FÁJÓ KÖNNYEK

Gyász-Emlékezés

FÁJÓ KÖNNYEK

/Az elmúlt időszakban eltávozottak emlékére/

Írta: Poór Edit

A fájó könnyek hullanak,

Mindazokért, kik itt hagytak,

Földi élet világából,

Sokan, hirtelen távoztak.

 

Megremegnek most a szívek,

Hisz hiányuk körül övez,

Elhalkul, néma marad száj,

Megrendült lélek, ami fáj.

 

Imáink szeretetfénye,

Kísérjen el benneteket,

Megőrizzük emléketek,

Amíg, ott leszünk veletek.

 

KIK FELHŐK FELETT ÉLTEK

Gyász-Emlékezés

KIK FELHŐK FELETT ÉLTEK

/ November 1 /

Írta: Poór Edit

 

Kik már felhők felett éltek,

S angyalok szférájában jártok,

Akiket nem láttunk már régen,

E napon emlékezünk rátok.

 

Kik velünk együtt ünnepeltek fent,

Értetek, egy – egy gyertya égjen,

Minden gyertya lángja megidéz

Egy lelket s minden láng felidéz,

 

Egy – egy csodálatos emléket.

Szeretetszál összeköt minket,

Könnyeink arcunkon peregnek,

Bár nem ölelhettünk át régen,

 

E nap, mégis velünk lehettek.

Gondolatunk hívó szavára,

Angyalokkal felénk lebegtek,

Csak a lágy szellő fuvallata,

 

Mi megérinti arcainkat.

Tudatjátok itt léteteket,

Érezzük szereteteteket.

Majdan hívó harang szavára,

 

Mi is követünk benneteket.

Gyönyörű mennyei szférában,

Egyesülünk lélekcsaládban,

Örömteli viszont látásban.

ISKOLA ÉVEK

Gyász-Emlékezés

ISKOLA ÉVEK

Írta: Poór Edit

 

Elmerengek iskolám,

Ódon falai között,

Emlékek vidám sora,

Mely előttem lepörög.

 

Fiatal, boldog évek,

Tanáraink iránti,

Hálával tele szívek,

Mit lelkünk megőrizett.

 

Szerető barátaink,

Mindannyian lettetek,

Összeforrasztott minket,

Tanár, diák szeretet.

 

Főhajtással néma csendben,

Gondolunk most rátok,

Kik már elmentetek,

E világot itt hagytátok.

 

Emlék nem hal meg soha,

Most is felnézünk rátok,

Suhanó angyalszárnyon,

Szeretetünk száll hozzátok.

HALOTTAK NAPJA

Gyász-Emlékezés

HALOTTAK NAPJA

Írta: Poór Edit

 

Értetek szólnak a harangok,

O, ti drága szeretet lelkek,

Elhagytátok földi pályátok,

S már szivárvány túlpartján jártok.

 

E napon egyszerre ünnepel,

Benneteket a Föld és az Ég,

Szabad lelketeket hívja,

Szerető megemlékezés.

 

Gyertyáknak, mécseseknek fénye,

Fellebben a fátyolon innen,

Ti angyalként suhantok kérésre,

Hol könnycseppet ejtenek értetek.

 

Szellővel simogattok lágyan,

Szívünk érzi ölelésetek,

Szánkkal hálaimát rebegve,

Kívánunk, boldog örök életet.

 

ELTÁVOZOTTAK

Gyász-Emlékezés

ELTÁVOZOTTAK

Írta: Poór Edit

 

Betegségben, vagy hirtelen,

Mindannyian eltávoznak,

Kik a földi pályájuknak,

Végállomásához értek.

 

Eltávozás körülményét,

Leszületéskor, ők maguk

Vállalták fel szeretetből,

Szenvedést a gyengébbekért,

 

Vagy hirtelen, kíméletből.

A Földi tehertől mentes,

Fénnyel tele világokban,

Lelkük könnyű, felszabadult.

 

 Ne kössük hát őket ide,

Szomorú fájdalmainkkal,

Engedjük el őket, szeretettel.

Hadd végezzék oda által,

 

Rájuk szabott munkájukat.

