LÁTOMÁS

Szerelmes

100% 1 szavazat

LÁTOMÁS

Írta: Poór Edit

 

Szívem közepében,

Életre kell lényed,

Így jelensz meg előttem,

Mitől oly boldog létem.

Nézz reám, csak nézz,

Szeretem szemed tüzét.

Sarkcsillagként ragyog le rám,

A sötét éteren át.

Mosolyod, mint a felkelő nap,

Szívem rögtön lángra kap.

Ajkam csókodra vár,

Tüze éget már.

Illatod tovaszáll,

 Az ég felé egy sóhaj száll,

Óh, bárcsak itt lennél már.

Este, amikor lefekszem,

Csillagokkal üzenem,

Jó éjt kedvesem.

Testem alszik már,

Lelkem csak reád vár.

Jössz is felém már,

Az álom ködfátyolán.

Mily csodás –e világ,

Itt miénk az egész világ.

Az éjszaka sötétjében,

Nappali fényárad,

Szívünk boldog tüze áraszt.

E boldog fény, beragyogja álmom,

S kívánom, hogy ily csodát,

Te is álmodj barátom.

Ha jő is a keserű ébredés,

Mind ez nem valóság, csak álom,

Vidd magaddal a fény ragyogását,

Mert ez valóság és nem álom.

 

HIÁNYZOL

Szerelmes

100% 1 szavazat

HIÁNYZOL

Írta: Poór Edit

 

Ami fent összetartozik,

Az lent is összetartozik.

A föld, s az ég egybe tartozik.

Várok csendben, türelemmel,

Míg végre két karod átölel.

Az élet rendjét elfogadom,

De soha – soha fel nem adom.

Túlélek minden napot,

Mert a holnap hozhat egy új napot.

Azt a boldog pillanatot várom,

Amikor e földi világban is,

 Magához ölel a lélekpárom.

 

EGY IGAZ GYÖNGYSZEM

Szerelmes

100% 1 szavazat

EGY IGAZ GYÖNGYSZEM

Írta: Poór Edit

 

Isten útja kifürkészhetetlen,

Mit, miért tesz rejtély előttem.

Ő jól tudja okát, később mindig megfejti okát.

Ebben a sötét világban is megmutatta,

Létezik számomra kinek lelke igaz és tiszta.

Egy napon hozzá vezérelt göröngyös úton,

Hogy felismerjük egymást, most már tudom.

Ő egy igaz gyöngyszem e világban,

Kinek szeretet fénye ragyogva sugároz.

Kíváncsi szemek elől zordul rejtezik,

De a szeretet fényében megmutatkozik.

Tudom, érte vagyok e földi világban,

Neki dobban szívem minden pillanatban.

S, ha eljön majd az alkalom,

Utolsó dobbanással is neki jelez angyalom.

Addig nevét mindennap imába foglalom,

Várok csendesen, míg eljön az alkalom.

S, ha addig szüksége lenne rám,

Itt vagyok, érted születtem drágám.

Őzike szemei lelkemig hatoltak,

Megértettem azt, miről eddig csak álmodtam.

Tisztelem, csodálom és boldoggá tesz,

Hogy Ő, az én lélekpárom.

Áldom az Urat, ezért a kegyelemért,

Kérem áldja meg Őt, lelkem hála imájaként.

Angyalok kísérjék minden pillanatát,

Szem elől ne tévessze, felvállalt feladatát.

 

SZERVUSZ KEDVES

Szerelmes

100% 1 szavazat

SZERVUSZ KEDVES

Írta: Poór Edit

 

Rég láttalak kedvesem,

Hiányodtól sokat szenvedek.

Olykor magam elé révedek,

Lám, rád talál a képzelet.

Majd két szemed tüzében elégek.

Csak mosolyogsz és nézel,

Ahogy utolsó emlékemben megőrizlek.

Látom minden rezdülésed,

Hallom bársonyos hangodat.

