IMA AZ IGAZ ÚTÉRT

Ima

IMA AZ IGAZ ÚTÉRT

Írta: Poór Edit

 

Adjon a mindenható,

jóságos Atya a ti lelketekben,

nagy világosságot, elég erőt,

ahhoz, hogy érzéseitekben,

cselekedeteitekben, beszédeitekben,

az igazság törvénye szerint tudjatok élni.

 

Imádkozzatok mindazokért,

akiket nehezen lehet a jó és igaz felé megnyerni.

Imádkozzatok azért, akik eltévedtek

és semmi körülmények között,

ne ítéljétek el őket,

mert az ítélet, Istennél van.

 

Imádkozzatok érte, hogy a jó Isten,

világítsa meg lelkét,

hogy megtalálja az igaz utat.

Jót és az igazat, megtudja

különböztetni, a hamistól.

Imádkozzatok, hogy a hamisat elhagyja.

 

Maradjatok hűek és tiszták,

Minden túlzástól igyekezzetek megszabadulni.

Bízzatok az Úrra mindent,

az életetek legyen olyan,

mint amelyre az Úr elhívott titeket.

 

Cselekedjetek jól, helyesen,

Isten akarata szerint,

akkor ti elvégzitek,

a magatok munkáját,

amiért a földre jöttetek.

 

Legyetek Krisztus követői,

országának igaz munkásai.

Isteni kegyelem világítsa meg értelmeteket,

Isten áldása legyen, minden jóakaratú,

tiszta törekvésen.

Ámen.

 

Forrás: Kiáltás az utolsó órában c. könyvből

 

HÁLAADÓ IMA

Ima

HÁLAADÓ IMA

Írta: Poór Edit

 

Uram, hálát adok azért,

hogy életre hívtál.

Szereteteddel, kegyelmeddel, irgalmaddal,

a lelki fejlődésemet emelni, tökéletesíteni,

jellememet, javítani és csiszolni,

hogy minél közelebb lehessek hozzád.

Hálatelt szívvel köszönöm, hogy Jézus,

lejött a Földre példát adott és irányt mutatott,

hogyan éljünk emberként a földi világban.

Hálásan köszönöm Uram, hogy vezetsz,

tanítasz, erősíted hitem és bizonyságot adsz.

Köszönöm, hogy oly elnézően, mindig megbocsájtasz.

Hálát adok mindazért, amit földi vándorutamra

kaptam tőled az anyagi világtól, hogy

teljesíthessem felvállalt feladatom.

Köszönet és hála azokért a személyekért,

akik körülvettek, körülvesznek.

Akiket tanítóként vagy lelki edzőként adtál mellém.

Szívből köszönöm, mindazt a lelki ajándékot,

amit megosztottál velem.

Uram, add, ha méltónak találsz szolgálatodra,

továbbra is szolgálatodra lehessek.

Legyen meg mindig, mindenben a Te akaratod.

Ámen.

 

IMA AZ ELTÁVOZOTTAKÉRT

Ima

IMA AZ ELTÁVOZOTTAKÉRT

Írta: Poór Edit

 

Drága Mennyei Atyám,

Kérlek, hallgasd meg imám.

Hálával és szeretettel gondolok rátok,

Kik már e Földről eltávoztatok.

Kedves családtagjaim, rokonaim,

 Barátaim, ismerőseim,

Hiszem, hogy a fátyolon túl majd találkozunk,

S ha vétettem volna ellenetek,

Kérlek, bocsássatok meg nekem.

Én már mindnyájatoknak megbocsájtottam,

Hiszen, bántalmakra nem is emlékszem.

Csak hála és szeretet él szívemben,

S arra kérem a Jó Istent,

Ő is bocsásson meg mindenért, tinéktek.

Atyai áldása hulljon rátok,

Angyalok segítsék utatok.

Örökélet fényében teljen,

Örömteli, boldog létetek.

Uram, kérlek légy irgalmas azokhoz is,

Kikért nem imádkoznak,

Kegyelmeddel áldd meg őket is.

Atyám, mindenben, mindenkor

Legyen meg a Te akaratod!

Ámen.

 

 

VIGASZT NYÚJTÓ IMA

Ima

VIGASZT NYÚJTÓ IMA

Írta: Poór Edit

 

Édes, Jó Atyám!

Kérlek, hallgasd meg imám.

Emeld tekinteted azokra,

Kiknek fájdalomtól gyötört,

Könny áradata hull arcukra.

Kérlek, töröld le könnyeiket,

Békítsd meg szívüket s lelküket.

