ÉS VALAKI HALLJA ÉN TŐLEM E BESZÉDEKET ÉS NEM CSELEKSZI MEG AZOKAT, HASONLATOS LESZ A BOLOND EMBERHEZ, AKI FÖVENYRE ÉPÍTETTE HÁZÁT. ÉS ÖMLÖTT AZ ESŐ ÉS ELJÖTT AZ ÁRVÍZ ÉS FÚJTAKA SZELEK ÉS BELEÜTKÖZTEK ABBA A HÁZBA ÉS ÖSSZEOMLOTT; ÉS NAGY LETT ANNAK ROMLÁSA

Hegyibeszéd II.

ÉS VALAKI HALLJA ÉN TŐLEM E BESZÉDEKET, ÉS NEM

CSELEKSZI MEG AZOKAT, HASONLATOS LESZ A

BOLOND EMBERHEZ, AKI FÖVENYRE ÉPÍTETTE HÁZÁT.

ÉS ÖMLÖTT AZ ESŐ, ÉS ELJÖTT AZ ÁRVÍZ, ÉS FÚJTAK

A SZELEK, ÉS BELEÜTKÖZTEK ABBA A HÁZBA, ÉS

ÖSSZEOMLOTT; ÉS NAGY LETT ANNAK ROMLÁSA

Írta: Poór Edit

 

Nem mindenki bölcs, aki hallgatja az igét, csak az

aki megtartja azokat és azok szerint cselekszik.

Akiben az ige nem tudta a teremtő munkáját

elvégezni, az hiába tanult, hiába böjtölt,

hiába cselekedett nagy dolgokat a mulandó

életben, annak minden nyoma eltöröltetik,

mert külsőséges, mulandó törvény alapján

építkezett. Aki abban a tévedésben van,

hogy külsőleges dolgokkal, bizonyos szokássá

vált ceremóniákkal megszerezheti az üdvösséget,

az keserű csalódással tapasztalhatja,

hogy nagyon messze esett attól.

A könnyelmű felületes lélek elfogadja, meghallgatja

az igét, de az első szellő, az első nehézség  megingatja,

hitét és könnyen feladja meggyőződését.

Bár kívánatosnak és szépnek tartja az igaz Isten

szerint való életet, de mégis megalkuszik

a föld a test törvényével és él felemás életet.

Lelkével az üdvösség felé vonzódva, testével

a világ törvényét követi.

Sajnos az ilyen megalkuvó, felemás életet élők

vannak a földön legtöbben.

Ezeket hasonlítja az Úr a bolond, az az

balga emberhez, aki a házát a fövenyre építi.

Pedig igen nagy veszteség éri mindazokat,

akik, halják és ismerik az Úr törvényét,

de meg nem tartják.

Nekik csalódniuk kell, mert be kell látniuk,

hogy a külsőséges hit, a felületes igazság

nem juttatta közelebb őket Isten országához.

Változhat a világ, elmúlhat az élet, összeomolhatik

az ég és a föld, de az új ég, az új föld, az új élet

ezeken az igazságokon épül fel újra.

  

ADAKOZÁS ÉS IMÁDKOZÁS

Hegyibeszéd II.

ADAKOZÁS ÉS IMÁDKOZÁS

Írta: Poór Edit

 

Vigyázzatok; Jó cselekedeteiteket ne tegyétek

az emberek előtt, hogy feltűnjetek nekik,

különben nem lesz jutalmatok mennyei Atyátoktól.

Adakozásod titokban történjék.

Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok,

mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógában

és az utcasarkon állva imádkozni, hogy

feltűnjenek az embereknek.

Amikor te imádkozol, menj be a belső szobádba,

zárd be ajtódat, és Atyád, aki titokban néz

hálás lesz neked.

Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót,

mint a pogányok, akik azt gondolják,

hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.

 Ne legyetek hozzájuk hasonlók, mert Atyátok

tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Ti így imádkozzatok;

„MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED.”

 

Emeljétek fel szíveteket a Teremtőhöz, bizalommal,

engedelmességgel és szeretettel.

Első óhajotok az legyen, hogy minden teremtmény

boruljon le alázattal és imádással.

Nem Istennek van szüksége a mi imánkra, hanem

általa, mi szentelődünk meg.

Felemelkedünk Őhozzá és elnyerjük áldásos

kiáradását. Erőt ad nekünk a kísértésben,

vigaszt a szenvedésben, megismerést a kételyben.

