JÉZUS KÜLDETÉSE

Spirituális

JÉZUS KÜLDETÉSE

Írta: Poór Edit

 

Jézus, önként vállalta, Mennynek

Világából leszületését.

Mint elsőd, tökéletes lélek,

Ám, példát mutatott emberként.

 

Földre hozta Atya igéit,

Tanította lelkek fejlődését.

Lázár és gazdag példázata,

Mutatja, mily áthatolhatatlan,

 

Pokol és Mennynek távolsága.

Az Atya s Jézus szeretete,

Megesett az embereken.

Szenvedéssel halt meg kereszten,

 

Megharcolt gonosz erejével,

Megnyitotta Pokol kapuját,

Mennyekig fényhidat képezve,

Ki hisz Ő benne, követhesse.

 

Megmentette emberiséget,

Az örök kárhozati tűztől,

Bocsánatot nyertek bűnükből,

A szeretetben fejlődéshez.

 

Szabad akaratot meghagyva,

Minden egyes léleknek arra,

Hogy a Pokol tüzét választja,

Vagy Őt követve, örök életet.

 

Ez egy egyszeri alkalom volt,

Többé megismételhetetlen,

Tanításai az utunkon,

Helyes irányt mutató fények.

 

Ki elhagyja a fények útját,

Gonosszal jár sötétség útján,

Nem tudja Jézus megváltani,

Választásával karöltve jár.

 

Bűnbocsánat csak Jézus útja,

Nem elég tudni és ismerni,

Jellemet kell azzá formálni,

Vele, mindig karöltve járni.

 

ÚJ FÖLD

Spirituális

ÚJ FÖLD

Írta: Poór Edit

 

Immár, létezik az Új Föld,

Ötödik dimenzióban.

Lágy, finom energiája,

Szivárványszín káprázata.

 

Mindent isteni fény tölt fel,

Áthatóan ragyogóak,

S tele vannak élettel,

Békével, szeretettel.

 

Energia dús fák között,

Csodálatos madaraknak,

Hallatszik ékes hangja,

Bokron, éden gyümölcsök.

 

Erdei lények, tündérek,

Szárnyaikkal röpülnek.

Táplálékuk gyümölcseik,

Virágméz és növényeik.

 

Különböző színes virág,

Formáiban, mindegyik más,

Folyamatos fényáramlás,

E világ, milyen csodás.

 

Tengere és óceánja,

Áttetsző, oly égien kék,

Magával ragad látványa,

Lágy, simogató hulláma.

 

Itt élő lelkek ruhája,

Hófehér, ezüst és arany.

Templomból, gyémántfény árad,

Szól, hárfa halk muzsikája.

 

Ide nem jut be majd soha,

Állatfaj, mely ragadozó,

Sem ember lélek, haragvó,

Szereteterő a fenntartó.

 

 

ANGYALI POÉTÁM

Spirituális

           ANGYALI POÉTÁM           

/ Ars poetica /

Írta: Poór Edit

 

Légy áldott angyali Poétám!

Köszönöm, hogy időt szánsz reám.

Adod a gondolat fonalat,

S én rovom pappírra sorokat.

 

Eszközödként, teszem a dolgom,

Te vagy nekem, örök alkotóm.

A vers, örömöt vagy sikert hoz,

Azt neked imába foglalom.

 

UTOLSÓ IDŐK ŐRHELYEIN

Spirituális

UTOLSÓ IDŐK ŐRHELYEIN

Írta: Poór Edit

 

Küldetésszerű életeknél,

Nem lehet árnyékot kizárni,

Mert maga az árnyék képezi,

A munkát, amit át kell törni.

 

Szeretet fényt kell árasztani,

Lélek erejével rést ütni,

Tévelygés, bűn sötét kárpitján,

S mutatni szabadulás útját.

 

A sötétség nem bírja a fényt,

Ezért eloltani akarja,

 Akadályozza terjeszkedését,

S a lélek kibontakozását.

 

A mennyei világosságnak,

Lesz utolsó fellobogása,

Míg él a kegyelem ereje,

Majd felszikkadnak az árvizek,

 

És megtalálják medreiket,

A folyók és a tengerek.

A mesterségesen okozott,

Tüzet lesz mivel oltani.

 

Tudatlanságával az ember,

Másik emberen ütött sebet,

Még ki tudja javítani,

Szeretetével átitatni.

 

Lesz még az Istennek szolgálni

Akarók csoportja a Földön,

Kik lehetővé teszik lelkek,

Gonosztól való szabadulását.

