IMÁDKOZÁS

Ima

100% 1 szavazat

IMÁDKOZÁS

Írta: Poór Edit

 

Csendesüljön le elméd,

Szíved legyen alázatos, békés.

Önzetlen tiszta szándék,

Vezessen mély őszinte érzés.

Ima általi felemelkedés,

Köszönet, ami van mindenért.

Hálaadás tiszta lélekért,

Imádkozz az Úr akaratáért.

Odaadó áhítat reményében,

Hinni kell az ima erejében.

Megadja neked a jó Isten,

Ha hited rendíthetetlen.

Ki – ki teremtsen otthont magának,

Az Úr áldásos világában,

Lelkének tiszta fohászával,

Szeretetteljes imádsággal.

 

ATYÁM

Ima

100% 1 szavazat

ATYÁM

Írta: Poór Edit

 

Atyám hálás vagyok néked,

Igazságos szereteted kíséri létem.

Fényed beragyogja az univerzumot,

Tökéletességed irányítja a sorsot.

Csodálatos világod,

Köszönet és hála néked!

 

Engedted, hogy újra éljek,

Általad fejlődjön a lélek.

A hozzád vezető úton,

Folyamatos energia szálon,

El nem engedsz végleg.

Köszönet és hála néked!

 

Egyetlen fiadat leküldted a földre,

Ki csillagként világított a sötétlő éjben.

Megmutatta nekünk a fények útját,

Szerető, megbocsájtó lényével előttünk járt.

Hűen követve őt, lelkünk hozzád eltalál.

Köszönet és hála néked!

 

Szentlélek tüzével tisztítod bűnünket,

Kegyelmeddel elárasztod lelkünket.

Hitünket bizonysággal erősíted,

Reményünket megtartod tebenned.

Szereteted áldásként hullik le ránk,

Köszönet és hála néked!

 

IMA

Ima

100% 1 szavazat

IMA

Írta: Poór Edit

 

Uram! Légy áldott mindenért,

Amit életemben értem tettél.

Köszönöm a mindennapjaimat,

Azt, hogy utadon megtartasz.

Megbocsájtó, szerető erődet,

Mellyel hitemet mindig erősíted.

Áldásodat kérem az angyalokra,

Kik, vigyázó szárnyukkal terelnek utamra.

A szeretet erejét kérem mindazokra,

A földön és égben lakókra,

Hogy békesség szálljon az univerzumra.

Uram! Legyen meg mindenben a Te akaratod.

 Ámen.