ELENGEDTELEK

Szerelmes

ELENGEDTELEK

Írta: Poór Edit

 

Talán a sors keze volt,

Hogy egymásra találtunk.

A lángoló szerelmünk,

Nekünk, nyugtot nem hagyott.

 

Az elsöprő vágyaink,

Döntésre kényszerített,

Azonban nagy távolság,

Ezt nem könnyítette meg.

 

Megtetted, mert szerettél,

Bár életed nagy részét,

Családoddal ott élted.

Az éveknek alkonyán,

 

Nehéz már váltani,

Te jöttél, gyökereid

Kapaszkodva maradtak.

Közös létünk, telt szépen,

 

Ám, lelkednek nagy részét,

Honvágyad töltötte be.

Láttam fájó érzésed,

Boldog légy, fontos nekem.

 

Őszintén szerettelek,

Ezért elengedtelek.

Lelkem békés és nyugodt,

Mert így vagy boldog tudom.

 

 

ÁLOMHAJÓ ÉRKEZETT

Szerelmes

ÁLOMHAJÓ ÉRKEZETT

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Az imént perzselődtem, egy forró öleléstől,

Izzó boldogság önt el, szívednek melegétől.

Csókodtól hevül testem, érzem, nem kell más nekem.

Elvarázsoltál engem, Te jelented életem.

 

Álomhajó érkezett, melyen utazunk tovább,

Duzzadó vitorlával, suhanó szelek nyomán.

Ringató hullámokon, érzésektől vezetve,

Fejem öledbe hajtva, jutunk a végtelenbe.

 

FÖLDI TÜNEMÉNYEM

Szerelmes

FÖLDI TÜNEMÉNYEM

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

Csillagodnak fénye

Feltűnik az égen,

Itt ragyogsz most nékem

Földi tüneményem.

 

A csókod tüzétől

Felizzik az élet,

Forró ölelésed

Sosem érhet véget.

 

Lelkem repülni kész

Messzi végtelenbe,

Kezedet megtartva

Öröklét fényébe.

 

Boldogság sugarad

Megérinti szívem,

Örökre megmarad

E szerelmed nékem.

 

VÁGY HAJNALÁN

Szerelmes

VÁGY HAJNALÁN

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

 

A vágy hajnala ragyog ránk,

Mint fényben fürdő napsugár.

Ragyogj – ragyogj, reánk hatva,

Fényutunkat megmutatva.

 

Csillag szemed csillan most rám,

Csókos ajkad tapad hozzám,

Karjaidban így jó lenni,

Örökké egymást szeretni.

 

Szerelmünknek tűz örvénye,

Szíveinket fonja össze.

Boldogságunk öröm fénye,

Napjainkat ragyogja be.

 

Áldás fátyla a kezünkön,

Egység, erő a lelkünkön.

Őrizzük e meleg fészket,

Hálát adva jó Istennek!

  

AKIT KERESTEM

Szerelmes

AKIT KERESTEM

Írta: Poór Edit

 

Magányos volt az életem,

Egy fénysugarat kerestem.

Nem várt égi áldással,

Jött egy szerelem csodával.

 

A lelke párja lelkemnek,

Ékköve lett életemnek,

Őt, soha el majd nem hagyom,

Ő értem mindent elhagyott.

 

Hála tüze ég lelkemben,

Megtaláltam kit kerestem.

Fényutunkon találkoztunk,

Élő hittel hálát adunk.

 

MÁR HIÁBA

Szerelmes

MÁR HIÁBA

Írta: Poór Edit

 

 Már hiába is keresnél,

Hiába jönnél és kérnél,

Elmúlt idő nem jön vissza,

Múltat ködfátyol borítja.

 

Hiába már a pillanat,

Sok hosszú év elszaladt,

Gyötrő napok magányában,

Úszott szemem könnyárjában.

 

Akkor nem törölted könnyem,

Akkor nem voltál ott velem.

Égő tűznek lángja hamvadt,

Kihűlt parázs csak mi maradt.

 

Tova szálló múló idő,

Elmos mindent, mint az eső,

A tomboló vihar után,

Csend honol a szellők szárnyán.

