PÁLT RÓMÁBA VISZIK

Újszövetség IV.

PÁLT RÓMÁBA VISZIK

Írta: Poór Edit

 

Ciprus alatt hajóztak el,

Mert nagy volt az ellenszél,

Majd Krétáig eljutottak,

Nagy nehezen a Jó- öbölig.

 

Pál intette őket, ne induljanak

Tovább, mert veszélyben életük,

És a hajó rakománya is.

Bizonytalan volt a hajózás.

 

A kormányos, úgy gondolta,

Nyugodtan tovább hajózhatnak.

Felszedték a horgonyt, elindultak,

Nem sokára, forgó szél csapott le.

 

Nem tudtak már kormányozni,

Csak sodortatták magukat.

Nagy vihar tombolt, feladták,

Minden reményt elvesztettek.

 

Pálnak, látomása volt, megjelent

Az Úrnak angyala és így szólt;

Ne félj Pál, Császár elé kell állnod,

Neked ajándékozta Isten,

 

Mind azokat, kik veled itt vannak,

Reméljetek, egy lélek sem vész el,

Csak a hajó és a rakománya,

Lesz a víznek martaléka.

 

Pál biztatta az embereket,

Elmondta nekik látomását.

Összesen, kétszázhetvenhatan,

Utaztak a hajón Rómába.

 

Tizennegyedik nap szárazföld

Tűnt fel előttük, de nem ismerték.

Az öböl lapos partjára,

Futtatták fel hajójukat.

 

Egy zátonyra vetődtek fel,

A hullámok a hajó hátulját,

Szétroncsolták teljesen.

Katonák, meg akarták ölni,

 

A foglyokat, nehogy kiúszva,

Megmeneküljenek, de a

Százados meg akarta menteni

Pál életét, így parancsot adott;

 

Akik úszni tudnak, ugorjanak,

Aztán a többiek a hajó

Darabjai segítségével

Meneküljenek a partra.

 

Így mindenki életben maradt,

Megtudták, Málta szigetén vannak.

A parton, tüzet rakva fogadták,

Az elmaradt barbárok őket.

 

Pál fogott egy csomó rőzsét,

Tűzre rakta, de vipera

Lógott kezéről, mely megmarta.

Barbárok, azt hitték belehal.

 

Ám, Pál lerázta kezéről,

A kígyót és tűzre vetette,

Ő maga, sértetlen maradt.

Barbárok, azt hitték Isten.

 

Sziget elöljárója Publius,

Három napra befogadta őket.

Atyja, lázas rohamtól, vérhastól

Gyötrődve feküdt, ágyába.

 

Pál imádkozott érte, kezét

Rátette és meggyógyította.

Ezután minden beteg sziget

Lakó hozzá ment s meggyógyultak.

 

Eltávozásukkor mindent

Megadtak, amire szükségük volt.

Amikor megérkeztek Rómába,

Megengedték Pálnak,

 

Külön lakjék, őt őrző őrrel.

Három nap múlva Pál összehívta,

A zsidók elöljáróit.

Elmesélte, vele történteket.

 

Bizonyságot tett Istenről,

Elbeszélte Jézus történetét.

Nem láttak benne semmi rosszat,

Ezért visszanyerte szabadságát.

 

Két évig maradt ott, bérelt

Szállásán, fogadta azokat,

Aki hittek az Úr Jézusban.

Tanított, hirdette Isten országát.