 

Vannak kik őszinte lélekkel,

Keresik az igazságot,

És ha megtalálták szívesen,

Adják közre útkeresőknek.

 

Ha sötétség van is, ők lesznek,

Akik meggyújtják hit lámpását,

Mely világít, előre vetíti fényét,

Őrhelyükön sziklaként szolgálnak.

 

Bizonytalan tétova lelkek,

A fénysugarukat követve,

Ha nem is biztos lépésekkel,

De tudnak előre haladni.

 

Még nyitva áll Isten országa,

Minden szerető ember számára,

Csak az odavezető útra,

Kellene rátalálnia.

 

Keressétek Isten Országát,

És annak örök igazságát,

Azok szerint építsétek meg,

Magatok életvilágát.

 

E világ, majd beilleszthető

Legyen Isten törvényeibe,

Hogy a kegyelem elvégezhesse

Rajta, tudatlanság botlásait.

 

SZFÉRÁK

Spirituális

SZFÉRÁK

Írta: Poór Edit

 

Nap, Föld légkörbe áramlása

Során s Földből való kiáramlás

Következtében, gőzök keletkeznek,

Melyek a mikro kozmikus világ,

 

Magvát képezik, nehézkedés,

Körforgás törvényét követik.

Spirálban, hét légköri gyűrűt

Képez a Föld és a Nap között.

 

Földhöz közelebb eső gyűrűk,

A leganyagiasabbak,

Míg távolabbiak, szellemibbek.

Minden légköri gyűrűben,

 

Hét szféra található,

A Napnak hat napköre van.

Szférák s légköri gyűrűk között,

Nincsenek éles határvonalak.

 

Itt a fokozataik szerint,

Helyezkednek el a lelkek,

Melyet fejletségi minőségük ad,

 Földi életük befejezésével.

 

Bűnük súlya s gyakorisága,

Lefelé húzza a lelket,

Rárakodik, mint negatív erő,

S visszaszületés kötelező.

 

Amikor jelleme feltisztul,

Már nincs visszahúzó erő,

Földre születése nem kötelező,

Önként vállalhat missziós utat,

 

Szeretet ereje visszahozhat.

Ilyenkor tanító és segítő,

Szeretteit felemelő,

Szolgálatot végző küldött.

 

Magával hozza megszerzett

Képességeit, mellyel Isten

Szolgálatába állítja,

Életét és tevékenységét.

 

Létét már maga választja,

Lehet valakinek őrangyala,

Avagy szférákban feladata.

Ez a lelki fejlődés útja.

 

AZ ÁLOM

Spirituális

AZ ÁLOM

Írta: Poór Edit

 

Álomfejtés régóta létezik,

Régen az álmodó elment,

Paphoz, Varázslóhoz, Asztrológushoz,

Éppen a kornak megfelelő,

 

Ezzel foglalkozó személyhez.

Éjszaka mindenki álmodik,

Csak legfeljebb nem emlékszik,

Nem tudja áthozni ébredéskor.

 

Amely álomra emlékezünk,

Általában van jelentősége.

Ha az álom, azonban szaggatott,

Vagy értelmetlen képek sora,

 

Úgy nem jelentőségteljesek.

Álomban, szellem kilép a testből,

Szemlélődik, más lelkekkel

Beszél, avagy tanácsot kér.

 

Valóságos képeket lát,

Valóságos eseményt él át.

Ha hirtelen térünk vissza,

Akkor a testünk megrázkódik.

 

Vannak visszaemlékező,

Visszatérő s jövőbe látó,

Vagy figyelmeztető álmok.

Az álom nyelve szimbolika.

 

Minden embernek van saját,

Kialakított szimbóluma,

Az álmai megfejtéséhez.

Emlékezzünk álmainkra.

 

SZABAD AKARAT

Spirituális

SZABAD AKARAT

Írta: Poór  Edit

 

Isten, szabad akarattal,

Teremtette a lelkeket.

Tökéletes szabad akarata

Van mindenkinek a jóra,

 

Vagy akár ösztöneinek

Engedve, szenvedélyeivel,

Rabszolgává tegye önmagát.

Ez a lélek fejlődésének,

 

Alfája és Omegája.

Ez dönti el a sorsunkat,

Életünk kulcsa boldogulásnak,

Avagy gyötrelmünk okozója.

 

Becsületben élni, más jogát

Nem sérteni, kinek – kinek

Meghagyni szabad akaratát,

Ez a hármas aranyszabály.

