HALOTTAK NAPJA

Gyász-Emlékezés

100% 2 szavazat

HALOTTAK NAPJA

Írta: Poór Edit

 

Értetek szólnak a harangok,

O, ti drága szeretet lelkek,

Elhagytátok földi pályátok,

S már szivárvány túlpartján jártok.

 

E napon egyszerre ünnepel,

Benneteket a Föld és az Ég,

Szabad lelketeket hívja,

Szerető megemlékezés.

 

Gyertyáknak, mécseseknek fénye,

Fellebben a fátyolon innen,

Ti angyalként suhantok kérésre,

Hol értetek könnycseppet ejtenek.

 

Szellővel simogattok lágyan,

Szívünk érzi ölelésetek,

Szánkkal hálaimát rebegve,

Kívánunk, boldog örök életet.

 

ELTÁVOZOTTAK

Gyász-Emlékezés

100% 2 szavazat

ELTÁVOZOTTAK

Írta: Poór Edit

 

Betegségben, vagy hirtelen,

Mindannyian eltávoznak,

Kik a földi pályájuknak,

Végállomásához értek.

 

Eltávozás körülményét,

Leszületéskor, ők maguk

Vállalták fel szeretetből,

Szenvedést a gyengébbekért,

 

Vagy hirtelen, kíméletből.

A Földi tehertől mentes,

Fénnyel tele világokban,

Lelkük könnyű, felszabadult.

 

 Ne kössük hát őket ide,

Szomorú fájdalmainkkal,

Engedjük el őket, szeretettel.

Hadd végezzék oda által,

 

Rájuk szabott munkájukat.

Gyújtsunk gyertyát lelkeikért,

Fény a fénnyel érintkezve,

Megérzik a szeretetet.

 

Boldogságtól ragyog lelkük,

Mikor imádkozunk értük.

Úr áldását nekik kérjük,

Szeretetben egyesülünk.

 

Testüket már befogadta,

Visszatértek földporába.

A sírhantjuknál megállva,

Emlékezzünk vándorútjukra

 

BÚCSÚ

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

BÚCSÚ

Írta: Poór Edit

 

Emlékszem még mosolyodra,

Az oly kedves szavaidra,

Szeretetem végig kísér,

Imádkozom angyalokért.

 

Megküzdötted életedet,

Betegséged elszenvedted,

Fény simogatja lelkedet,

Mit kellett megcselekedted.

 

Visszahúzna még a szíved,

Szellemed már ott fent ébred,

Őrző angyalok kísérnek,

A szárnyaikkal védenek.

 

Szemekben fájdalom könnyek,

Kik itt maradtak – e földnek.

Szeretet lángjuk elérjen,

Isten áldása kísérjen.

 

 

 

APUKÁM EMLÉKE

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

APUKÁM EMLÉKE

Írta: Poór Edit

 

A jó Isten áldjon téged,

Mindig imádkozom érted,

Szellemvilágban él lelked,

Életedet már ott éled.

 

Szférák zenéjét hallgatod,

Emléked szívünkben hagyod,

Szeretettel rád gondolok,

Földi születésnapodon.

 

Gyertyát gyújtok fohászomban,

Égő lángja fel – fel lobban,

Szívem lüktet meg – meg dobban,

Könnyek folynak patakokban.

 

Köszönet és hála néked,

Angyalok vigyázzák fényed,

Boldogság övezze lényed,

A jó Isten áldjon téged.

 

ANYÁK NAPJÁRA

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

ANYÁK NAPJÁRA

Írta: Poór Edit

 

Köszöntelek Anyák napjára,

Most virágot viszek sírodra.

Feléd száll lelkemnek sóhaja,

A szívemnek tele hálája.

 

Óh könnyeim, érted hullana,

Tudom, hogy bánatot okozna.

Te világod béke otthona,

Öröklét, boldog harmónia.

 

Elér a szeretet hulláma,

Az ölelő karom nyúl vágyva,

Álomvilágban megtalálva,

Áldott Édesanyám, Te Drága.

NOVEMBER ELSEJE

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

NOVEMBER ELSEJE

Írta: Poór Edit

 

November elseje megemlékezés napja,

Emlékezünk drága eltávozottainkra.

Kik szellemvilágban éltek ott fent,

Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,

Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.

Letettétek – e földi világ súlyos terheit,

Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,

Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.

Szemünkből könny arcunkon végigpereg,

Közösen töltött életutunk fel – fel dereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,

Örömteli találkozásunk lesz a csillagokban.

Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,

Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

SÁRGA CSILLAG

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

SÁRGA CSILLAG

Írta: Poór Edit

 

A sárga csillagot,

Kötelezően viselned kell!

Hovatartozásod jeléül,

Kabátodra kitűznöd kell!

Óh, miért e szomorú, nehéz sors?

A háború, oly kegyetlenül elsodor.

Nem számít a sok emberélet,

Csak győzhessenek a hadvezérek.

Fájdalomtól ránduló testek,

Kik a csatatéren mind elestek.

Otthonukban hiába várták őket,

Csak a halálhírük érkezett meg.