 

SZÍVKIRÁLYOM

Szerelmes

SZÍVKIRÁLYOM

Írta: Poór Edit

 

Előttem megjelent,

A szívem királya.

Romokban hevert,

A lélekruhája.

 

Földi ármánykodás,

Harcok és rombolás,

Idegölő birtoklás,

Egy segélykiáltás.

 

Erős bástya mögül,

Rajta áthatolva,

Mely szolgált védelemül,

Szívem meghatotta.

 

Jöjj hát szívkirályom,

Megújul majd lelkünk,

Lelkem vár már nagyon,

Ragyogó lesz fényünk.

 

Eltűnik földi rom,

Mely rombolt egykoron,

Átszövi életünk,

Szerető hatalom.

 

 LOBBANÓ LÁNGOD, KÖSZÖNÖM NEKED

Szerelmes

 LOBBANÓ LÁNGOD

/Szerelmemnek! Szülinapjára!/

Írta: Nagy Károly

 

Mikor lángod lobbantotta,

Hamvadó életparazsam.

Mikor magamra maradva,

Már a perceket számoltam.

 

Mikor életfonalamról,

Elgörgettem napjaimat.

Öröm ódák oldaláról,

Megkaptam a jutalmamat.

 

Virágként nyílott ki szíved,

És borostyánként öleltél,

Megfogva fáradó kezem,

A csillagokig emeltél.

 

Lángunk már együtt lobban fel,

Szívünk is egyszerre dobban,

Kezünket nem engedve el,

Életünk egy boldog folyam.

 

Istenemnek megköszönve,

Hogy most nékem adott téged,

És az utamon vezetve,

Hozzád angyalok kísértek.

 

 KÖSZÖNÖM NEKED

/ Válasz vers /

Írta: Poór Edit

 

Köszönöm Édesem,

Hogy, így szeretsz engem.

Köszönöm Istenem,

Hogy adtad Őt nekem.

 

Nehéz volt az utam,

Mert egyedül jártam,

Most fogod a kezem,

Így kísérsz el engem.

 

Hálával telt szívem,

Boldog lett életem.

Köszönöm Kedvesem,

Hogy, így szeretsz engem.

 

KARIKAGYŰRŰ

Szerelmes

KARIKAGYŰRŰ

Írta: Poór Edit

 

A házasság Isten törvénye,

Legfontosabb a lélek fejlődése.

Sorsunkban a magány időszaka,

Az egyedüllét fájdalma.

Szívünk Istenhez emelése,

Szellemünk gyors fejlődése.

Az Úr meghallgatja imáinkat,

Angyalok segítik fényutunkat.

Igaz párra rátalálunk,

Ha méltósággal kivárjuk.

Ám, házasságra mind két félnek,

Az Úrnak áldását kell kérnie.

E házasság a földön életre szóló,

Isten útján szívükben reményt hordozó.

Karikagyűrű a jelképe,

Örökké tartó hűségre.

Ha a lélek egymástól mégis sebet kap,

Az Úr szeretete begyógyítja azt.

Hol nem kérték Isten áldását,

Ott önakaratú a házasság.

Nincs, ki gyógyítson sebeket,

Lelkek harcának fájdalma mélyülhet,

Ez vezet mindenkor házasság töréshez.

Így útjaik szétválnak,

De Isten kegyelme nagy.

Külön – külön boldogulhatnak,

Mert az Úr nem engedi földnek porára,

Lelkeik visszahulljanak.

 

SZÍVEM ÉKKÖVE

Szerelmes

SZÍVEM ÉKKÖVE

Írta: Poór Edit

 

Lelkemben épp a csend honolt,

Életemre alkony borult.

Egy napon oly váratlanul,

Érzelmed szívemen dobolt.

 

Angyalszárnyon szállt üzenet,

Áldásként örök szerelem.

Az égi gyülekezetben,

E frigy immár megköttetet.

 

Fénylő lelked – lelkemig ért,

Igaz beteljesülésért.

Életem boldog öröme,

Te lettél szívem ékköve!