 

 Valaki, minél jobban tiszteli,

Másoknak a szabad akaratát,

Annál inkább elfogadóbb,

Megértőbb és megbocsájtóbb.

 

Ki, milyen életet akar

Magának, olyanban van része.

A rossz döntéseknek mindig,

Meg van a visszahatása.

 

Ezek olyan tapasztalatok,

Fájdalmak és gyötrelmek árán,

Melyek, tanulságul szolgálnak,

Lelkünk fejlődés irányának.

 

Minél fejlettebb egy lélek,

Annál határozottabb az öntudata,

Így határozottabban tudja,

Kivonni magát a lehúzó

 

Erők hatásai alól.

Jó döntéseknek is megvannak,

A maguk pozitív hatásai,

Minél több jó döntést hozunk,

 

Annál jobb minőségű életünk.

Sok küzdelem vezet odáig,

Felismerni azt, hogy mások

Elvárásai irányítanak.

 

A lélek, mindaddig nem halad

Saját életútján, ameddig

Kényszerítő körülményeknek,

Külső hatásai alatt áll.

 

Magunk kérjük az életet,

Magunk szabjuk pályánk irányát,

És életünk feladatait,

Lelkünk érzi ez irányelvet.

 

Ráhagyatkozva kell követnünk,

Felvállalt feladatainkat

Életünk során beteljesítenünk,

Hogy sorsunk akaratát véghezvigyük.

 

FÖLDI ÉLET UTÁN

Spirituális

FÖLDI ÉLET UTÁN

Írta: Poór Edit

 

 Minden ember kap figyelmeztetést,

Valamely formában, halála előtt.

Álomban vagy gondolatban,

Akár felfogja vagy hárítja,

 

Lelke készül az átmenetre.

Elhalt rokonok, barátok jönnek,

Kik nem lesznek ott átsegítésnél,

Ilyenkor nagy a jövés – menés.

 

Az állatok ezt érzékelik,

Ilyenkor nagyon nyugtalanok.

Az átmenet ugyan úgy történik,

Mint ahogyan gyermek születik.

 

Ott is várják a lelket segítők,

Valamint, elhalt hozzátartozók.

Elhalálozás pillanatában,

Semmit sem érez, eszméletlen.

 

Lélek kiemelkedik testéből,

Adott pillanatban, halál angyala,

Elvágja az életszalagot,

Már nem hat fizikai testére.

 

A másvilágba születéskor,

Először kábultságot érez,

Általában, nem tudja, hogy meghalt.

Segítői, gyolcsba fektetik,

 

Betakarják és hagyják pihenni.

Ha hitetlen volt, sötétségben van,

Nem látja körülötte lévőket,

Így, kommunikálni sem tud velük.

 

Ez lehet egy hosszabb fázis,

Mind addig, míg meg nem tér Istenhez.

Ha hite volt, akkor fényben ébred,

És látja, az őt körülvevőket.

 

Csak az érzéseinket visszük át,

Ezért itt semmihez sem szabad

Ragaszkodni, hiányérzet marad

Utána s az szenvedteti a lelket.

 

Ott erőteljesebbek az érzések,

Mivel itt a test sokat tompít.

A földi életünk egy színház,

És amink van, azok csak kellékek,

 

A feladatunk megvalósításához.

Pihenést követően a lelket,

Öntudatára ébresztik,

Már tudja szellemvilágban él.

 

Még a földi légkörben marad,

Élvezi, hogy egy gondolattal,

Oda megy, ahova csak akar,

Tanulhat, segíthet vagy pihen.

 

Később védőszellemével együtt,

Emelkedik és a lelkének

Megfelelő fokozata szerint,

Saját szférájába belép.

 

Itt kívülállóként látja életét,

Mint egy film, lepereg előtte.

Ítélkezik saját maga felett,

Segítségére van védőszelleme.

 

A feldolgozás és elemzés,

Annyi ideig tart, ahány évet élt.

Látja mit tett jól és rosszul,

Mit hozzon helyre legközelebb.

 

Már céltudatosan fejlődik,

A szellemvilágban ismerkedik

Mindazzal, amire szüksége lesz.

Előkészül a leszületésre.

 

Fontos imádkozni halottakért,

Elhagyhassák a földi légkört,

Végezhessék feladataikat,

Angyalok segítsék útjukat.

 

Ezért fontos a földi életben,

Szeretetben kiegyenlítődés,

Mert, haragot, mint érzést átvisszük,

A következő életünkbe is.

 

Áthozzuk, mind addig, akár

Életsorozatokon keresztül is,

Ameddig meg nem történik,

Szeretetben kiegyenlítődés.