Nem volt mind ez elég,

A fajgyűlölet szikrája ég.

Családokat hurcoltak el,

S a tehervagonokon ott volt a jel.

Könnytől áztatott arcok,

Fájdalomtól remegő kezek,

Még utoljára, búcsút intenek.

Sípszó hasít a levegőbe,

S a halálvonat elindult a temetőbe.

Megtört szívvel, alázatos lélekkel,

Adózzunk emlékművük előtt tisztelettel.

PEARL HARBOR

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

PEARL HARBOR

Írta: Poór Edit

 

Európában javában folyik a háború.

Amerikaiak szándékosan távol maradnak,

Bár Japánnal politikai nehézségeik akadnak.

Pearl Harbor egy kis békés sziget,

A Csendes óceán egyik égköve.

Az öbölben, neves csatahajók sorban,

Ez, Amerika büszke, nagy flottája.

Mily csodálatos – e táj látványa.

Szikrázó napsütés hatja át a völgyet,

Az ég sziluettje egybeolvad, óceán kékjével.

Hadihajók békésen ringanak, a kadétok alszanak.

Nem sejtik még, mily sötét ármányt hoz, a következő óra.

Pirkadatkor édes álmukból ébredő tengerészek,

Rémülten eszmélnek, őket támadás érte!

Fegyverük után rohannak, de késve,

A hajójukat már a torpedó elérte!

Első hullámban, a flotta került óceán mélyére.

Japán vadászgépek sora, bombázza a térséget.

Égi háború zajlik, Pearl Harbor felett!

Fejvesztve menekülnek az emberek,

Romokban, menedéket keresnek.

Korházban egyre több a sebesült,

De, a légi támadás, ide is lecsap kíméletlenül.

Hallottak száma folyamatosan nő,

Sebesültek ellátása, már nem orvosolható.

Megsemmisült a sziget reptere,

Vele együtt Pearl Harbor légtere.

A második hullám után elcsendesedett a táj,

Hatékony támadásuk miatt,

Szükségtelen volt a harmadik hullám.

Amerika súlyos veszteséget szenvedett,

A hadüzenet későn érkezett.

Válaszul megtámadta Japánt,

S a háború világméretűvé szélesedett.

 

EGY KÖZKATONA

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

EGY KÖZKATONA

Írta: Poór Edit

 

Ifjú suhancként,

Tizennyolcat alig töltöd be még,

Már érkezik hozzád a távirat,

Férfiként szolgáld hazádat!

Behívó parancs csatába szólít,

Nem tehetsz mást, indulnod kell!

Családodtól érzékeny búcsút veszel,

Hiszed, még egyszer visszaérkezel.

Bajtársaiddal árokban lapultok,

Gyalogos támadás sípszóját várjátok.

Fejetek felett golyózáporok zúdulnak,

Majd, hirtelen egy hangrobbanás,

Sáncotokba történt a becsapódás!

Körülötted repeszektől sérült katonák,

Görcsös fájdalmukban vívják a haláltusát.

Az ütéstől, mely mellkason talált,

Megremegsz, várod a halált.

Az égő zsibbadás eluralja testedet,

S a fájdalmadat már nem érzékeled.

Magaddal viszed utolsó képként,

A csatamezőt, mint távoli fénykép.

Hősi halotti sírodnál emlékmű áll,

Nemzeti koszorút tiszteletadással helyezik rád. 

BÁTYÁMHOZ

Gyász-Emlékezés

100% 1 szavazat

BÁTYÁMHOZ

Írta: Poór Edit

 

Drága Bátyám, nagyon hiányzol nekem,

Boldog gyermekkorunkra emlékezem,

Mindig vigyáztál rám, s megvédtél, ha kellett.

Sok mindenre megtanítottál,

Én ezért hálás vagyok neked.

Esküvőm napján, ölelő két karodba zártál,

Sok boldogságot nekem, e-ként kívántál.

„ Légy nagyon boldog hugi! „

Most is fülembe cseng szavad,

Majd, felemeltél, így folytattad,

„A világon, a legszebb húgom nekem van! „

Életed pályája rövidre szabódott,

Az Úr korán magához szólított.

Így tested e földi világból,

Hirtelen, búcsú nélkül távozott.

A lányomat, kit annyira vártál,

Hogy majd jó keresztapja légy,

Sajnos már nem láthattad,

Hiszen, születése előtt még,

Földi dimenziónkat itt hagytad.

Lélekben tudom, hogy velünk vagy,

A szereteted soha el nem hagy.

Azóta, nincs, ki vigyázzon rám idelent,  

Sorsom az, hogy egyedül élem életem.

Hiányzik két erős karod,

Mely minden bajtól megóvott.

Az életemben felvállalt feladatom,

Maradéktalanul megoldom.

S amikorra, majd én átmegyek,

Te, már idelent leszel gyerek.

Remélem, hogy ez az életed,

Majd, sikeresebb lesz neked.

Találkozásunkig sok idő telik el,

De én majd fent várlak,

Ahogy egy jó testvérnek kell.