

Örök hajnalba jár, kit Szent Szellem vezet,

Csodák történhetnek, csodákat tehet.

 

HÚSVÉT ÜNNEPE

Alkalom-Ünnep

HÚSVÉT ÜNNEPE

Írta: Poór Edit

 

Jézus Urunk megszületett,

Így kapnak földi lelkek kegyelmet.

Lehozta nekünk a szeretet törvényét,

Értünk vállalta nehéz életét.

Amerre járt tanított,

Sok betegséget gyógyított.

Kik példabeszédét nem értették,

Megkínozták és megfeszítették.

De harmad napra feltámadott,

Így a lélek örök életet kapott.

Lélek útja megtisztíttatott,

Fénylenyomatot hátrahagyott.

Kinek hite Ő benne él,

Szellemi törvény szívében él.

Nyílik halál órájára,

Föld légkörének fénykapuja.

Szálló lélek alagútját,

Szivárvány fény beragyogja.

Urunk vár a túlsó parton,

Kíséretünk az angyalok.

Megterített asztal várja,

Kinek az Úr bűneit megbocsájtja.

 

TÁNCOS BENŐ

Alkalom-Ünnep

TÁNCOS BENŐ

/ Újév /

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Tested Benő

csont és velő,

aszalt izmod

fonnyadt erő.

 

Nem árt pezsgő

csontváz nyerő,

fogad csattog

ez a nyerő.

 

Szólít Ámor,

Itt a mámor.

Arcod pirul,

kedved virul.

 

Táncod csörög,

párod vödör.

Samu hörög,

észveszejtő

 

SZENT KARÁCSONY

Alkalom-Ünnep

SZENT KARÁCSONY

Írta: Poór Edit

 

Szent karácsony éjjelén,

Megjelent az égi fény,

Megszületett Jézusunk,

Ő lett megváltó Urunk.

 

Példakép az élete,

Megható szeretete,

Arcán ülő mosolya,

Gyémánt fény beragyogja.

 

Tisztaság és szelídség,

A tudása bölcsesség,

Példákon át tanítja,

Ki szívébe fogadja.

 

Alázat és szerénység,

Becsület és tisztesség,

Mindig mértékletesség,

Ilyen a jó keresztség.

 

Imáink hozzád szólnak,

Bűnök megbocsájtatnak,

Áldásod sugárzik ránk,

Életünk minden napján.

 

Hálával telt szívünkkel,

Szent Karácsony Ünnepén,

Kérünk téged lelkünkkel,

Fogadj asztalod köré.

SZÜLETÉSNAPODRA

Alkalom-Ünnep

SZÜLETÉSNAPODRA

Írta: Poór Edit

 

Esti fényben felragyog,

A Te boldog csillagod,

Megszülettél énnekem,

Találkoztál én velem.

 

Sorsforduló hozta el,

Nekünk találkozni kell,

Sorsunkat megírták,

Most az alkony ragyog ránk.

 

A születésnapodon,

Új életed induljon,

Szemed fénye lobogjon,

Boldogságtól csillogjon.

 

Szívem húrján játszom el,

A szerelmes lelkemmel,

Legboldogabb Te legyél,

Velem mindig itt legyél.

 

A születésnapodon,

Isteni áldás hulljon,

Az öröm megtaláljon,

Reád angyal vigyázzon.