Vigasztaló angyalok vegyék körül,

Őket és szeretteiket.

Mutasd meg a kivezető utat,

Hogy el tudják engedni fájdalmukat.

Helyét töltse be a Te Szent szereteted,

Adj erőt és bölcsességet,

Erősítsd hitüket Tebenned.

Uram! Köszönöm, hogy meghallgattál.

Legyen meg a Te akaratod!

Ámen.

VÉGTELEN JÓSÁGÚ MENNYEI ATYÁM 

Ima

VÉGTELEN JÓSÁGÚ MENNYEI ATYÁM

Írta: Poór Edit

 

Kérlek, adj erőt, hogy életem célját,

Betölthessem és felvállalt feladatomat,

Végig vigyem.

Kérlek, erősítsd hitemet, hogy az élő hit,

Bennem, bölcsesség adománya legyen.

Add, hogy a szeretet két főparancsolatát,

Minden élethelyzetben betölthessem.

Kérlek segíts, hogy Szent Fiad,

Iránymutatásait mindenkor felismerjem és

Életem során, követni tudjam.

Atyám kérlek, ehhez adj erőt és védelmet

Számomra.

S ha méltónak találsz szolgálatodra,

Add, hogy élő alázattal szolgálatodra lehessek.

Uram! Mindenkor, mindenben legyen meg a Te akaratod!

Ámen.

 

 

IMA ESTE

Ima

IMA ESTE

Írta: Poór Edit

 

Drága Jézusom!

Atyám, Mária, Angyalok, segítők!

Hálásan köszönöm, hogy ma is

Velem voltatok.

Hálatelt szívvel köszönök mindent,

Amit értem tettetek.

A Mi Drága Atyánk áldjon meg mindannyiótokat!

Uram! Kérlek, bocsásd meg vétkeimet,

És töröld el következményeit.

Áld meg kérlek, családom tagjait,

Rokonaimat, barátaimat, ismerőseimet,

Itt a földi létben és a szellemvilágban is.

Kérlek, Uram! Vigyázz rám az éjszaka,

Amíg alszom és védelmezz.

Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen

 

 

 

HÁLA IMA

Ima

HÁLA IMA

Írta: Poór Edit

 

Uram, köszönöm, hogy segítesz nekem,

Köszönöm, hogy fogod a kezem,

Köszönöm, hogy megbocsájtasz, s utamon vezetsz.

Ha néha elbukok is, Te felemelsz,

Mindig adsz erőt, és lehetőséget.

Uram kérlek, fogadd el hálaimámat,

Mindazokért, kik téged nem ismernek,

Azokért is, kikért nem imádkoznak.

Áld, meg Uram kiket ismerek,

És azokat is, kik engem ismernek.

Áld meg mindazokat, kik életem során,

Ha egy pillanatra is, de közük volt hozzám.

Add, hogy bocsássanak meg, ha ellenük vétettem,

Akár itt a földön, vagy szellemi létükben.

Én már megbocsájtottam, hisz Te is megbocsájtasz Uram,

Irgalmas kegyelmed, oly fáradhatatlan.

Köszönöm, hogy meghallgattad imám,

Köszönöm, hogy most olvasod imám!

 

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Ima

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Írta: Poór Edit

 

O, Uram!

Hallgass meg kérlek.

Fogadd el imámat,

Gyógyulni kívánó,

Betegek nevében.

Bocsáss meg nékik,

Botladozó vétkeikért,

Irgalmas kegyelmeddel,

Betegségeikből oldozd fel.

Gyógyító fényeddel,

Testüket töltsed fel.

Jézus nevében,

Örvendjenek egészségben.

Áldásod minden betegséget elérjen,

Gyógyító erőd mindenkire terjedjen.

Légy áldott Uram mindenért,

Köszönöm, hálatelt szívvel,

Hogy meghallgattad imám a betegekért.

Uram, legyen meg mindenkor,

A Te akaratod!

Úgy legyen, Ámen.

 

E NAPI IMA

Ima

E NAPI IMA

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Jézusom, Jézusom,

Tisztítsd fel e napom.

Őrizz meg végtelen,

Vágyam oly féktelen.

 

Bűn terhelt életem,

Bocsásd meg énnekem.

Fény – utad követem,

Árnyékban létezve.

 

Erősítsd hitemet,

Kaphassak kegyelmet.

Értem is szenvedtél,

Ennyire szerettél.

 

Táplálék vagy nekem,

Sóvárgó szívemnek.

Fogjad a két kezem,

Áldásod vezessen.