 

 „JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD”

 

Tűnjék el, mindinkább a hitetlenség, és a tévhit.

Isten törvénye kell, hogy az egész világot áthassa.

A haladáshoz közelebb vigye, felemelje a lelkeket,

az anyagias tökéletlen létek fölé, hogy visszatérhessenek

a törvényes útra.

 

„ LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKÉPEN A

MENNYBEN AZONKÉPEN ITT A FÖLDÖN IS.”

 

Hajoljon meg minden teremtmény alázatossággal

a Te magas, bölcs akaratod előtt, melynek

teljesítésére törekedjék.

Csak a törvényben haladhat a lélek, abban

találhat megváltást, békét. Abban a mértékben,

amelyben teljesíti a lélek az Atya akaratát,

abban a mértékben közeledik Istenhez.

 

„ A MI MINDENAPI KENYERÜNKET ADD MEG

NEKÜNK MA.”

 

A mindennapi kenyér nem csak a testünk szükségletének

szól, hanem a lelkünk szükségletének is.

Ezt is ne csak magatok számára kérjétek,

hanem embertársaitok részére is.

Kérjétek azt, ami szükséges, ne kérjetek többet.

Amit itt kifejeztek, el kell hangzania az

egész emberiség javára.

Gondoljatok ilyenkor a ti testvéreitek mindenféle

nyomorúságára. Adjatok hálát Istennek, azért

a sok jóért, amit nektek adott.

Ne csak a földi kenyérre gondoljatok, hanem a szellemi táplálékra is.

„ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS

MEGBOCSÁJTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK.”

 

Vizsgáljátok meg magatokat szigorúan,

mielőtt kimondjátok ezt a kérelmet.

Hogy teljes szívből megbocsájtottatok-e,

azoknak, akik titeket megbántottak.

Nem motoszkál –e még bennetek valami

neheztelés vagy irigység.

Mert különben ez a kérelem vétek és hazugság.

Legyetek engesztelékenyek, elnézők másokkal

szemben akkor, Isten is veletek szemben

elnéző bíró lesz.

Ez legyen a ti zsinórmértéketek általánosságban.

Őrizzétek meg a békét családotokban,

amennyire tőletek függ, egyenlítsétek ki szóval és

tettel, csillapítsátok, ahol arra szükség van.

Ne tartsatok haragot senkivel, hanem bocsássatok

meg mindenkinek, még mielőtt azt kérik tőletek.

Ha valami nyomja a ti szíveteket, akkor tegyétek

azt szóvá, ne engedjétek erjedni szívetekben,

mint valami kovászt.

Ha már szóvá tettétek, nyújtsatok kezet egymásnak

kibékülve, de ne forma szerint, hanem teljes

szívből. Ha pedig jogtalanság esett meg rajtatok,

akkor viseljétek, azt alázatossággal és keresztény

szeretettel. Bocsássatok meg anélkül, hogy

dicsekednétek ezzel, mert megfosztja azt, értékétől.

 

„ ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADITS MEG

MINKET A GONOSZTÓL.”

 

A kísértés eszköz, a ti erőitek gyakorlására

és megacélozására. Lelketek haladásának

elősegítésére. Ezen szavakkal könyörögjetek

ellenálló erőért a benneteket érő kísértésekkel

szemben. Ebben a kérelemben ki van fejezve

a ti saját gyengeségetek alázatos beismerése.

Az a könyörgésetek, hogy felismerhessétek

az összes tévutat, hogy ezeket kikerülhessétek.

Könyörgés az Úrhoz védelemért a gonosz ellen.

Higgyetek az ima hatékonyságába, amikor erőért,

könyörögtök magatok, vagy mások számára.

Ha földi javakat kértek, vagy betegségből gyógyulást

avagy kellemetlenségek, akadályok elhárítását,

mindig bízzátok az Isten bölcsességére,

ilyenkor imátokat azzal fejezzétek be, hogy

„ Uram legyem meg a te akaratod”

Vizsgáljátok magatokat szakadatlanul,

gyakoroljatok folyton szigorú bírálatot

önmagatok fölött, csak így vagytok képesek

csírájában elfojtani a bűnt.

 

„ MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN

 

Ez a végén egy dicsőítés, hogy az Atya uralkodik

minden felett és az akarata teljesüljön mindenben.

Úgy legyen. Ámen.