DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN

Ószövetség

DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN

Írta: Poór Edit

 

Nebukadneccar felfuvalkodott,

Száműzték, letaszították a trónról.

Fia Belsaccár lett helyette,

Magát, Isten fölé helyezte.

 

Látomását Dániel megfejtette,

Miszerint királysága feloszlik.

Még éjszaka Belsaccárt megölték,

Trónját, Dáriusz foglalta el.

 

Dáriusz kedvelte Dánielt,

Király biztosok irigyelték ezt.

Nem találtak fogást Dánielen,

Tőrbe csalták királyi törvénnyel.

 

Dáriusz királyt rávették,

Írjon alá egy új törvényt,

Miszerint harminc napon át,

Tilos minden imádkozás.

 

Ki szigorú tilalmat megszegi,

Oroszlánok vermébe vettetik.

Dániel napi háromszor imádkozott,

Elővezették királyi biztosok.

 

Bepanaszolták a királynál,

Követelték, mi törvényszegésért jár.

Dáriusz, sajnálta Dánielt,

De törvénysértést követett el.

 

Dánielt bedobták a verembe,

Bízott, megszabadítja Istene.

A király reggel, hozzá ment sietve,

Életben találja remélte.

 

Dáriusz, szólította Dánielt,

S ő sértetlenül, így felelt;

Éjszaka leszállt Isten angyala,

Oroszlánok száját befogta.

 

Örült a király, veremből kihúzta,

A hamis kormány biztosokat,

Oroszlánverembe dobatta,

Ők lettek gonoszságuk áldozata.

 

JÓNÁS TÖRTÉNETE

Ószövetség

JÓNÁS TÖRTÉNETE

Írta: Poór Edit

 

Élt egyszer egy próféta Jónás,

Neki az Úr megparancsolta,

Menjen Ninivé városába,

Figyelmeztesse a népet.

 

Jónás haragudott Ninivére,

Ők voltak ősi ellensége,

Nem volt kedvére odamenni,

Inkább még távolabb kerülni.

 

Felszállt, ellenkező irányba,

Éppen induló hajóra.

Ám, Isten gondolatát látta,

Így tervét meghiúsította.

 

Tenger közepén a hajóra,

Hatalmas, nagy vihar zúdult.

Megijedtek és imádkoztak,

Kivéve Jónás próféta.

 

Tudta, miatta történik ez,

Kérte vessék őt a tengerbe.

Kidobták, kérésének engedve,

És a vihar elcsendesedett.

 

Jónást, egy nagy Cethal elnyelte,

Ott volt három nap, három éjjel,

Majd a szárazföldre kiköpte,

Úr üzenetét megértette.

 

Elindult rögvest Ninivébe,

Isten igéjét kihirdette.

Negyven nap, elpusztul Ninive,

Térjetek meg Isten hitére.

 

Eljutott királyhoz ennek híre,

Megparancsolta mindenkinek,

Még az állatok is böjtöljenek,

Erőszakos útról megtérjenek.

 

Isten látta megtérésüket,

Ninivének megkegyelmezett.

Jónás nem tudott örülni ennek,

Pusztult volna inkább ellensége.

 

Gondolta, Isten tévedett,

Mérgelődött, bosszankodott.

Ricinus bokor nőtt feje felett,

Mely neki hűs árnyékot tartott.

 

Egy éjszaka alatt elszáradt,

Jónás a bokrot nagyon sajnálta.

Isten ekképpen szólt hozzája;

Te ezt a bokrot sajnáltad,

 

Én egy egész népet sajnáltam.

Sok fiatal vétlen gyereket,

Állatokat és növényeket,

Bűnükből megtért embereket.

 

Jónás megértette az Istent,

Ninivével, szívében megbékélt.

Örült, hogy minden jóra fordult,

Hirdette az Úr igéjét.

  

JÓB PRÓBATÉTELEI

Ószövetség

JÓB PRÓBATÉTELEI

Írta: Poór Edit

 

Élt egyszer egy Jób nevű ember,

Egyenes és fedhetetlen.

Hét fia, három lánya született,

Voltak állatai ezer számra.

 

Egy napon az Úr elé álltak,

Az angyalok és a sátán,

Az angyalok dicsérték Jóbot,

De a Sátán, kísértést hozott.

 

Isten engedte kísértését,

Ismerte Jób fedhetetlenségét.

Tudta, kiállja próbatételét,

Az Úr jól vigyázta életét.

 

Sátán elvette földi javát,

A gyermekeinek életét.

Jób érezte mély fájdalmát,

Mégsem hagyta el Isten hitét.

 

Így imádkozott leborulva;

 Mezítelen jöttem e világra,

Mezítelen térek is vissza,

Az Úr adta, az Úr elvette,

Áldott legyen az Úr neve.

 

Nagyot csalódott a sátán,

Mert Jób kiállta a próbát.

Isten ellen nem vétkezett,

Semmi sértést, el nem követett.

 

Nem hagyta ennyiben a Sátán,

Ismét kísérteni próbált.

Hozott rá nagy testi fájdalmat,

Megkeseredett szíve Jóbnak.

 

Boldog halandó kit Isten megfed,

Mindenható fenyítését, meg ne vesd.

Mert Ő megsebez, de be is kötöz,

Keze, ha összezúz is meggyógyít.

 

Jóbot, barátai így vigasztalták,

Könyörüljetek rajtam mondta;

Tudom, hogy az én megváltóm él,

És megáll az én porom felett,

 

Testem nélkül látom meg az Istent.

Mivel Jób a próbát kiállta,

Az Úr sorsát megfordította,

Amije volt, többszörösen visszaadta.