Gyújtsunk gyertyát lelkeikért,

Fény a fénnyel érintkezve,

Megérzik a szeretetet.

 

Boldogságtól ragyog lelkük,

Mikor imádkozunk értük.

Úr áldását nekik kérjük,

Szeretetben egyesülünk.

 

Testüket már befogadta,

Visszatértek földporába.

A sírhantjuknál megállva,

Emlékezzünk vándorútjukra

 

BÚCSÚ

Gyász-Emlékezés

BÚCSÚ

Írta: Poór Edit

 

Emlékszem még mosolyodra,

Az oly kedves szavaidra,

Szeretetem végig kísér,

Imádkozom angyalokért.

 

Megküzdötted életedet,

Betegséged elszenvedted,

Fény simogatja lelkedet,

Mit kellett megcselekedted.

 

Visszahúzna még a szíved,

Szellemed már ott fent ébred,

Őrző angyalok kísérnek,

A szárnyaikkal védenek.

 

Szemekben fájdalom könnyek,

Kik itt maradtak – e földnek.

Szeretet lángjuk elérjen,

Isten áldása kísérjen.

 

 

 

APUKÁM EMLÉKE

Gyász-Emlékezés

APUKÁM EMLÉKE

Írta: Poór Edit

 

A jó Isten áldjon téged,

Mindig imádkozom érted,

Szellemvilágban él lelked,

Életedet már ott éled.

 

Szférák zenéjét hallgatod,

Emléked szívünkben hagyod,

Szeretettel rád gondolok,

Földi születésnapodon.

 

Gyertyát gyújtok fohászomban,

Égő lángja fel – fel lobban,

Szívem lüktet meg – meg dobban,

Könnyek folynak patakokban.

 

Köszönet és hála néked,

Angyalok vigyázzák fényed,

Boldogság övezze lényed,

A jó Isten áldjon téged.

 

ANYÁK NAPJÁRA

Gyász-Emlékezés

ANYÁK NAPJÁRA

Írta: Poór Edit

 

Köszöntelek Anyák napjára,

Most virágot viszek sírodra.

Feléd száll lelkemnek sóhaja,

A szívemnek tele hálája.

 

Óh könnyeim, érted hullana,

Tudom, hogy bánatot okozna.

Te világod béke otthona,

Öröklét, boldog harmónia.

 

Elér a szeretet hulláma,

Az ölelő karom nyúl vágyva,

Álomvilágban megtalálva,

Áldott Édesanyám, Te Drága.

NOVEMBER ELSEJE

Gyász-Emlékezés

NOVEMBER ELSEJE

Írta: Poór Edit

 

November elseje megemlékezés napja,

Emlékezünk drága eltávozottainkra.

Kik szellemvilágban éltek ott fent,

Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,

Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.

Letettétek – e földi világ súlyos terheit,

Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,

Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.

Szemünkből könny arcunkon végigpereg,

Közösen töltött életutunk fel – fel dereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,

Örömteli találkozásunk lesz a csillagokban.

Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,

Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

SÁRGA CSILLAG

Gyász-Emlékezés

SÁRGA CSILLAG

Írta: Poór Edit

 

A sárga csillagot,

Kötelezően viselned kell!

Hovatartozásod jeléül,

Kabátodra kitűznöd kell!

Óh, miért e szomorú, nehéz sors?

A háború, oly kegyetlenül elsodor.

Nem számít a sok emberélet,

Csak győzhessenek a hadvezérek.

Fájdalomtól ránduló testek,

Kik a csatatéren mind elestek.

Otthonukban hiába várták őket,

Csak a halálhírük érkezett meg.

Nem volt mind ez elég,

A fajgyűlölet szikrája ég.

Családokat hurcoltak el,

S a tehervagonokon ott volt a jel.

Könnytől áztatott arcok,

Fájdalomtól remegő kezek,

Még utoljára, búcsút intenek.

Sípszó hasít a levegőbe,

S a halálvonat elindult a temetőbe.

Megtört szívvel, alázatos lélekkel,

Adózzunk emlékművük előtt tisztelettel.