Mintha most is szólnál hozzám,

S én örömmel válaszolok.

Érzések kavarognak,

Képek peregnek,

Mint a néma filmekben.

A szavak néha eltűnnek,

Az energia rengetegben.

Búcsúzóul átölelsz,

Én boldogan simulok hozzád,

Biztonságot nyújtó karjaidba.

Pár pillanatra, együtt ver szívünk,

Ám mostoha az élet,

S szétfoszlanak a képek.

A távolból még kedvesen,

Visszaintesz nekem.

Ne félj Kedves,

Míg élek megőrzöm e képet,

S amit irántad érzek.

Csak ez maradt meg nekem,

Majd, ha szólít a végzetem,

Utolsó képként, boldogan átviszem.

Majd egyszer, ott újra találkozom veled,

Addig, híven őrzöm lelkemben,

Az őszinte, mély szeretet.

Egy örök életre drága szerelmem.

 

TÁVOLSÁG

Szerelmes

100% 1 szavazat

TÁVOLSÁG

Írta: Poór Edit

 

Testben távol vagy kedvesem,

De lelkem érzi lelkedet,

Így a távolság eltűnik,

Bár testem, hiányolja testedet.

Ölelnélek, csókolnálak,

S boldogan simogatnálak.

Ám, erre még várnom kell,

Így az idő nehezen telik el.

Nagyon hiányzol nekem,

Nagyon hiányzol kedvesem.

 

Várom, hogy eljöjj,

Várom, hogy átölelj.

Várom, hogy szemeid,

Tüzében égjek el.

Várom, hogy lelkem,

Lelkedben csodára lel.

Várom, hogy szívem,

Karjaidban boldogságra lel.

Nagyon hiányzol nekem,

Nagyon hiányzol kedvesem.

 

Látom arcodat előttem lebegni,

Mégsem tudom megérinteni.

Fájdalomtól rezdül testem,

S könny árasztja el a szemem.

Minden gondolatom nálad jár,

Vágyakozva gondolok rád.

Vágyam elkíséri testem, amíg él,

Szerelmem elkíséri lelked örökké.

Nagyon hiányzol nekem,

Nagyon hiányzol kedvesem.

 

ÉGŐ TŰZ

Szerelmes

100% 1 szavazat

ÉGŐ TŰZ

Írta: Poór Edit

 

Szeretlek téged kimondhatatlanul,

Ilyen tűz, csak miattad gyúlt,

Jégpáncél leolvadt szívemről,

Te elfoglaltad szívem egyedül.

E tűz, mely soha ki nem alszik,

E tűz, mely örökké parázslik.

Örökmécset gyújtottál szívemben,

Ezt, táplálja mindig a hű szerelem.

Ha távol is vagy, lángom veled van,

S örökre együtt lobognak boldogan.

 

MIÉRT

Szerelmes

100% 1 szavazat

MIÉRT

Írta: Poór Edit

 

Egyedül éltem életem, de boldogan,

Nagy szerelmet jó Isten elém hozta.

Váratlanul bukkant fel életembe,

Miért történt, akkor nem értem.

Különleges, mély érzelem,

Nem szokványos földi szerelem.

Megijedtem, ahogy ráeszméltem,

Imában a jó Istent ezerszer kértem,

Ezt az érzést vegye el tőlem.

Sokáig küzdöttem ellene,

Nem akartam, nem kértem.

Hiába, porba hullott kérésem.

Mind e közben gyötörtek fájó érzések.

Hiányod miatti szenvedések.

Minél inkább próbáltam eltemetni,

Annál inkább kezdett felerősödni.

Nem volt hát mit tennem,

Megadtam magam, s győzött az érzelem.

Kérdéseimre a választ, megkaptam sorban,

Találkozásunk meg volt írva sorsunkban.

Összeköt minket lelkünk egysége,

Rezgésünk egy dallamra szól az égben.

Így még nem szerethettek téged,

Nem felejtelek el, amíg élek.