 

Ezért van letakarva múltunk,

Isten irgalma, kegyelme által,

Tiszta lappal indulhassunk,

Szeretettel megbocsássunk.

 

TEST LÉTEZÉSE

Spirituális

TEST LÉTEZÉSE

Írta: Poór Edit

 

Fizikai test épségére,

Egészségére vigyázni kell.

Mindent lehet, de csak mértékkel,

A szándékos kockáztatásnak,

 

Mindig megvan visszahatása.

Isteni életerő a lélek,

Élteti a fizikai testet.

Összeköti testet és lelket,

 

Egy fényes energia szál,

Életszalag neve, ezüstfonál.

Fényből szőtt ruha átöleli

A lelket, ő test s lélek szelleme.

 

 A fizikai testünket,

Auramező veszi körül,

Védőburok, tojás alakú,

Benne hét réteg található.

 

Az alsó három rétege,

A földi testhez tartozik,

Míg a felső három réteg,

A lélekhez tartozik.

 

Halálkor, alsó három réteg,

Itt marad a földi világban,

Mely negyven nap alatt bomlik le

Fokozatosan, a testkörül.

 

A felső három réteg elmegy,

Lélekkel együtt a szellemvilágba,

Amíg középső, asztrál réteg,

Feloldódik a légkörben.

 

Állatoknak és növényeknek,

Csak testük s lelkük létezik.

Ők, halálukkor a légkörben,

Feltisztulnak és feloldódnak.

 

Majd rögtön új életmintát

Találva, újra testet öltenek.

Fajokként szaporodnak,

Nincs köztes lét, számukra.

 

Mivel hiányzik a szellemük,

Nem gondolkoznak, nincs öntudatuk,

Így, öntudatlanul követik,

A természet törvényét.

 

KARMA

Spirituális

KARMA

Írta: Poór Edit

 

 A fejlődést természet

Törvénye vezeti,

A születés és halál,

Újra születés által.

 

 Ok – okozati törvény

Érvényesül a tisztulás,

Fejlődés érdekében.

Ezt nevezzük karmának.

 

 Következmények törvénye,

Bűn, büntetlenül nem marad,

Minden szeretetlenség,

Bántalom vagy kevélység,

 

 Ki kell, egyenlítődjön,

Amit okozunk másnak,

Azt vissza is kell, kapjuk,

Hogy ily módon tapasztaljunk.

 

 A fájdalom, szenvedés,

Megtanítja az embert,

Mások elfogadására,

Megbocsájtás tudására.

 

 Csak úgy, haladunk előre,

Ha a szeretetben való

Kiegyenlítődés,

Megtörténik mindenkivel.

 

 Mindenki Isten gyermeke,

Csak a lelkünk fejlődése,

Nem egyforma fokozaton,

Nem egyszerre történik.

 

 Az ember egy – egy élete

Során fejlődni köteles,

Erkölcsileg s szellemileg.

Haladni, így tud előre.

 

 A földi életéből,

Amikor eltávozik,

Az ember, érzésein

Kívül, mást nem visz magával.

 

 A lexikális tudás,

Valamint földi testünk,

Vagyonok, itt maradnak,

Anyag vonzás körében.

 

A karma lefolyása,

Hullámszerű és minden

Hetedik pihenő élet.

Hat tele küzdelemmel,

 

Melyben elfárad a lélek,

Ezért hetedikben pihen.

Ekkor, az addig megszerzett

Összes képességet,

 

 Az újra születéskor,

Magával hozza lelkében.

Ez egyben egy vizsga is.

Lehet könnyebb életben,

 

 A lelki fejlődésben,

Magasabb fokozat felé

Emelkedni vagy elbukni,

Életet eltékozolni.

 

Nemzeteknek is meg van,

A sajátságos karmájuk.

Kik egykor hódítottak,

Majd területet vesztettek.

 

Mindenki odaszületik,

Ahová életútja,

Feladata szólítja.

Így érvényesül a törvény.

 

 Karma következménye,

Az életek sorozata,

Ez a reinkarnáció.

Ezért nagyon fontos,

 

 A szeretetben való,

Kiegyenlítődés.

Ne vigyünk át semmit,

Következő életbe.

 

Lélek normális élete,

A szellemi lét, mely örök.

Testi lét csak időleges,

Átmeneti küzdő tér.

 

 Lélek vezeklése múltért,

Megpróbáltatás jövőért.

Egy új kiindulási pont,

Minden egyes földi élet.